Access delstrategier

På den här sidan sammanställer vi simulerade resultat för delstrategierna inom NAS Access. Använda inställningar anges till vänster, avkastningsgraf samt resultat i siffror till höger. När det gäller hävstångsparametern är det viktigt att tänka på hur hög hävstång varje delstrategi har i en portfölj.

Öka riskjusterad avkastning med diversifiering
Tanken med att köra flera delstrategier är att öka den riskjusterade avkastningen genom diversifiering. I en situation där strategi X tar en Long-position kanske en annan strategi Y tar en Short-position. Det gör att dessa tar ut varandra under förutsättning att positionerna är lika stora. Vår totala risk har då minskat. Det sker oftast inte exakt samtidigt eftersom delstrategierna baseras på olika analysprinciper. Det gör att vi får en skarp position som motsvarar nettot av samtliga inkopplade delstrategier. Den exakta hävstången varierar alltså kraftigt baserat på delstrategiernas positionering för ögonblicket.

Man kan också säga att ju fler delstrategier som kopplas in desto mindre är sannolikheten att nettopositionen blir extremt stor åt ena eller andra hållet (Long eller Short). Den genomsnittliga hävstången blir svår att beräkna, men den blir sannolikt alltid lägre än den teoretiskt maximala om samtliga strategier skulle ta position åt samma håll samtidigt. 

Teoretisk maximal hävstång
Om samtliga delstrategier skulle ta position åt samma håll samtidigt får vi en sammanlagd hävstång enligt exempel:

Vi antar att vi har en strategiportfölj med 5 anslutna strategier som vardera är inställda på en hävstång = 3. Vi utgår också från att varje strategis testkonto är lika stort som det skarpa kontot. Vi får då en total hävstång på 3 * 5 = 15.

Balansering av delstrategiers testkonton
För att bibehålla den goda diversifieringseffekten är det en fördel om varje delstrategis konto är ungefär lika stort som det skarpa kontot. En bra rutin är att balansera saldot på samtliga testkonton varje helg eller månadsskifte.

Out of sample-period
Alla strategier är utvecklade med 2012-2016 som "In sample"-period med undantag för ett par DAX-strategier som är känsliga för openkurser och därmed inte fungerar ihop med vårt loggade intradaydata perioden januari 2012 - juni 2013 där delar av första timmen saknas.

 Strategi  Hävstång  Tillgång  Avkastning %  Period  Avkastningsgraf
         
 DAX Bandit  1-3  DAX  +62%  2012 - jun 2019
 Night Raider  3  DAX  +85%  2012 - jun 2019
 Night Raider  3  OMX  +41%  2012 - jun 2019
 Warthog   2  OMX  +115%  2012 - jun 2019
 Katana  dynamisk  DAX  +173%  2012 - jun 2019
 ROC and Roll 
 Trader
 1  Aktier OMX  +36%  2012 - jun 2019
 Ranger  1  OMX  +153%  2012 - jun 2019
 StockBreaker  1  Aktier OMX  +73% 2012 - jun 2019

 RSI PowerZones  2  OMX  +52%  2012 - jun 2019
 RSI PowerZones  2  DAX  +88%  2012 - jun 2019

 VAP 7  2  OMX  +76%  2012 - jun 2019

 Double Dipper  1-2  OMX  +44%  2012 - jun 2019

 Hook   3  DAX  +160% jul 2013 - jun 2019 

 Mr Pivot  3  DAX  +136%  jul 2013 - jun 2019
 NAS Breaker  3  OMX  +157%  2012 - jun 2019
 NAS Digger  3  DAX  +86% jul 2013 - jun 2019
 NAS Ticker 
 Swing
 3  DAX  +132%  2012 - jun 2019
 NAS Ticker
 Mixad
 3  DAX  +92%  2012 - jun 2019
 NAS Ticker
 Daytrading
 3  DAX  +83%  2012 - jun 2019
 NeoFlex  2  OMX  +16%  2012 - jun 2019
 NeoFlex  2  DAX  +43%  2012 - jun 2019
 10 Pound  1  OMX  +66%  2012 - jun 2019
 Gold Miner  1  Guld  +11%  2017 - jun 2019
 NAS OMX Boss  3  OMX  +205%  2012 - jun 2019
 Sledgehammer  3  DAX  +100%  jul 2013 - jun 2019
 Easy Forex  2 / par  FX  +101%  2012 - jun 2019
 TPS
 MultiMarket
1 / tillgång  Index  +79%  2012 - jun 2019
Terror Gaps MultiMarket  1 / index  Index  +421%  2012 - jun 2019
Terror Gaps MultiMarket  2 / tillgång   FX  +377%  2012 - jun 2019
Global Breaker  0,75 / FX  FX  +98%  jul 2012 - jun 2019
Global Breaker 0,5 / index  Index  +100%  jul 2012 - jun 2019
NAS Beamer  2  OMX  +142% jan 2003 - jun 2019

 
Nyheter
2019-06-20
Prova Autotrader Pro inkl NAS Access gratis till sista augusti! Sommaren är här och vi ser fr...
2019-06-29
Positiv månadsavslutning Juni stängde klart ovanför årsmedelvärdet för OMXS30 och det är alltid et...
2019-06-09
Vi lanserar en ny gratisrobot som kan handla nästan vilka tillgångar som helst för att nå max...
2019-04-20
Vi är väldigt glada att kunna presentera en ny multi-edge-strategi för daytrading med DAX-index. ...
2019-03-27
Vi har lagt till två nya trading-strategier i Nordic Autotrading Society Access. Båda är inspirerade...
2019-02-28
Senaste programversionen av Autotrader har stöd för ytterligare två kalendrar. Därmed hanteras nu...
2019-02-12
Vi har lagt till några nya skins till Autotrader. Olika användare har olika preferenser om hu...
2019-01-26
Det är äntligen dags att lansera Nordic Autotrading Society Access - en klubb för alla som v...