Arbetsytor med associerad kalkyl
Previous Topic  Next Topic 

Att använda Kalkylforskaren i en arbetsyta


Kalkylforskaren kan inkluderas i en arbetsyta så att kalkylen du valt körs automatiskt varje gång arbetsytan laddas. Det gör att du väldigt enkelt och bekvämt kan få fram intressanta kandidater samt granska tex kursdiagram i olika upplösning för att värdera resultaten grafiskt.

Öppna Kalkylforskaren via menyn Kalkyler > Kalkylforskaren:
I drop-menyn väljer man vilken kalkyl man vill köra. Tex, Money Flow Index köp sälj. Klicka på Kör på xx st instrument så får du efter någon sekund fram en börslista där alla instrumenten ingår. 

För att associera tex ett kursdiagram till listan, högerklicka och välj Öppna fönster associerade med denna listan > Diagram
Du kan även associera tex Avslutslista samt Nyheter med börslistan från kalkylen. Genom att öppna några diagram och välja olika upplösning på dessa kan man snabbt skapa en ny arbetsyta för just den här kalkylen, samt spara den för snabbval via Inställningar > Arbetsytor


Att köra en kalkyl direkt från menyn


Det går även att kryssa för alterATivet Visa denna kalkylen i Kalkyl-menyn så finns den tillgänglig direkt i menyn utan att först öppna Kalkylforskaren.
Nästa gång du öppnar Kalkylmenyn ligger alla förkryssade kalkyler på plats för snabbval:Exempel på arbetsyta med integrerad kalkyl


Exempel på arbetsyta med associerad kalkyl