STRATEGIER

Robot Riskprofil Instrument Avkastning 1mån Avkastning 3mån Avkastning 12mån Graf  
Coda OMX Medel ETP -0.15 -8.57 0.38
Crescendo Medel ETP 1.11 -4.3 2.78
Double 7 Medel Aktier + ETP 1 -6.39 -10.1
Fear Greed Medel Aktier -3.45 -2.29 -1.21
Fusion MultiStrategy Medel ETP -2.52 -8.12 -0.86
Legato OMX Medel ETP -1.53 -6.45 -5.66
P.A.P roterande aktieportfölj Medel Aktier + ETP 0.84 -7.44 0.12
Raptor Markets Hög ETP -1.22 -10.9 16.9
RSI 5 Medel Aktier -0.68 -1.96 -0.18
TOM OMX Medel ETP -2.36 -2.45 2.57
TradeNex Viper Hög Aktier -0.39 -4.67 2.98
W5 AUTO MKII Låg Aktier + ETP 1.25 -0.13 3.77