NAS Access infrastruktur

På den här sidan förklarar vi hur NAS Access är uppbyggt tillsammans med Strategy Link/ETP Link. 

Delstrategier
Access-biblioteket består av ett flertal mindre och enklare handelsstrategier. Dessa exekveras på varsitt fiktivt konto i Autotrader. Varje strategi kan därmed viktas individuellt genom att variera resp testkontos saldo. Det går också att ställa in varje strategis egen hävstång mot testkontot i antingen Long-scriptet eller ev konfig-script som laddas ner tillsammans med strategiordermodellerna.
Användningen av separata fiktiva konton för varje delstrategi ger också möjlighet att följa upp resp strategi över tid via tex Loggade lokala ordertransaktioner > sortera på önskat konto


Strategy Link
En av de stora vinsterna med att slå samman ett antal strategiers positioner till en gemensam nettoposition är att man endast handlar minsta möjliga antal minifutures och därmed får en lägre genomsnittlig räntekostnad. Strategy Link hanterar varje strategis unika position genom att läsa av den minnescell som strategin skriver till. Summan av alla innehav beräknas och skickas till ETP Link som i sin tur replikerar positionen till ett skarpt konto i form av samma antal minifutures. I Strategy Link-panelen kan man också välja vilka delstrategier som ska tas med i nettopositionen genom att enkelt sätta "1" eller "0".
En annan fördel är att samma uppsättning minifutures kan användas oavsett antal anslutna delstrategier. Vill man addera en ny delstrategi behöver man alltså bara ansluta den till sitt unika testkonto och "switcha" på den nya strategin i Strategy Link.


ETP Link
Signalen från Strategy Link som innehåller nettopositionen tas emot av ETP Link och replikeras i form av samma antal minifutures. ETP Link har stöd för att välja den minifuture som för tillfället ligger närmast det angivna riktpriset. På så vis kan man checka in ett antal minifutures med olika prisnivå och undvika att stå utan position i händelse av att en minifuture går till stoploss och förfaller. 

 
Nyheter
2020-01-21
Onsdagen 26:e februari bjuder vi in till robotkväll hos Nordnet i Stockholm! Du som är intresserad a...
2020-01-26
Statistiskt stark period framför oss Veckan som gick bjöd inte på några större överraskningar, ett...
2019-12-09
I januari startar NAS VT20, vårens utbildning där vi går på djupet med riskhantering, hittar statist...
2020-01-15
Handelsresultaten för standardstrategier för december är sammanställda och återfinns på den här si...
2019-12-02
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....
2019-11-25
From idag fredag och under helgen får alla som tecknar NAS Access hela första kvartalet i rabatt!...
2019-11-03
Nu är det äntligen dags för första öppna webinaret där vi presenterar NAS Access. Onsdag kväll (6:e ...
2019-10-16
Nu finns NAS Access i tre olika prisnivåer Därmed kan alla hitta sin nivå, något som ökar tillgängli...