Crescendo

Crescendo är en långsiktig placeringsstrategi snarare än en trading-modell. Tanken är att Crescendo ska kunna utgöra en grundplacering i en långsiktig portfölj, även som pensionssparande. Strategin ingår nu som standard i AutoTrader Bas och Pro. 
Den fungerar naturligtvis också utmärkt som långsam handelsstrategi för manuell orderläggning. Crescendo är vad vi kallar semiautomatisk, dvs algoritmen exekveras automatiskt och genererar köp- och säljsignalerna på ett fiktivt konto i AutoTrader. Vid signal får man larm via email och kan manuellt lägga order på det instrument man valt ut. Den låga handelsfrekvensen gör också att timing för att ta position from att man fått signal inte är lika kritisk, det får normalt endast marginella konsekvenser att handla tex dagen efter.
Så här enkelt kopplar du in Crescendo i AutoTrader > 

Crescendo utnyttjar bl a Predictive Average- indikatorn och försöker med hjälp av den tidsbestämma lämpliga köp- och säljtillfällen för att utnyttja de statistiskt kraftfulla årscyklerna på olika marknader. För redovisning har vi valt OMXS30-index som är den marknad Crescendo är utvecklad för i grunden. Det finns också ett mycket brett urval av lämpliga instrument att handla i samband med en signal från Crescendo. 

Övriga indikatorer som används är 12-månaders glidande medelvärde, dvs genomsnittsvärdet av de tolv senaste månadsstängningskurserna, samt vår egenutvecklade "börspanik"-indikator som effektivt larmar vid överdrivet hög volatilitet. Just nervositeten på börsen är en bra indikator för att se i vilken fas marknaden befinner sig i. Grundteorin som vi kommit fram till via vår egen forskning är att låg volatilitet oftast ses i samband med stabila uppgångsfaser, medan ökad volatilitet kännetecknar nedgångsperioder. En nedgång brukar oftast avslutas med en kraftig men relativt kortvarig ökning av volatiliteten, något som vi kan använda som en signal att det är dags att gå in i marknaden. Panikindikatorn vi använder finns som standard i AutoTrader Bas och har signalerat korrekt vid samtliga mer signifikanta vändpunkter sedan 1987. Crescendo använder en kombination av Predictive Average-indikatorn, 12-månaders medelvärde samt panikindikatorn för att bestämma vilken positionering som är statistiskt lämplig.


Nedan illustreras hur överdriven volatilitet historiskt har prickat tidpunkterna där börsen vänder upp efter en nedgångsperiod. Beteendet kännetecknas av flockbeteende och mycket hög nervositet där många aktörer säljer av sina innehav i panik, med stora kursrörelser som följd. När de sista säljarna har gått ur marknaden avtar säljtrycket och köpare är vad som återstår. Då vänder kursen upp igen, och en av anledningarna att en sådan återhämtningsfas ofta blir relativt kraftfull är att aktörer som har blankade positioner i marknaden tvingas köpa tillbaka dessa för att undvika förlust, vilket spär på köptrycket ännu mer.


Analysens byggstenar
Crescendo använder enkla regler för att ta position. För att Crescendo ska generera en köpsignal behöver något av följande kriterier vara uppfyllda:
 • Predictive Average-kurvan är på väg att svänga upp i positivt territorium
 • Panikindikatorn larmar för överdriven volatilitet

Positionen behålls tills något av följande inträffar:
 • Predictive Average börjar falla - då säljs den köpta positionen och Crescendo lägger sig likvid
 • Vi får två raka månadsstängningar under årsmedelvärdet - i det läget positionerar sig Crescendo "kort"
För att generera blanksignal behöver något av följande ske:
 • Vi får två raka månadsstängningar under årsmedelvärdet
 • Predictive Average-kurvan är på väg att vända till negativ derivata samtidigt som senaste månadsstängningen skett under årsmedelvärde
För att stänga en blankad position behöver något av följande ske:
 • Panikindikatorn larmar för överdriven volatilitet
 • Vi får en månadsstängning över årsmedelvärdet

Crescendo kan fungera som hedge-strategi
Ett annat användningsområde för strategin kan vara att hjälpa dig skapa en hedge-position, eller skydd, för din aktieportfölj. Många bekymras över risken för större nedgångar samtidigt som man kanske inte gärna vill sälja sina aktier. Tack vare det starka och breda utbudet av s k ETPer, Exchange Traded Products, kan vi idag relativt enkelt positionera oss för att skydda en aktiemodell mot stora värdefall i samband med en börsnedgång. En hedge-position fungerar som "motvikt" och innebär i praktiken att man köper lämpliga ETPer som ökar i värde när börsen faller. Tricket är att veta när det är dags att börja "hedga" sin portfölj. Crescendo kan hjälpa dig genom att signalera på ett fiktivt konto i AutoTrader och därmed visa när strategin anser att börsen sannolikt kommer falla. När man får en sådan blankningssignal kan man överväga att börja bygga upp en position med tex lämpliga minifutures som ökar i värde när index faller. På motsvarande sätt kan positionen börja avvecklas om Crescendo signalerar att en vändning kan vara nära förestående.

