Översikt projekt
Previous Topic  Next Topic 

Analysbänken - översikt (avancerat)


Börja med att öppna Analysbänkens resultatfönster genom att klicka på Starta > AnalysbänkenEn dialog öppnas enligt nedan. Här kommer simuleringens resultat att presenteras senare. Markera fönstret så tänds knapparna i verktygsfältet som hanterar Analysbänkens olika funktioner.Analysbänken - verktygslisten


Markera det nyöppnade fönstret Analysbänkens resultat för att tända verktygslisten nedan. De olika alternativen används efter en simulerad körning för att utvärdera resultaten.