Fusion MultiStrategy re-make


En av våra mest populära gratis-robotar, Fusion MultiStrategy, har fått en re-make och innehåller nu inte mindre än fyra parallella delstrategier mot tidigare två. Uppdateringen är ett direkt resultat av den research vi bedriver inom ramen för utbildningsprojektet Nordic Autotrading Society. Vi har kunnat påvisa stora statistiska fördelar genom att risksprida i olika tidsperspektiv, trots att det rör sig om samma underliggande tillgång. Summan av de ingående delstrategierna blir större än de enskilda delarna. Ur ett rent trading-perspektiv betyder det högre riskjusterad avkastning. Fokus för Nordic Autotrading Society har hela tiden varit att hantera risk på ett effektivt sätt, och deltagarna får bland mycket annat en rejäl genomgång av riskspridning på olika sätt. För Fusions del betyder det att strategin numera kan positionera sig i steg om 25% av tilldelat kapital, både Long och Short för att därmed skapa förutsättningar för att kunna generera vinst även i nedåtgående börs.

Fusion bygger på de fyra befintliga strategierna:
  • Crescendo - hanterar de längsta tidshorisonterna som årscykler och konjunktursvängningar
  • TOM - vår version av månadssvängningen inkl en möjligt blankningssignal
  • Legato - tvåveckorssvängning
  • Coda - veckodagscykler
Delstrategierna har kunna förenklas något tack vare diversifieringseffekterna och tex har individuella stoppar kunnat tas bort eftersom varje delstrategi endast har en risk motsvarande 25% av hela portföljen. Det gör i sin tur att resultaten förbättras över tid. 
Den genomsnittliga exponeringen kommer ligga en bra bit under 100% över tid vilket gör det möjligt att använda en moderat hävstång för att få upp genomsnittspositionen till en nivå nära 1. Vi använder i vårt redovisningsexempel en hävstång på 2. Den relativt låga drawdown som dessa fyra strategier presterar gemensamt gör att vi kan utnyttja hävstången för att överträffa index många gånger om över tid. 


Uppdatera Fusion till nya versionen
Det är enkelt att ladda ner nya versionen av Fusion via Hjälp > Uppdatera Fusion i Autotrader. Viktigt att tänka på är att ETP Link numera måste användas för att replikera handeln från det virtuella kontot som Fusion handlar index på till skarpa positioner i minifutures. Vi använder inte längre Bull- och Bear-certifikat med Fusion. Detta av en mycket bra anledning: Position ligger större delen av tiden i marknaden och certifikat har en daglig hävstång som gör att värdet urholkas matematiskt över tid, speciellt i tider av högre volatilitet. Minifutures lider inte av detta och är ett mycket bättre val av instrument för de allra flesta situationer.

En uppdaterad instruktion till Fusion finns i manualen som du når via Hjälp > Hjälpindex > Standardanalysmetoder > Fusion

Lycka till!


 
Nyheter
2018-11-17
OMXS30 i bear market Fler och fler negativa signaler syns för OMXS30 som under gångna veckan visat...
2018-11-14
Vi presenterar DuoCycle - en ny adaptiv indexrobot som finns i tre versioner, en för OMX, OBX...
2018-06-03
Torsdagen 25:e oktober kl 18:00 körde vi ett öppet webinar för alla som är intresserade av att vet...
2018-10-10
M.E.S.P - MultiEdge Stock Portfolio I vår strävan att underlätta diversifiering l...
2018-09-12
Vi presenterar en ny investeringsstrategi Vi arbeter ständigt för ökad diversifiering och bättre r...
2018-03-12
Vi har nöjet att presentera vår nya pair trading-robot Alpha Shark! Alpha Shark har...
2018-04-08
En av våra mest populära gratis-robotar, Fusion MultiStrategy, har fått en re-make och inn...
2017-11-16
Nordnet bjuder tillsammans med Autostock in till ett event i Göteborg där temat är hur man...