PSAR exit
Previous Topic  Next Topic 

Analysmetoder som ingår från installation


AutoTrader Bas har ett antal färdiga analysscript och ordermodeller från installation. En kort förklaring om hur de fungerar följer nedan för ett urval av dessa. 

PSAR exit - Parabolic


En populär metod att sälja en position köpt med någon modell för kortsiktiga positioner, tex trendföljande modeller, är Parabolic där man helt enkelt säljer positionen när kursen skär Parabolic-kurvan. 

Exitmodellen fungerar endast för köpta positioner, och kan endast användas för instrument med högre omsättning, vanligen aktier.

Att ställa in och ansluta ordermodellen


Det är enkelt att ansluta PSAR sälj: 

  • Öppna Orderdialogen via Starta > Orderdialog.
  • Välj Nordnetkonto i verktygsfältet
  • Markera ordermodellen Standardmodell PSAR sälj, och kryssa för de instrument till höger du vill ansluta.
  • Klicka Verkställ och bekräfta så är modellerna förberedda när du lägger in bevakningsnivåerna i diagrammet

OBS! Tänk på att inte köpa när kursen redan är på undersidan av Parabolic eftersom modellen då säljer innehavet direkt. För att göra det enkelt att se kurvan kan scriptet massanslutas till de aktier man handlar och ritar då ut Parabolic direkt i diagrammet så att man ser kurvan.

Läs mer om massanslutning av script >