Simulerad handel på historiskt data
I AutoTrader Pro kan man simulera handel på historiskt data, och nedan syns resultat med en startportfölj med värdet 100 000 kr 1987. Vi har simulerat handel med full återinvestering och handlat index utan hävstång. Dvs, motsvarande minifutures med hävstång=1 vid varje signal. Två diagram syns, det vänstra är handel med positioner både för uppgång och blankning enligt signalerna från strategin. Det högra diagrammet visar endast handel med blankningssignalerna. På så vis kan man studera hur Crescendo handlat under börsens nedgångsperioder.
I diagrammen nedan indikeras köpsignaler med gult och säljsignaler som blått (kan även vara blanksignal).

Klicka för större diagram                                                                    Klicka för större diagram


Val av lämpliga instrument
Som användare väljer man ju själv vilket instrument som ska handlas, och det finns flera aspekter att ta hänsyn till. Dels om man vill använda hävstång, och i så fall hur hög, och vilken typ av instrument. Rent tekniskt är tex minifutures ett mycket lämpligt instrument pga avsaknaden av urholkningseffekt över tid. Det är värt mödan att undersöka instrument noga. Vår tanke är att man vid signal från Crescendo väljer ut ett lämpligt instrument, tex en minifuture med lämplig hävstång som man lägger order på manuellt.
 


Resultatredovisning
Redovisningen nedan baseras på den procentuella absolutavkastningen dels för index utan utväxling, man väljer själv vilka instrument som ska handlas och därmed sin egen risk som en funktion av vald hävstång. Commerzbank erbjuder ett brett utbud av lämpliga instrument - minifutures i det här fallet.

Vi använder följande mall:

 • Insatsen för hela depån sattes till 100 000 kr i januari 2000 
 • Resultat är baserade på indexhandel utan hävstång. För att uppnå liknande resultat i verkligheten kan man tex handla minifutures med hävstång runt 3 ggr för en tredjedel av depåvärdet
 • För närmare information om Commerzbanks instrument hänvisar vi till webbplatsen >
 • Redovisning endast av realiserade avslut  
 • Courtage, skatt samt avgift för Autotrader är ej inkluderat


Ackumulerad vinstutveckling Crescendo

 
År och månad
Procentuell absolutavkastning

Ackumulerat depåvärde

Nov 2017
-3,34%
1568 kSEK
Okt 2017
+2,01%
1622 kSEK
Sep 2017
+0%
1590 kSEK
Aug 2017 +0% 1590 kSEK
Jul 2017 +0% 1590 kSEK
Jun 2017 +0% 1590 kSEK
Maj 2017 -0,50% 1590 kSEK
Apr 2017 +2,43% 1598 kSEK
Mar 2017 +0,57% 1560 kSEk
Feb 2017 +2,78% 1 552 kSEK
Jan 2017 +1,41% 1 510 kSEk
Dec 2016 +3,40% 1 489 kSEK
Nov 2016 +3,00% 1 440 kSEK
Okt 2016 +0,29% 1398 kSEK
Sep 2016 +0% 1394 kSEK
Aug 2016 -2,59% 1394 kSEK
Jul 2016 -2,92% 1431 kSEK
Jun 2016 +1,31% 1474 kSEK
Maj 2016 -0,27% 1455 kSEK
Apr 2016 +0,34% 1459 kSEK
Mar 2016
+2,39%
1454 kSEK
Feb 2016
-3,34%
1420 kSEK
Jan 2016   +3,67% 1469 kSEK
2015 +9,51% 1417 kSEK
2014   +10,5% 1294 kSEK
2013    +10,4% 1171 kSEK
2012   +9,61% 1061 kSEK
2011   +7,44% 968 kSEK
2010   +22,9% 901 kSEK
2009   +26,6% 733 kSEK
2008   +40,8% 579 kSEK
2007   +4,31% 411 kSEK
2006 +35,4% 394 kSEK
2005 +12,3% 291 kSEK
2004 +10,2% 259 kSEK
2003 +11,4% 235 kSEK
2002 +26,3% 211 kSEK
2001 +50,4% 167 kSEK
2000 +11,1% 111 kSEK
 
Nyheter
2017-12-09
Studs från viktigt stöd I veckan som gick pressades OMXS30 nedåt i omgångar för att slutligen n...
2017-11-16
Nordnet bjuder tillsammans med Autostock in till ett event i Göteborg där temat är hur man...
2017-12-06
Samtliga börshandlade produkter på svenska marknaden har fått nya Market IDs. Det betyder att ...
2017-11-23
Fredag kl 00:00 startar vår Black Friday-kampanj! Du får 500 kr i en rabattcheck s...
2017-06-02
I slutet av augusti startar första terminen av Nordic Autotrading Society - en bred och dju...
2017-03-03
Marknadens i särklass vassaste verktyg ETP Link har fått utökad funktionalitet! Vå...
2016-11-15
Best Fest är tillbaka! Torsdagen 1:a december går nypremiären av Nor...
2016-11-09
Skrällen i USA ekar över världen, vars börser faller på nyheten att USAs president numera heter T...