ROC and Roll investor


ROC and Roll har fått sitt namn från användningen av Rate of Change som mäter kursförändringen i olika tidsperspektiv. Strategin är en relativt långsamt rullande aktieportfölj som rankar anslutna aktier månadsvis och köper de 10 högst rankade enligt poängformeln. Ingen fundamental analys används överhuvudtaget.
Tanken är att ROC and Roll ska hitta de bäst trendande aktierna och därigenom rida på vinnande bolag medan sämre presterande aktier säljs - in med styrka och ut med svaghet. Handel sker alltid första börsdagen varje månad. Resultatet blir självklart helt beroende på vilka aktier som ansluts. Vi har själva valt bland de mest omsatta bolagen på Stockholm MidCap. Listan innehåller många fina bolag och det finns alltid ett antal som visar stark upptrend. Det gör att förutsättningarna finns att ROC and Roll ska kunna generera vinst den mesta delen av tiden oavsett det generella börsklimatet. Därmed klassar vi modellen som mer av en investeringsmodell snarare än tradingstrategi.

 

ROC and Roll är helt öppen och använder en enkel formel för att poängsätta aktierna. Rate of Change-funktionen mäter i tre olika tidsperspektiv, årsvis, kvartalsvis och månadsvis. De tre värdena vägs samman och viktas enligt parameterinställningarna i scriptet. I standardinställningen har vi valt att vikta de tre tidshorisonterna enligt följande: Kvartalsvärdet viktas dubbelt så högt som års- och månadsvärdet. Månadsvärdet viktas dessutom negativt. Dvs, en stabil längre trend i kombination med en tillfällig kurskorrektion värderas högre vilket gör att modellen tenderar att köpa "billigt" och sälja "dyrt" relativt sett men ändå ta stor hänsyn till den längre trenden.

Ranking-logiken finns också tillgänglig som kalkyl i Kalkylforskaren i Autotrader så att man enkelt kan bygga en arbetsyta med associerade diagram för att själv studera aktier och deras poäng enligt formeln. Idealiskt även för manuell handel!

För att analysen alltid ska ha förutsättning att vara träffsäker har en enkel valideringskontroll lagts till. Dess uppgift är att kontrollera varje akties datahistorik för att modellen ska undvika att ta position i ett bolag där det saknas tillräckligt med data eller där en aktiesplitt detekterats. Det finns också en stoploss-funktion för att undvika att modellen ligger kvar alltför länge i en position som går åt fel håll. Standardvärdet är inställt på 20% för varje aktie, dvs en portföljrisk på 20%/10 positioner = 2% per aktie. När en aktie stoppas ut förblir den orörd till nästa månadsskifte då ny analys av portföljen görs. Om aktien fortfarande når Topp 10-listan köps den på nytt, annars inte.

Aktiesplittar och Rate of Change-analys
På de mindre aktielistorna är det vanligt att aktiekurser splittas, dvs bolagen växer ofta snabbt med stigande aktiekurser som följd. Bolaget kan då välja att införa en sk splitt på aktien, tex 1/3 eller liknande så att 1 aktie blir 3 nya men priset sänks till 1/3. Detta påverkar analysen om man inte lägger in en splittkorrigering på det datum då det nya antalet aktier gäller. Detta måste man göra själv. Vi har ett videoklipp som visar hur en splitt läggs in: 
https://www.youtube.com/watch?v=atHvMXCWyeQ
                                                                                                            
Det räcker att lägga in splittar för det senaste året eftersom ROC and Roll-modellen inte tittar längre bakåt än så i analysen. Autotrader Pro-användare som vill simulera modellen längre bakåt i tiden behöver däremot lägga in samtliga splittar under den simulerade perioden. Annars kommer resultatet att bli missvisande. Skatteverket har bra information om splittar och datum.

Redovisning av resultat
ROC and Roll-modellens resultat är helt beroende av vilka aktier som ansluts och deras relativa performance jämfört med varandra. Vi har valt ut aktier enligt listan nedan som exempel. Var och en kan naturligtvis välja vilka aktier som helst. Notera att varje användares resultat kommer se olika ut beroende på anslutna aktier. Kravet är att det finns minst 1 års historik för att analysen ska kunna göras korrekt. Man bör också välja bolag vars aktie har så hög omsättning som möjligt för att undvika kursdrivningsproblem. Urvalet nedan har gjorts i Kalkylforskaren där vi mätt omsättningen under en tidsperiod och tagit fram de mest omsatta aktierna på MidCap-listan som har historik minst tillbaka till 2012.

