TOM (Turn of month)
Previous Topic  Next Topic 


TOM - Turn of month (månadsskifteseffekten)


De flesta känner kanske till den sk månadseffekten, som ju lätt kan påvisas hos flera av de större börsindex som finns. I AutoTrader Bas finns en komplett nyckelfärdig modell för OMXS30-index. Du kan ladda ner TOM-modellen via Hjälp > Uppdatera TOM BackTrack


Att ställa in och ansluta ordermodellerna


Börja med att ladda ner TOM via Hjälp > Uppdatera TOM BackTrack.

Om du inte redan laddat ner även ETP Link sedan tidigare - gör det också via Hjälp > Uppdatera ETP Link

En enda parametrar finns som kan ställas in för instrumentet du vill handla, nämligen insatsen i kronor. Börja med att skapa ett virtuellt konto för TOM där OMXS30-andelarna ska handlas. Det görs enligt avsnittet i manualen > Fiktiva konton 

Saldot på testkontot är det som bestämmer hur stor position TOM kommer ha i marknaden. Om du tex vill handla med 100 000 kr i marknaden, sätt saldot för testkontot till 100 000 kr. Courtage och belåning behöver inte anges.

 • Öppna ett OMXS30-diagram via Starta > Listfönster > Index Sthlm
 • Välj det nya virtuella kontot i menyraden överst 
 • Klicka ENTER på OMXS30-diagrammet och välj fliken Indata script
 • Ange ett unikt ETP ID längst ned till höger, ett tal mellan 10 och 799.
 • Dubbelhögerklicka på OMXS30-diagrammet och välj Arbeta med anslutningar för ordermodeller
 • Kryssa för de fyra TOM-modellerna Long, Sell, Shrt och Cover. Kryssa också för ETP Link trigger
 • Verkställ anslutningarna


Nästa steg är att ansluta ETP Link till två utvalda minifutures, en Minilong och en Minishrt. Vi utgår från att du lagt upp dessa minifutures i förväg enligt avsnittet Lägg till instrument

 • Välj det Nordnet-konto du vill handla på i menyn
 • Öppna ett instrumentlistan Nytillkomna minifutures Sverige (om du lagt till nya minis)
 • Leta upp den Minilong du valt ut
 • Klicka ENTER och välj fliken Indata script
 • Ange samma ETP ID du valde för OMXS30 ovan i fältet längst ned till höger och Spara
 • Dubbelhögerklicka på Minilong-diagrammet > välj Arbeta med anslutningar för ordermodeller
 • Kryssa för ETP Link Minilong köp och ETP Link Minilong sälj
 • Verkställ
 • Leta istället upp den Minishrt du valt
 • Klicka ENTER och välj fliken Indata script
 • Ange samma unika ETP ID som du använder för Minilong-instrumentet, Spara
 • Dubbelhögerklicka på Minishrt-diagrammet > välj Arbeta med anslutningar för ordermodeller
 • Kryssa för ETP Link Minishrt köp och ETP Link Minishrt sälj
 • Verkställ


Nu är anslutningarna klara och TOM kan börja handla. Tänk på att det aktuella Nordnet-kontot behöver ha aktivt avtal för handel med hävstångsprodukter. 


Att konfigurera ETP Link för handel med Bull och Bear-certifikat istället för minifutures

TOM är en relativt kortsiktig handelsstrategi och därmed kan även certifikat vara lämpliga instrument. För att istället använda certifikat som erbjuder fast daglig hävstång kan man enkelt ändra konfiguration enligt följande:

 • Anslut certifikat istället för minifutures enligt ovanstående punkter
 • Klicka ENTER på Bull-certifikatet och välj fliken Indata script
 • I fältet Standardmodell insats - ange den summa du vill handla certifikatet för
 • Du kan även ange ett negativt tal som då kommer tolkas som procentsats av depåvärdet, 
  Ex: -30 betyder 30% av totala depåvärdet inkl andra öppna positionerFörtydligande om hur insatsen beräknas

TOM kan handla OMXS30-andelar för hela beloppet på det virtuella kontot. Därmed bestäms antalet av hur stort kontot är. Du kan enkelt justera kontots storlek via Starta > Orderdialog > Testkonto

ETP Link replikerar det antal OMXS30-andelar som finns på virtuella kontot till lika många minifutures på det skarpa kontot. Därmed har man alltid samma position i marknaden som på det virtuella kontot. Hävstången hos de valda minifuturerna spelar ingen roll för positionens storlek i marknaden, utan påverkar endast hur mycket pengar positionen belastar det skarpa kontot med. Dvs, om du väljer en hög hävstång hos minifuturerna kommer mindre pengar att användas räknat i kronor på det skarpa kontot. Samtidigt ökar risken att minifuturen knockas ut i samband med att kursen når stoplossnivån. Även räntekostnaden för att inneha minifuturen ökar med hävstången.

Väljer man istället en låg hävstång på minifuturerna kommer en större del av marknadspositionen att användas i form av eget kapital, och fler kronor belastar det skarpa kontot. Räntekostnaden minskar då, och även risken att minifuturen når stoplossnivån och knockas ut.


Att använda hävstång

Om man vill handla med mer pengar i marknaden än vad man har på det skarpa kontot kan man utnyttja hävstång. Som exempel kan vi ta följande:

Skarpt konto =100 000 kr

Virtuellt konto = 200 000 kr


TOM kommer maximalt att kunna handla indexandelar för 200 000 kr. Det motsvarar tex 200 000 kr / indexkurs 1500 (exempel) = 133 andelar

Lika många minifutures kommer att handlas av ETP Link, dvs 133. En minifuture med 3 ggr häv kostar ca 1500 / 3 = 500 kr. Den totala positionens kostnad för det skarpa kontot blir då 133 * 500 = 66 500 kr, medan marknadsvärdet är 200 000 kr. 

Du kan alltså enkelt bestämma hur mycket hävstång du vill använda genom att ändra det virtuella kontots storlek i förhållande till det skarpa kontots storlek. De valda minifuturernas hävstång påverkar endast hur många kronor positionen belastar det skarpa kontot med, inte själva marknadsvärdet.