Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

Time Tactics Trading signalbrevTime Tactics-strategin började som en del av lektionsmaterialet i SPY Academy-utbildningen 2023/24. En av lektionerna handlade om kalenderanomaliern och vi använde data mining för att filtrera fram de statistiskt starkaste respektive svagaste perioderna under året. Det resulterade i 17 tidsfönster varje år där vi har extra bra statistiska förutsättningar att en position går åt det håll vi förväntar oss. Exponeringen styrs helt av datum och det finns ingen annan teknisk analys involverad. Den kalenderstyrda exponeringen utnyttjar de statistiskt bästa perioderna för uppgång respektiva nedgång (blankning) och minimerar tiden i marknaden för att reducera risk. Köpta positioner innehas i genomsnitt ca 29% av tiden. Blankade positioner innehas ca 12% av tiden. Det betyder att TimeTactics ligger i marknaden totalt ca 41% av tiden. Vi är alltså helt utan risk övriga 59% av tiden.

Utvecklingsarbetet gjordes med SPY (SP500-ETF) som underliggande tillgång, men visade sig fungera utmärkt även på andra index som Nasdaq100, Dow Jones, DAX och även OMXS30. En del enskilda aktier går också betydligt bättre med TimeTactics-styrd exponering än den egna utvecklingen. 

Nästa steg är att erbjuda TimeTactics-styrd exponering i form av ett email-utskick för de som föredrar att handla manuellt i valfria tillgångar.

TimeTactics Trading-kalendern skickas ut några dagar innan varje signaldatum så att man som trader är förberedd i god tid. Nedan kan du se några simulerade resultat för ett antal olika tillgångar. Simuleringar är gjorda under perioden 1:a jan 2000 till 20:e maj 2024 på dagsupplöst data inkl courtage enligt Nordnets profil Medel (0,09% per transaktion).

Beställ Time Tactics Trading signalbrev här så får du emailutskick ett par dagar innan varje signaltillfälle. Använd en emailadress som du läser av regelbundet så att du inte missar något. TimeTactics ingår som automatisk strategi och laddas ner till Autotrader via produktkod och lösen som du får efter beställning.


 
Nasdaq 100 (QQQ)
Genomsnittsvinst/trade: +1,17%
Antal vinster: 254
Antal förluster: 142
Ackumulerad avkastning TimeTactics-styrd exponering: +6292%
Avkastning Nasdaq100 (exl utdelningar): +363%
Max drawdown TimeTactics-styrd exponering: 27,5%
Max drawdown Nasdaq100: 82,9%SP500 (SPY)

Genomsnittsvinst/trade: +0,94%
Antal vinster: 266
Antal förluster: 141
Ackumulerad avkastning TimeTactics-styrd exponering: +4261%
Avkastning SP500 (exl utdelningar): +256%
Max drawdown TimeTactics-styrd exponering: 10,7%
Max drawdown SP500: 56,6%
 


Dow Jones

Genomsnittsvinst/trade: 0,75%
Antal vinster: 266
Antal förluster: 141
Ackumulerad avkastning TimeTactics-styrd exponering: +2053%
Avkastning Dow Jones (exl utdelningar): 249%
Max drawdown TimeTactics-styrd exponering: 15,0%
Max drawdown Dow Jones: 53,7%

 

DAX

Genomsnittsvinst/trade: 0,84%
Antal vinster: 252
Antal förluster: 158
Ackumulerad avkastning TimeTactics-styrd exponering: +3799%
Avkastning DAX (exl utdelningar): 165%
Max drawdown TimeTactics-styrd exponering: 23,5%
Max drawdown DAX: 73,1%

 

OMXS30

Genomsnittsvinst/trade: 0,69%
Antal vinster: 249
Antal förluster: 161
Ackumulerad avkastning TimeTactics-styrd exponering: +2090%
Avkastning OMXS30 (exl utdelningar): 108%
Max drawdown TimeTactics-styrd exponering: 21,7%
Max drawdown OMXS30: 72,6%

 

VOLV B

Genomsnittsvinst/trade: 1,12%
Antal vinster: 240
Antal förluster: 170
Ackumulerad avkastning TimeTactics-styrd exponering: +11044%
Avkastning VOLV B (exl utdelningar): 566%
Max drawdown TimeTactics-styrd exponering: 32,0%
Max drawdown VOLV B: 80,1%

 

INVE B

Genomsnittsvinst/trade: 0,85%
Antal vinster: 242
Antal förluster: 168
Ackumulerad avkastning TimeTactics-styrd exponering: +3324%
Avkastning INVE B (exl utdelningar): 759%
Max drawdown TimeTactics-styrd exponering: 29,2%
Max drawdown INVE B: 71,1%

 

Microsoft (MSFT)
Genomsnittsvinst/trade: 1,25%
Antal vinster: 241
Antal förluster: 165
Ackumulerad avkastning TimeTactics-styrd exponering: +3527%
Avkastning MSFT (exl utdelningar): 705%
Max drawdown TimeTactics-styrd exponering: 33,4%
Max drawdown MSFT: 58,8%

 

Starbucks (SBUX)

Genomsnittsvinst/trade: 1,18%
Antal vinster: 247
Antal förluster: 159
Ackumulerad avkastning TimeTactics-styrd exponering: +10145%
Avkastning SBUX (exl utdelningar): 2520%
Max drawdown TimeTactics-styrd exponering: 22,8%
Max drawdown SBUX: 81,8%