Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

Smart Beta Portfolio

Smart Beta Portfolio - kör din egen hedgefond
Smart Beta är en enkel Multi Asset-strategi avsedd att anslutas till flera tillgångar. Därigenom nås fördelar genom diversifiering. Effektn blir lite av en egen "hedge-fond" när olika tillgångar som inte korrelerar med börsen innehas samtidigt. Strategin köper tillgångar som stiger och säljer när en överköpt nivå har nåtts. Positionerna kan behållas allt från någon dag till flera veckor.

I vår simulering nedan har vi använt olika börsindex, valutaspottar, råvaror och ETFer. Fördelen med ett brett urval av tillgångar är att det nästan alltid finns någon eller några som stiger och därmed blir köpkandidater. Det minskar korrelationen med börsutvecklingen generellt och skapar förutsättningar för positiv avkastning oavsett börstrenden. I dagsläget finns minifutures för de flesta tillgångar och därmed kan Smart Beta Portfolio handlas effektivt inom ramen för tex ett investeringssparkonto, ISK.

Nordnet Markets och handel med minifutures 
Smart Beta Portfolio handlar olika tillgångar på fiktivt konto i Autotrader. För att omsätta positionen till en riktig skarp position i marknaden används ETP Link, vårt kostnadsfria replikeringsverktyg som direkt speglar den fiktiva positionen till motsvarande minifuture-position. Därmed uppnås följande fördelar:
 

   Du betalar inget courtage (gäller för affärer över 1000 kr)
   Handeln fungerar även på Investeringssparkonto (ingen deklaration eller vinstskatt)
   Enkelt att själv bestämma hävstång och risk
   Man kan inte förlora mer pengar än man handlar för

Analysens byggstenar
Metoden som Smart Beta Portfolio använder för att analysera de olika tillgångarna är enkel. Först bestäms trenden generellt per tillgång genom ADX-indikatorn (Average Directional Index) som visar trendstyrka. Endast tillgångar med tillräckligt stark uppåtgående trend tas med i analysen, därav namnet Smart Beta.

Nästa steg är att hitta ett bra entry-läge för att ta position. Det görs genom att detektera en tidpunkt då kursen står lägre än de fem senaste börsdagarnas lägsta High-notering, dvs i praktiken en mindre konsolidering. När en sådan situation uppstår samtidigt som trenden är starkt uppåt och kursen ligger ovanför ett kort medelvärde tas position.
Insatsen kan styras via hävstångsparametern. Grundinställningen är att varje tillgång köps för 1/3 av portföljvärdet.

Det finns ingen gräns för hur många positioner som kan vara öppna samtidigt och man behöver ta hänsyn till det när man dimensionerar hävstänger för minifutures osv. Portföljen kommer sannolikt att handlas med ett visst mått av total hävstång (sk systemhäv) tidvis.

Bästa sättet att få en uppfattning om hävstången över tid är att simulera de tillgångar man tänkt handla och mäta totala positionsstorleken i förhållande till kontostorleken.
Paritet och hävstång
Olika tillgångar handlas i olika valutor. Autotrader tar inte hänsyn till den underliggande valutan utan räknar alla tillgångar som handlade i SEK. Det betyder att ett fiktivt konto på tex 50 000 kr kommer innebära att tex guld (so handlas i USD) kommer få en position på 50 000 kr / guldpris i USD. Exempel:

Fiktivt konto på 50 000 kr, inställd hävstång 0,33:
Position tas i guld för 0,33 * 50 000 kr. Om guldpriset tex är 1300 USD får vi antal andelar på fiktiva kontot (50k*0,33)/1300 = ca 1,6 andelar som avrundas till 12.
Om vi handlar en minifuture som har en angiven paritet på 100 motsvarar alltså 1 minifuture 1/100 guldposition i USD, men vi vill ju veta hur mycket det blir i SEK. I Indata script för minifuturen finns ett fält märkt ETP Multiplier, och här kan vi ange multplikator för att få önskad position i marknaden. 12 andelar guld på fiktiva kontot ska alltså motsvara 1/3 av våra 50 000 kr i marknadsvärde inkl minifuturens hävstång. Om vi multiplicerar med 100 och dividerar med USDSEK-kursen får vi ca 100/USDSEK (tex 9,56) = ca 10,5 som multiplier som anges i fältet. En kontrollräkning kan enkelt göras:

Vi handlar 12 * 10,4 = 126 minifutures enligt ovan. Enligt emittentens hemsida har minifuturen en aktuell hävstång på 4,63 och ett pris på 27 kr vilket ger oss ett marknadsvärde på 126 * 4,63 * 27 = 15 751 kr, dvs ungefär 1/3 av vårt testkontos 50 000 kr. Pga avrundningseffekter stämmer det inte exakt.
 

Stöd för Strategy Link
Smart Beta Portfolio har stöd för Strategy Link (tre index OMXSS30, DAX och OBX) och kan därmed enkelt köras tillsammans med andra strategier som handlar just dessa tre index för att skapa mer diversifiering. Användare som kör andra Multi Asset-strategier, tex från NAS Access, kan med fördel använda PC Link för att väga samman de olika strategiernas positioner till nettopositioner som handlas skarpt. Därmed maximeras effektiviteten och räntekostnaderna minimeras.

Titta på YouTube-klipp som visar hur Smart Beta Portfolio installeras >

Simulerad historisk avkastning 
I vår simulering nedan har vi anslutet Smart Beta-modellen till följande tillgångar (ytterligare diversifiering kan nås genom att ansluta även tex MidCap-aktier):

 OMXS30  DAX  OBX  SP500  Nasdaq 100  OMXC20
 EURUSD  USDJPY  USDSEK  EURSEK  Silver  Gulkd
 Brent-olja  XACT BEAR        


 
   Insatsen för hela depån 50 000 kr i januari 2012
   Simulerad handel i minutupplösning
   Indexhandel med hävstång=0,33 per tillgång
   Redovisning endast av realiserade resultat
   Återinvestering har använts
   Courtage är inkluderat med 0,15%/2 = 0,075% då vi utgår från att minifutures med minst 2 i
 hävstång används
                      

*läs mer om villkoren för Nordnet Markets >

År och månad
Procentuell absolutavkastning
Ackumulerat depåvärde

Maj 2019  -1,21% 163 kSEK
Apr 2019  +2,48% 165 kSEK
Mar 2019  +0% 161 kSEK
Feb 2019  +6,62% 161 kSEK
Jan 2019  +8,63% 151 kSEK
Dec 2018  +3,73% 139 kSEK
Nov 2018  +1,51% 134 kSEk
Okt 2018  -10,2% 132 kSEK
Sep 2018 -0,67% 147 kSEK
Aug 2018 +0% 148 kSEK
Jul 2018 +1,37% 148 kSEK
Jun 2018 +1,39% 146 kSEK
Maj 2018 -1,37% 144 kSEK
Apr 2018
+5,05%
146 kSEK
Mar 2018
+2,96%
139 kSEK
Feb 2018
-2,17%
135 kSEK
Jan 2018
+4,54% 138 kSEK
2017
+17,8%
132 kSEK
2016 +27,3% 112 kSEK
2015 +12,8% 88 kSEk
2014   +13,0% 78 kSEK
2013    +28,1% 69 kSEK
2012   +7,6% 54 kSEK