Installera Terminator-paketet

Förberedelser
 • Starta AutoTrader - öppna dialogen Hjälp > Uppdatera Terminator-paketet      
 • Klicka på Ladda ner, därefter Installera

Ansluta ordermodeller och bestämma inställningar
 
 • Välj det Nordnetkonto du vill handla på i verktygslisten överst
 • Klicka på Starta > Listfönster > Terminer Sthlm   
 • Markera den aktuella terminen   
 • Högerklicka och välj Diagram för enbart detta instrumentet
 • Klicka på Scriptknappen i knapplisten så att scriptdialogen öppnas   
 • Klicka på Öppna redigering  
 • Leta upp scriptet sl) Terminator Stoploss konfig
 • Kryssa för Larmbevakat och klicka på Full editor   
 • Klicka OK

Nästa steg är att ansluta ordermodellerna till terminen:
 • Välj Nordnetkonto som du vill ansluta Terminspaketet till i verktygsfältet överst i programfönstret
 • Dubbelhögerklicka i diagrammet för terminen  
 • Välj alternativet Arbeta med instrumentets anslutna ordermodeller
 • Kryssa för Terminator Stoploss Long   
 • Kryssa för Terminator Stoploss Shrt   
 • Klicka på Verkställ anslutning valda instrument och verifiera att rätt Nordnetkonto används

Konfigurera AutoTrader för snabbast möjliga orderexekvering
 • Öppna Utforskaren i Windows och skriv in sökvägen c:/programdata/autotraderbas
 • Öppna filen AutostockTrader.ini och leta upp avdelning [Dataservice1]
 • Om det finns en parameter SurveillanceInterval=5000 ändra den till SurveillanceInterval=1000
 • Om parametern inte finns, lägg till den: SurveillanceInterval=1000
 • Spara filen och starta om AutoTrader - nu körs scripten oftare så att du får snabbare reaktion på stoppnivåer 

Ställ in parametrar
Parametrar som syns överst i kontrollpanelscriptet är:

   * flytande stoploss
   * fast stoploss
   * vinstskydd
   * vinstskydd triggnivå
   * tidstopp
   * entry long vid viss nivå
   * entry shrt vid viss nivå

Flytande stoploss - träder i kraft när vinstnivån inställd i parameter "vinstskydd triggnivå" är uppfylld. Flytnivån lägger sig inställt antal punkter under högsta vinst sedan förra transaktionen.

Fast stoploss - om ett värde finns inställt agerar stoppen omedelbart om priset når nivån. Dvs, om du tex köpt terminen på 1600 och fast stoploss är inställd på 3 kommer försäljning göras när priset når 1597 kr.

Vinstskydd - en möjlighet att skydda en vinnande position mot onödiga förluster. När vinstnivån som angetts i parameter "vinstskydd triggnivå" uppnåtts aktiveras vinstskyddet och en stoppgräns läggs på det antal kr från entrynivån som angetts i parameter "vinstskydd". Om priset når den nivån skickas order omedelbart.

Tidstopp - anges till 1 för automatiskt stängning av position kl 17:22, samt 0 för avstängt.

Take Profit - anges om du vill att positionen ska stängas automatiskt när en viss vinst i punkter uppnåtts. 0=OFF

Entry Long och Shrt - ange prisnivå där du vill ta en ny position, antingen Long eller Shrt med det målantal kontrakt som ställts in. Antalet beräknas "intelligent" så tillvida att målantalet uppnås i en enda order oavsett befintligt innehav.

Överexponeringsskydd - en säkerhetsfunktion som säljer av ev överskottsantal terminskontrakt i händelse av att du skulle få fler kontrakt än det målantal som angivits. Sätt till 0 om du inte vill att skyddet ska vara aktivt.

Videoklipp som beskriver installationen
        
 
Nyheter
2020-09-05
Hög sannolikhet för fortsatt uppgång I Efterbörsen för två veckor sedan skrev vi om att vi låg i b...
2020-05-06
Onsdag 13:e maj kl 18:00 kör vi nästa NAS Access Live, öppet webinar där vi kommer gå igenom Crash P...
2020-04-08
Torsdagen 16:e april körde vi ett öppet webinar för alla som vill lära sig mer om hur minifutures oc...
2020-03-26
I dessa tider sitter många hemma och jobbar, och har kanske andra möjligheter att också utnyttja vol...
2019-12-09
Vårens utbildning NAS VT20 har startat - vi går på djupet med riskhantering, hittar statistiska edga...
2020-01-21
Vi in till robotkväll hos Nordnet i Stockholm! Du som är intresserad av automatisk handel och teknis...
2020-01-15
Handelsresultaten för standardstrategier för december är sammanställda och återfinns på den här si...
2019-12-02
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....