Smart Beta Portfolio


Smart Beta Portfolio - kör din egen hedge-fond
Smart Beta är en enkel Multi Asset-strategi avsedd att anslutas till flera tillgångar. Därigenom nås fördelar genom diversifiering. Effekten blir lite av en "egen hedge-fond" när olika tillgångar som inte korrelerar med börsen innehas samtidigt. Strategin köper tillgångar som stiger och säljer när en överköpt nivå har nåtts. Positionerna kan behållas allt från någon dag till flera veckor. 

I vår simulering nedan har vi använt olika börsindex, valutaspottar, råvaror och ETFer. Fördelen med ett brett urval av tillgångar är att det nästan alltid finns någon eller några som stiger och därmed blir köpkandidater. Det minskar korrelationen med börsutvecklingen generellt och skapar förutsättningar för positiv avkastning oavsett börstrenden. I dagsläget finns minifutures för de flesta tillgångar och därmed kan Smart Beta Portfolio handlas effektivt inom ramen för tex ett investeringssparkonto, ISK.

Analysens byggstenar
Metoden som Smart Beta Portfolio använder för att analysera de olika tillgångarna är enkel. Först bestäms trenden generellt per tillgång genom ADX-indikatorn (Average Directional Index) som visar trendstyrka. Endast tillgångar med tillräckligt stark uppåtgående trend tas med i analysen, därav namnet Smart Beta. Nästa steg är att hitta ett bra entry-läge för att ta position. Det görs genom att detektera en tidpunkt då kursen står lägre än de fem senaste börsdagarnas lägsta High-notering, dvs i praktiken en mindre konsolidering. När en sådan situation uppstår samtidigt som trenden är stark uppåt och kursen ligger ovanför ett kort medelvärde tas position.
Insatsen kan styras via hävstångsparametern. Grundinställningen är att varje tillgång köps för 1/3 av portföljvärdet. Det finns ingen gräns för hur många positioner som kan vara öppna samtidigt och man behöver ta hänsyn till det när man dimensionerar hävstänger för minifutures osv. Portföljen kommer sannolikt att handlas med ett visst mått av total hävstång tidvis, en s k systemhävstång. Bästa sättet att få en uppfattning om hävstången över tid är att simulera de tillgångar man tänkt handla och mäta totala positionsstorleken i förhållande till kontostorleken.

Paritet och hävstång
Olika tillgångar handlas i olika valutor. Autotrader tar inte hänsyn till den underliggande valutan utan räknar alla tillgångar som handlade i SEK. Det betyder att ett fiktivt konto på tex 50 000 kr kommer innebära att tex guld (som handlas i USD) kommer få en position på 50 000 kr / guldpris i USD. Exempel,

Fiktivt konto på 50 000 kr, inställd hävstång 0,33:
Position tas i guld för 0,33 * 50 000 kr. Om guldpriset är tex 1300 USD får vi antal andelar på fiktiva kontot (50k *0,33)/1300 = ca 12,6 andelar som avrundas till 12. 
Om vi handlar en minifuture som har en angiven paritet på 100 motsvarar alltså 1 minifuture 1/100 guldposition i USD, men vi vill ju veta vad den kostar i SEK. I Indata script för minifuturen finns ett fält märkt ETP Multiplier, och här kan vi ange multiplikator för att få önskad position i marknaden. 12 andelar guld på fiktiva kontot ska alltså motsvara 1/3 av våra 50 000 kr i marknadsvärde inkl hävstång hos minifuturen. Om vi multiplicerar med 100 och dividerar med EURSEK-kursen får vi ca 100/ USDSEK (tex 9,56) = ca 10,5 som multiplier att ange. En kontrollräkning kan enkelt göras:

Vi handlar 12 * 10,4 = 126 minifutures enligt ovan. Enligt emittentens hemsida har minifuturen en aktuell hävstång på 4,63 och ett pris på 27 kr vilket ger oss ett marknadsvärde på 126 * 4,63 * 27 = 15 751 kr, dvs ungefär 1/3 av vårt testkontos 50 000 kr. Pga avrundningseffekter stämmer det inte exakt. 


Simulerade resultat med Smart Beta Portfolio
I vår simulering nedan har vi anslutit Smart Beta-modellen till följande tillgångar:

 • OMXS30  DAX  OBX  SP500 Nasdaq 100    

   EURUSD  USDJPY  USDSEK EURSEK
  Silver  Guld  Brent-olja  XACT BEAR

 • Insatsen är satt till en hävstång på 0,33 ggr kontot / tillgång 
 • Simulering startade jan 2012 med 50 000 kr på kontot
 • Simulering är gjort på minutupplöst data - avslut har skett på aktuella close-kurs vid signaltillfället
  (med reservation för ev brister i minutupplöst datahistorik)
 • Courtage är inkluderat i simuleringen enligt courtageprofil Nordnet Liten
  ( 0,15% / 2 = 0,075% eftersom vi utgår från att minifutures handlas för mindre än halva kontovärdet)
   

Smart Beta Portfolio (senaste uppdatering 190905) med hävstång 0,33/tillgång

 
Period


 Smart Beta Portfolio

 Depåvärde
jan 2020  -5,23%  163 kSEK
dec 2019  +7,5%  172 kSEK
nov 2019  +3,23%  160 kSEK
okt 2019   -1,27%  155 kSEK
sep 2019  +6,08%  157 kSEK
aug 2019  +0,68%  148 kSEK
jul 2019  +2,80%  147 kSEK
jun 2019  +4,38%  143 kSEK
maj 2019  +0%  137 kSEK
apr 2019  +1,48%  137 kSEK
mar 2019  +1,50%  135 kSEK
feb 2019  +4,72%  133 kSEK
jan 2019  +4,96%  127 kSEK
2018
 +8,03%  121 kSEK
2017
 +23,1%  112 kSEK
2016  +26,4%  91 kSEK
2015  +4,35%  72 kSEK
2014  +16,9%  69 kSEK
2013  +13,5%  59 kSEK
2012  +4,6%  52 kSEK


 50 kSEK
 
Nyheter
2020-02-22
Överköpt nivå ger tillfälligt högre volatilitet Den gångna veckan har bjudit på högre volatilitet ...
2020-02-05
Enkäten stängd, vi tackar alla som deltagit och svarat. Vi har fått in ett antal intressant...
2019-12-09
Vårens utbildning NAS VT20 har startat - vi går på djupet med riskhantering, hittar statistiska edga...
2020-01-21
Vi in till robotkväll hos Nordnet i Stockholm! Du som är intresserad av automatisk handel och teknis...
2020-01-15
Handelsresultaten för standardstrategier för december är sammanställda och återfinns på den här si...
2019-12-02
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....
2019-11-25
From idag fredag och under helgen får alla som tecknar NAS Access hela första kvartalet i rabatt!...
2019-11-03
Nu är det äntligen dags för första öppna webinaret där vi presenterar NAS Access. Onsdag kväll (6:e ...