 
 • Följande aktier ingår i exempelportföljen:


   ADDT B  ANOD B  AQ BEIJ B                    
  BILI A  BIOG B  BIOT  BMAX BURE
  CAT B  CATE  CLAS B  COIC DIOS
  DUNI  ELAN B  ENQ  FAG FPAR
  GUNN  HEBA B  HIQ  HLDX HNSA
  HMS  IAR B  IVSO  KABE B KAHL
  KARO  KNOW  LAGR B  LIAB MEKO
  MVIR B  NETI B  NEWA B  NMAN NOLA B
  OEM B  OPUS  ORES  ORX PROB

   RAY B  SAS  SECT B SENS
  SKIS B  SVOL B  SYSR  TETY TRAC B
  VBG B  WIHL  VIT B  VITR XVIVO
 • Insatsen är satt till 10% av depåvärdet per aktie vid varje affär
 • Simulering startar jan 2012 med 200 000 kr på kontot utan kredit  
 • Courtage är inkluderat i simuleringen (courtageklass " Nordnet Liten" - minimi 39 kr / 0,15%)
 • Avslut har gjorts på aktuella köp- och säljpriser vid signaltillfället, några minuter innan callen för att undvika orealistiska priser
     
Changelog:
191101
 Tagit bort ACAN
190601    Uppdaterat aktieurval, tagit bort PSSX, splitt HEBA, 
 
ROC and Roll Investor (senaste uppdatering 180701) hävstång=1


 
Period

 Procentuell avkastning
 Depåvärde 

nov 2019  -1,08% 1193 kSEK
okt 2019  +0,75% 1206 kSEK
sep 2019  -7,42% 1197 kSEK
aug 2019  -3,29% 1293 kSEK
jul 2019  -4,16% 1337 kSEK
jun 2019  +2,72% 1395 kSEK
maj 2019  -3,00% 1358 kSEK
apr 2019  +2,71% 1400 kSEK
mar 2019  +3,41% 1363 kSEK
feb 2019  +3,53% 1318 kSEK
jan 2019  +7,52% 1273 kSEK
dec 2018  -8,57% 1184 kSEK
nov 2018  -1,07% 1295 kSEK
okt 2018  -12,8% 1309 kSEK
sep 2018  +1,21% 1502 kSEK
aug 2018  -0,34% 1484 kSEK
juli 2018  +5,60% 1489 kSEK
juni 2018
 -2,56% 1410 kSEK
maj 2018
 +0,35% 1447 kSEK
apr 2018
 +10,9% 1442 kSEK
mar 2018
 -1,37% 1300 kSEK
feb 2018
 -8,53% 1318 kSEK
jan 2018
 +5,57% 1441 kSEK
dec 2017
 +4,52% 1365 kSEK
nov 2017
 -1,13% 1306 kSEK
okt 2017
 +9,17% 1321 kSEK
sep 2017
 +15,4% 1210 kSEK
aug 2017  -3,41% 1048 kSEK
jul 2017  -10,2% 1085 kSEK
jun 2017  +1,59% 1208 kSEK
maj 2017  +12,5% 1189 kSEK
apr 2017  +0,96% 1057 kSEK
mar 2017  +0,87% 1047 kSEK
feb 2017   -1,14% 1038 kSEK
jan 2017  +2,04% 1050 kSEK
 2016  +10,4% 1029 kSEK
 2015  +102% 932 kSEK
 2014  +17,3% 461 kSEK
 2013  +86,3% 393 kSEK
 2012   +5,50% 211 kSEK

  200 kSEK
 
Nyheter
2020-01-18
Bull-trend ser ut att fortsätta Den starka börsutvecklingen fortsatte även den gångna veckan och O...
2020-01-15
Handelsresultaten för standardstrategier för december är sammanställda och återfinns på den här si...
2019-12-09
I januari startar NAS VT20, vårens utbildning där vi går på djupet med riskhantering, hittar statist...
2019-12-02
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....
2019-11-25
From idag fredag och under helgen får alla som tecknar NAS Access hela första kvartalet i rabatt!...
2019-11-03
Nu är det äntligen dags för första öppna webinaret där vi presenterar NAS Access. Onsdag kväll (6:e ...
2019-10-16
Nu finns NAS Access i tre olika prisnivåer Därmed kan alla hitta sin nivå, något som ökar tillgängli...
2019-06-09
Vi lanserar en ny gratisrobot som kan handla nästan vilka tillgångar som helst för att nå max...