Nya strategier i Access

Vi har lagt till två nya trading-strategier i Nordic Autotrading Society Access. Båda är inspirerade av Larry Connors senaste bok, och är mean reversion-baserade multi market-robotar. De är robusta och fungerar på ett flertal tillgångar. Vi har i våra exempel valt tre index, OMXS30, DAX och OBX samt några olika valutapar.

TPS MultiMarket
Time Price Scale-modellen beskrivs i Larry´s bok och bygger på att skala in positionen i steg för att förbättra det genomsnittliga anskaffningsvärdet. Läs mer om modellen här >

Simulerat resultat för OMXS30, DAX samt OBX i en portfölj


Terror Gaps
För att ta hand om extremsituationer i marknaden har Larry utvecklat en analysmetod som han kallar Terror Gaps. Vi har byggt modellen i Autotrader och den finns också tillgänglig i NAS Access. Nedanstående exempel är simulerad handel för de tre indexen OMXS30, DAX samt OBX, men modellen fungerar även på många andra tillgångar, tex valutapar. Läs mer om Terror Gaps >Terror Gaps-modellen simulerad med fem valutapar, USDSEK, EURSEK, USDJPY, EURUSD, NOKSEK


Vi har uppdaterat Strategy Link med ovanstående strategier samt lagt till en Link för OBX eftersom det nu har blivit flera strategier. Läs mer om Strategy Link >


 
Nyheter
2020-09-05
Hög sannolikhet för fortsatt uppgång I Efterbörsen för två veckor sedan skrev vi om att vi låg i b...
2020-05-06
Onsdag 13:e maj kl 18:00 kör vi nästa NAS Access Live, öppet webinar där vi kommer gå igenom Crash P...
2020-04-08
Torsdagen 16:e april körde vi ett öppet webinar för alla som vill lära sig mer om hur minifutures oc...
2020-03-26
I dessa tider sitter många hemma och jobbar, och har kanske andra möjligheter att också utnyttja vol...
2019-12-09
Vårens utbildning NAS VT20 har startat - vi går på djupet med riskhantering, hittar statistiska edga...
2020-01-21
Vi in till robotkväll hos Nordnet i Stockholm! Du som är intresserad av automatisk handel och teknis...
2020-01-15
Handelsresultaten för standardstrategier för december är sammanställda och återfinns på den här si...
2019-12-02
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....