Lektion 1
Previous Topic  Next Topic 


Vad är script?

Vi vill med nedanstående steg-för-steg-utbildning slå ett slag för att våra kunder som använder Nordnet AutoTrader ska kunna tillgodogöra sig de kraftfulla möjligheter som finns. Nytillkomna användare brukar uppskatta förklaringarna om hur man kan komma igång att skriva och använda enklare script. Script är en uppsättning beräkningar som görs på kursutvecklingen och kan sättas samman för att tjäna ett bestämt syfte, som du själv bestämmer som användare. 


Värdeberäkning kurvor

Det kan vara att du vill ha en kurva dragen i ett diagram som stöd för olika beslut. Den kurvan kan i princip sättas samman av vilka formler som helst. Kända analysmetoder sammankopplade med varandra och alla tänkbara matematiska vilkor ovan på det.
Denna typen av script kan sägas vara värdeberäknande. Varje punkt i ett diagram får ett värde som man drar en linje mellan. 


Tester som utlöser larm

Den andra gruppen av script är där man testar en specifik egenskap hos olika metoder som ingår i scriptet. Scriptet i sig kan tänkas säga JA eller NEJ på dessa tester. Eller som vi också säger SANT eller FALSKT eller ETT eller NOLL. Är resultatet SANT utlöses ett larm om det är påkopplat. I ett diagram kan du få en markering som en flagga. Eller för en ordermodell i programmet Nordnet AutoTrader så kan en order sändas iväg.

Violetta kurvan är ett exempel på ett värdeberäknande script. Och de röda vertikala strecken undertill är testande script som markerar var det är uppfyllda villkor eller SANT. I detta fallet testas var lägsta kursen är lägre än violetta kurvan.
På detta sättet kan du visuellt prova ut script att de gör vad du tänkt dig.


Vad betyder SANT i returvärde?


  • Om vi har ett script som körs automatiskt när nya data kommer in (larmbevakat) och man får SANT i retur 
    så får man larm i meddelandefönstret med ljudsignal (samt även email om man valt det).
  • Om du har scriptet för visning i grafer så får du flaggor (eller taggar) i diagrammet som markerar var det signalerar SANT.
  • Om du har ett script anslutet till platsen "Köp" och ett till platsen "Sälj" för ett papper kan du få en resultatrapport för vinsten det skulle genererat om du handlat efter var dessa Köp/Sälj-script returnerar SANT.
  • Om du gör en urvalskörning i Kalkylforskaren betyder SANT att dessa papper kommer med i listan.
  • Om du har ett triggerscript i en ordermodell som returnerar SANT så kan den utlösa en order som skickas direkt till börsen åt dig.