Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

Crescendo

Crescendo är en långsiktig placeringsstrategi snarare än en trading-modell. Tanken är att Crescendo ska kunna utgöra en grundplacering i en långsiktig portfölj, även som pensionssparande. Strategin ingår som standard i Autotrader Bas och Pro.

 
Den fungerar naturligtvis också utmärkt som långsam handelsstrategi för manuell orderläggning. Crescendo är vad vi kallar semiautomatisk, dvs algoritmen exekveras automatiskt och genererar köp- och säljsignalerna på ett fiktivt konto i AutoTrader. Vid signal får man larm via email och kan manuellt lägga order på det instrument man valt ut. Den låga handelsfrekvensen gör också att timing för att ta position from att man fått signal inte är lika kritisk, det får normalt endast marginella konsekvenser att handla tex dagen efter. 

Crescendo utnyttjar bl a Predictive Average- indikatorn och försöker med hjälp av den tidsbestämma lämpliga köp- och säljtillfällen för att utnyttja de statistiskt kraftfulla årscyklerna på olika marknader. För redovisning har vi valt OMXS30-index som är den marknad Crescendo är utvecklad för i grunden. Det finns också ett mycket brett urval av lämpliga instrument att handla i samband med en signal från Crescendo.  

Övriga indikatorer som används är 12-månaders glidande medelvärde, dvs genomsnittsvärdet av de tolv senaste månadsstängningskurserna, samt vår egenutvecklade "börspanik"-indikator som effektivt larmar vid överdrivet hög volatilitet. Just nervositeten på börsen är en bra indikator för att se i vilken fas marknaden befinner sig i. Grundteorin som vi kommit fram till via vår egen forskning är att låg volatilitet oftast ses i samband med stabila uppgångsfaser, medan ökad volatilitet kännetecknar nedgångsperioder. En nedgång brukar oftast avslutas med en kraftig men relativt kortvarig ökning av volatiliteten, något som vi kan använda som en signal att det är dags att gå in i marknaden. Panikindikatorn vi använder finns som standard i AutoTrader Bas och har signalerat korrekt vid samtliga mer signifikanta vändpunkter sedan 1987. Crescendo använder en kombination av Predictive Average-indikatorn, 12-månaders medelvärde samt panikindikatorn för att bestämma vilken positionering som är statistiskt lämplig. 

Ovanför hur överdriven volatilitet historiskt har prickat tidpunkterna där börsen vänder upp efter en nedgångsperiod. Fenomenet kännetecknas av flockbeteende och mycket hög nervositet där många aktörer säljer av sina innehav i panik, med stora kursrörelser som följd. När de sista säljarna har gått ur marknaden avtar säljtrycket och köpare är vad som återstår. Då vänder kursen upp igen, och en av anledningarna att en sådan återhämtningsfas ofta blir relativt kraftfull är att aktörer som har blankade positioner i marknaden tvingas köpa tillbaka dessa för att undvika förlust, vilket spär på köptrycket ännu mer. 

Analysens byggstenar 
Crescendo använder enkla regler för att ta position. För att Crescendo ska generera en köpsignal behöver något av följande kriterier vara uppfyllda: 
  • Predictive Average-kurvan är på väg att svänga upp i positivt territorium 
  • Panikindikatorn larmar för överdriven volatilitet 

Positionen behålls tills något av följande inträffar: 
  • Predictive Average börjar falla - då säljs den köpta positionen och Crescendo lägger sig likvid 
  • Vi får två raka månadsstängningar under årsmedelvärdet - i det läget positionerar sig Crescendo "kort" 

För att generera blanksignal behöver något av följande ske:
  • Vi får två raka månadsstängningar under årsmedelvärdet 
  • Predictive Average-kurvan är på väg att vända till negativ derivata samtidigt som senaste månadsstängningen skett under årsmedelvärde 

För att stänga en blankad position behöver något av följande ske: 
  • Panikindikatorn larmar för överdriven volatilitet 
  • Vi får en månadsstängning över årsmedelvärdet 

Simulerad avkastning 
I vår simulering nedan har vi anslutit Crescendo till OMXS30.
 
Insatsen för depån 100 000 kr i januari 2003 Redovisning endast av realiserade resultat
Simulerad handel i minutupplösning Återinvestering har använts
Hävstång=1 Courtage/slippage 0,30 kr per transaktion

Simulering tar ej hänsyn till valutaeffekter Kan handlas på ISK för bästa skattefördelar


År och månad   
Procentuell avkastning (häv 1/edge)   
Ackumulerat depåvärde   

Jun 2019 +0,57% 176 kSEK
Maj 2019 -2,78% 175 kSEK
Apr 2019 +0% 180 kSEK
Mar 2019 +0,56% 180 kSEK
Feb 2019 +3,46% 179 kSEK
Jan 2019 +4,85% 173 kSEK
Dec 2018 +0% 165 kSEK
Nov 2018 -0,60% 165 kSEk
Okt 2018 +1,21% 167 kSEK
Sep 2018 -0,60% 165 kSEK
Aug 2018 +1,83% 167 kSEK
Jul 2018 +1,23% 164 kSEK
Jun 2018 +3,18% 162 kSEK
Maj 2018 +2,61% 157 kSEK
Apr 2018
+2,0%
153 kSEK
Mar 2018
+2,74%
150 kSEK
Feb 2018
+4,28%
146 kSEK
Jan 2018
+0% 140 kSEK
2017
+14,7%
140 kSEK
2016 +50,6% 122 kSEK
2015 +62,0% 81 kSEk
2014   +25,0% 50 kSEK
2013    +11,1% 40 kSEK
2012   +20,6% 36 kSEK