Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

NeoFlex


 
 Vinst/trade (avg)  Orealiserad  
 drawdown
 Gain/Pain  CAGR  Profit factor  Avg 
 trades/year
 +0,34%  17,1%  0,15  2,5        1,56  11

NeoFlex är en s k grid-strategi för OMX samt DAX och skalar in positionen vid dynamiskt beräknade prisnivåer. Positionen behålls tills säljvillkoret uppfylls då den säljs i sin helhet. Det finns ett volatilitets- och trendstyrt klimatfilter för att undvika positioner i nedåtgående marknad. Positionen hålls normalt flera dagar.

Strategin är lämplig som en del av en robotportfölj och kan enkelt riggas upp med PC Link för att ingå i nettopositioneringen. 

Läs mer om nettopositionering och strategidiversifiering >