Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

ROC and Roll Investor

ROC and Roll har fått sitt namn från användningen av Rate of Change som mäter kursförändringen i olika tidsperspektiv. Strategin är en relatativt långsam rullande aktieportfölj som rankar anslutna aktier månadsvis och köper de 10 högst rankade enligt poängformeln. Ingen fundamental analys används överhuvudtaget.

 
ROC and Roll har fått sitt namn från användningen av Rate of Change som mäter kursförändringen i olika tidsperspektiv. Strategin är en relativt långsamt rullande aktieportfölj som rankar anslutna aktier månadsvis och köper de 10 högst rankade enligt poängformeln. Ingen fundamental analys används överhuvudtaget. 
Tanken är att ROC and Roll ska hitta de bäst trendande aktierna och därigenom rida på vinnande bolag medan sämre presterande aktier säljs - in med styrka och ut med svaghet. 


Handel sker alltid första börsdagen varje månad. Resultatet blir självklart helt beroende på vilka aktier som ansluts. Vi har själva valt bland de mest omsatta bolagen på Stockholm MidCap. Listan innehåller många fina bolag och det finns alltid ett antal som visar stark upptrend. Det gör att förutsättningarna finns att ROC and Roll ska kunna generera vinst den mesta delen av tiden oavsett det generella börsklimatet.
Därmed klassar vi modellen som mer av en investeringsmodell snarare än tradingstrategi.


Analysens byggstenar 
ROC and Roll är helt öppen och använder en enkel formel för att poängsätta aktierna. Rate of Change-funktionen mäter i tre olika tidsperspektiv, årsvis, kvartalsvis och månadsvis. De tre värdena vägs samman och viktas enligt parameterinställningarna i scriptet. I standardinställningen har vi valt att vikta de tre tidshorisonterna enligt följande: Kvartalsvärdet viktas dubbelt så högt som års- och månadsvärdet. Månadsvärdet viktas dessutom negativt. Dvs, en stabil längre trend i kombination med en tillfällig kurskorrektion värderas högre vilket gör att modellen tenderar att köpa "billigt" och sälja "dyrt" relativt sett men ändå ta stor hänsyn till den längre trenden. 

Ranking-logiken finns också tillgänglig som kalkyl i Kalkylforskaren i Autotrader så att man enkelt kan bygga en arbetsyta med associerade diagram för att själv studera aktier och deras poäng enligt formeln, idealiskt även för manuell handel.

För att analysen alltid ska ha förutsättning att vara träffsäker har en enkel valideringskontroll lagts till. Dess uppgift är att kontrollera varje akties datahistorik för att modellen ska undvika att ta position i ett bolag där det saknas tillräckligt med data eller där en aktiesplitt detekterats. Det finns också en stoploss-funktion för att undvika att modellen ligger kvar alltför länge i en position som går åt fel håll. Standardvärdet är inställt på 20% för varje aktie, dvs en portföljrisk på 20%/10 positioner = 2% per aktie. När en aktie stoppas ut förblir den orörd till nästa månadsskifte då ny analys av portföljen görs. Om aktien fortfarande når Topp 10-listan köps den på nytt, annars inte.

Aktiesplittar och Rate of Change-analys
På de mindre aktielistorna är det vanligt att aktiekurser splittas, dvs bolagen växer ofta snabbt med stigande aktiekurser som följd. Bolaget kan då välja att införa en sk splitt på aktien, tex 1/3 eller liknande så att 1 aktie blir 3 nya men priset sänks till 1/3. Detta påverkar analysen om man inte lägger in en splittkorrigering på det datum då det nya antalet aktier gäller. Detta måste man göra själv. Vi har ett videoklipp som visar hur en splitt läggs in: 


ROC and Roll-strategin är ansluten till följande urval av MidCap-aktier i simuleringen nedan:

 ACAN B  ADDT B  ANOD B  AQ  BEIJ B
 BILI A  BIOG B  BIOT  BMAX  BURE
 CAT B  CATE  CLAS B  COIC  DIOS
 DUNI  ELAN B  ENQ  FAG  FPAR
 GUNN  HEBA B  HIQ  HLDX  HNSA
 HMS  IAR B  IVSO  KABE B  KAHL
 KARO  KNOW  LAGR B  LIAB  MEKO
 MVIR B  NETI B  NEWA B  NMAN  NOLA B
 OEM B  OPUS  ORES  ORX  PROB
   RAY B  SAS  SECT B  SENS
 SKIS B  SVOL B  SYSR  TETY  TRAC B
 VBG B  WIHL  VIT B  VITR  XVIVO


Simulerad avkastning 
ROC and Roll-modellens resultat är helt beroende av vilka aktier som ansluts och deras relativa performance jämfört med varandra. Vi har valt ut aktier enligt listan nedan som exempel. Var och en kan naturligtvis välja vilka aktier som helst. Notera att varje användares resultat kommer se olika ut beroende på anslutna aktier. Kravet är att det finns minst 1 års historik för att analysen ska kunna göras korrekt. Man bör också välja bolag vars aktie har så hög omsättning som möjligt för att undvika kursdrivningsproblem. Urvalet nedan har gjorts i Kalkylforskaren där vi mätt omsättningen under en tidsperiod och tagit fram de mest omsatta aktierna på MidCap-listan som har historik minst tillbaka till 2012. 

 
Insatsen för hela depån 200 000 kr i januari 2012 Redovisning endast av realiserade resultat
Simulerad handel i minutupplösning Återinvestering har använts
Hävstång per aktie=0,1 Courtage/slippage 0,15% per transaktion

Aktiesplittar har lagts in Kan handlas på ISK för bästa skattefördelar


År och månad   
Procentuell avkastning (häv 1/edge)   
Ackumulerat depåvärde   

Jun 2019 +0,57% 176 kSEK
Maj 2019 -2,78% 175 kSEK
Apr 2019 +0% 180 kSEK
Mar 2019 +0,56% 180 kSEK
Feb 2019 +3,46% 179 kSEK
Jan 2019 +4,85% 173 kSEK
Dec 2018 +0% 165 kSEK
Nov 2018 -0,60% 165 kSEk
Okt 2018 +1,21% 167 kSEK
Sep 2018 -0,60% 165 kSEK
Aug 2018 +1,83% 167 kSEK
Jul 2018 +1,23% 164 kSEK
Jun 2018 +3,18% 162 kSEK
Maj 2018 +2,61% 157 kSEK
Apr 2018
+2,0%
153 kSEK
Mar 2018
+2,74%
150 kSEK
Feb 2018
+4,28%
146 kSEK
Jan 2018
+0% 140 kSEK
2017
+14,7%
140 kSEK
2016 +50,6% 122 kSEK
2015 +62,0% 81 kSEk
2014   +25,0% 50 kSEK
2013    +11,1% 40 kSEK
2012   +20,6% 36 kSEK