Installera ETP-paketet

Förberedelser
 • Starta AutoTrader - öppna dialogen Hjälp > Uppdatera ETP-paketet      
 • Klicka på Ladda ner, därefter Installera
 • Alternativet, välj Autostock Approved och använd produktkod=1010 och lösenord=1010

Ansluta ordermodeller och bestämma inställningar
 
 • Välj det fiktiva konto du vill handla terminen på i verktygslisten överst
 • Klicka på Starta > Listfönster > Terminer Sthlm   
 • Markera den aktuella terminen   
 • Högerklicka och välj Diagram för enbart detta instrumentet
 • Klicka på Scriptknappen i knapplisten så att scriptdialogen öppnas   
 • Klicka på Öppna redigering  
 • Leta upp scriptet sl) ETP-paketet konfig
 • Kryssa för Larmbevakat och klicka på Full editor   
 • Klicka OK

Nästa steg är att ansluta ordermodellerna till terminen:

 • Ett fiktivt konto måste användas för att handla terminen fiktivt
 • Om du inte har ett färdigt fiktivt konto kan du skapa det enligt följande:
  a) Klicka på Starta > Orderdialog > Testkonton
  b) Klicka på Nytt konto > sätt namn på ditt konto och fyll i ett belopp som saldo
 • Välj fiktivt konto i menyraden överst i programfönstret som du vill ansluta ETP-paketet till i verktygsfältet överst i programfönstret
 • Dubbelhögerklicka i diagrammet för terminen  
 • Välj alternativet Arbeta med anslutningar för ordermodeller
 • Kryssa för ETP-paketet master Long   
 • Kryssa för ETP-paketet master Shrt   
 • Klicka på Verkställ anslutning valda instrument och verifiera att rätt Nordnetkonto används

Nästa steg är att ansluta ordermodellerna till de ETPer du väljer ut. Vi utgår ifrån att dessa finns upplagda i programmet sedan tidigare, i annat fall läggs dessa upp enligt avsnitt i användarmanualen >
 • Välj det Nordnetkonto du vill handla "live" på i menyraden överst i programmet
 • Markera den Long/Bull-ETP du valt i börslista och dubbelhögerklicka
 • Välj alternativet Arbeta med instrumentets anslutna ordermodeller
 • Kryssa för de båda modellerna ETP-paketet slave Bull köp resp sälj
 • Verkställ anslutningen
 • Upprepa med Shrt/Bear-ETPn du väljer

Konfigurera AutoTrader för snabbast möjliga orderexekvering
 • Öppna Utforskaren i Windows och skriv in sökvägen c:/programdata/autotraderbas
 • Öppna filen AutostockTrader.ini och leta upp avdelning [Dataservice1]
 • Om det finns en parameter SurveillanceInterval=5000 ändra den till SurveillanceInterval=1000
 • Om parametern inte finns, lägg till den: SurveillanceInterval=1000
 • Spara filen och starta om AutoTrader - nu körs scripten oftare så att du får snabbare reaktion på stoppnivåer 

OBS! Tänk på att koppla loss alla script och ordermodeller som har med Terminator-paketet under tiden som du tänker använda ETP-paketet. Detta eftersom båda produkterna delvis använder samma minnesceller i AutoTrader.

Ställ in parametrar
Parametrar som syns överst i kontrollpanelscriptet är:

   * flytande stoploss
   * fast stoploss
   * vinstskydd
   * vinstskydd triggnivå
   * tidstopp
   * takeprofit
   * entry long vid viss nivå
   * entry shrt vid viss nivå

Flytande stoploss - träder i kraft när vinstnivån inställd i parameter "vinstskydd triggnivå" är uppfylld. Flytnivån lägger sig inställt antal punkter under högsta vinst sedan förra transaktionen.

Fast stoploss - om ett värde finns inställt agerar stoppen omedelbart om priset når nivån. Dvs, om du tex köpt terminen på 1600 och fast stoploss är inställd på 3 kommer försäljning göras när priset når 1597 kr.

Vinstskydd - en möjlighet att skydda en vinnande position mot onödiga förluster. När vinstnivån som angetts i parameter "vinstskydd triggnivå" uppnåtts aktiveras vinstskyddet och en stoppgräns läggs på det antal kr från entrynivån som angetts i parameter "vinstskydd". Om priset når den nivån skickas order omedelbart.

Tidstopp - anges till 1 för automatiskt stängning av position kl 17:22, samt 0 för avstängt.

TakeProfit - anges till det antal punkters vinst du vill ha för att automatiskt stänga positionen. 0 betyder att funktionen är avstängd

Entry Long och Shrt - ange prisnivå där du vill ta en ny position, antingen Long eller Shrt med det målantal kontrakt som ställts in. Antalet beräknas "intelligent" så tillvida att målantalet uppnås i en enda order oavsett befintligt innehav.

Videoklipp som beskriver installationen
        
 
Nyheter
2021-04-02
I nästa NAS Access Live 22:a april kl 18:15 går vi igenom nya uppdateringen av Portfolio Mixer, in...
2020-12-01
Måndag 7:e dec kl 18:15 körde vi ett öppet webinar med detaljerna kring tävlingen som går ut på a...
2020-12-04
Börsuppgången har kroknat något senaste två veckorna, och vi räknar med att det kommer fortsätta var...
2020-11-30
Oslo Börs har gjort uppdateringar som innebär att aktier fått nya identifiers. För att det ska fo...
2020-11-23
Ikväll måndag 23:e nov kl 18:15 körde vi ett öppet info-webinar inför intensivkursen som är planerad...
2020-10-20
Vi lanserar en ny gratisstrategi för aktiehandel Conquest är en ny robot som handlar aktier...
2020-04-08
Torsdagen 16:e april körde vi ett öppet webinar för alla som vill lära sig mer om hur minifutures oc...
2019-12-02
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....