Villkor Autostock Approved

För att en handelsstrategi ska bli godkänd enligt Autostock Approved måste nedanstående punkter vara uppfyllda förutom den manuella delen av vår bedömning som alltid görs. Varje strategileverantör måste godkänna nedanstående punkter.

 • Handelsstrategin ska klara att handla uteslutande under Stockholmsbörsens öppettider.
 • Handelstempot måste vara sådant att en tidsram om 0-1 minut från signal till verkligt avslut inte utgör hinder.
 • Underliggande tillgång måste ha hög likviditet och möjlighet att handlas med minifutures eller certifikat.
 • Underliggande tillgång begränsas till breda aktieindex, råvaror och valutor. Signal till specifikt instrument tillåts ej.
 • All statistik som publiceras måste baseras på verkliga avslut i marknaden efter lansering till kund.
 • Redovisning av resultat görs månadsvis som procentuell avkastning inkl courtage och slippage.
 • Någon form av backsimulerat historiskt strategiresultat måste uppvisas där Autostock ska godkänna tillvägagångssättet samt göra en riskbedömning utifrån strategins handelsmönster.
 • Drift av strategi kan ske på valfri plattform, mjukvara för upplänkning av signal anpassas och tillhandahålls av Autostock.
 • Källkod för en signalstrategi är utvecklarens egendom och behöver inte lämnas till Autostock utom vid drift hos Autostock.
 • Drift av strategi kan ske antingen hos leverantören eller hos Autostock enligt överenskommelse. 
 • Driftsäkerhet och prestanda verifieras under en betaperiod om 6 månader där kunder som tecknat specialavtal får tillgång till signalerna från strategin kostnadsfritt under betaperioden.
 • Strategileverantör ska redogöra utförligt för driftmiljön. Autostock gör utifrån informationen en bedömning avseende säkerheten hos miljön.
 • Handelsstrategin ska innan lansering inte uppvisa större system-drawdown än motsvarande 20% med de instrument som används för officiell redovisning.
 • Om en strategi uppvisar större drawdown än 30% mer än tidigare uppmätt och simulerad volatilitet under skarp drift eller betaperiod äger Autostock rätt att stänga strategin från kommersiell drift. Det sker i så fall efter övervägande av strategins handelslogik samt eventuella åtgärder från leverantörens sida.
 • Prissättning av strategi i form av fast kvartalsavgift inkl moms och 30% provision till Autostock görs av leverantör.
 • Eventuella kampanjer och marknadsföringsåtgärder sker i enligthet med överenskommelse mellan Autostock och strategileverantören.
 • Eventuell prisgaranti är frivilligt för leverantör.
 • Om Autostock bedömer handelslogik eller redovisning som otillräcklig äger Autostock rätt att stänga av strategin från kommersiell handel.
 • Om leverantör vill göra ändringar eller uppgraderingar i handelslogik måste dessa godkännas av Autostock i förväg.
 • Autostock äger rätt att bestämma vilka instrument en strategi ska redovisas med.
 • Autostock äger rätt att ingripa i händelse av tekniska problem och avbryta signalering.
 • Autostock gör en bedömning av varje strategis kommersiella möjligheter med avseende på försäljningspotential, konkurrenssituation och avkastningsmöjligheter.


 
Nyheter
2018-02-24
Överköpt börs på kort sikt Återhämtningen har fortsatt även den gångna veckan. Vår målkurs i vo...
2017-11-16
Nordnet bjuder tillsammans med Autostock in till ett event i Göteborg där temat är hur man...
2017-12-06
Samtliga börshandlade produkter på svenska marknaden har fått nya Market IDs. Det betyder att ...
2017-11-23
Fredag kl 00:00 startar vår Black Friday-kampanj! Du får 500 kr i en rabattcheck s...
2017-06-02
I slutet av augusti startar första terminen av Nordic Autotrading Society - en bred och dju...
2017-03-03
Marknadens i särklass vassaste verktyg ETP Link har fått utökad funktionalitet! Vå...
2016-11-15
Best Fest är tillbaka! Torsdagen 1:a december går nypremiären av Nor...
2016-11-09
Skrällen i USA ekar över världen, vars börser faller på nyheten att USAs president numera heter T...