Buy Stop köp
Previous Topic  Next Topic 


Buy Stop - lägg in köpnivp och låt AutoTrader bevaka automatiskt


Ibland vill man kanske vänta med köp tills en viss prisnivå tagits ut, tex för att bekräfta ett positivt trendomslag eller liknande. Den här modellen kan assistera dig med just det. Lägg in din önskade prisnivå för resp instrument och anslut modellen så bevakas aktuellt säljpris hela tiden, och när priset skär den förutbestämnda prisnivån skickas en köporder till Nordnet omedelbart. Det fungerar även för minifutures och andra instrument där omsättningen kanske är mycket låg eftersom det är just säljpriset som bevakas.

Att ställa in och ansluta ordermodellen


Det är enkelt att ställa in nivån för Buy Stop : 

 • Markera instrumentets diagram och klicka ENTER
 • Välj fliken Indata script och fyll i önskat köppris i fältet Buy Stop pris
 • Fyll i önskat belopp som modellen ska köpa för i fältet Standardmodell insats. Du kan ange antingen antal kr eller den valuta instrumentet handlas i alternativt procentuellt belopp av depåvärdet, tex -30 som betyder 30% av depåvärdet exklusive krediter.
 • För att aktivera automatisk orderläggning kan det vara praktiskt att ansluta ett större antal instrument samtidigt där man vet att man kommar använda Buy Stop-modellen vid något tillfälle. Den blir inte aktiverad förrän man lagt in sina nivåer i Indata script.
 • Öppna Orderdialogen via Starta > Orderdialog.
 • Välj Nordnetkonto i verktygsfältet
 • Markera ordermodellen Standardmodell Buy Stop köp, och kryssa för de instrument till höger du vill ansluta.
 • Klicka Verkställ och bekräfta så är modellerna förberedda när du lägger in bevakningsnivåerna i diagrammet
 • Notera att du alltid kan inaktivera den automatiska bevakningen genom att ta bort nivån i Indata script
 • För att ta bort - klicka på ENTER i diagrammet, välj Indata script och ändra den inlagda prisnivån i fältet Buy Stop pris till 0. 


TIPS: Om du vill se den inlagda prisnivån i diagrammet för resp instrument kan du ansluta scriptet sl) Standardmodell Buy Stop köp till de instrument du tänker handla. 
Tex går det fint att massansluta scriptet till hela listor med instrument enligt den här sidan >


 • För att ansluta script till enstaka instrument går det enklare att öppna scriptredigeringsdialogen

 • Markera diagrammet och klicka på Scriptknappen överst i vänster knapplist 
 • Scriptdialogen öppnas, klicka på Öppna redigering 
 • Markera en ledig plats, tex Plats 1 
 • Leta upp scriptet sl) Standardmodell Buy Stop köp
 • Klicka OK - klart!
 • Nu ritas den inlagda prisnivån i diagrammet