Bandit instruktion

Willkommen bei DAX
Kort om DAX Bandit
Bandit är en automatisk handelsstrategi som handlar på DAX på Bollingerband under vissa tider. Om kursen befinner sig under nedre bandet, minuttrenden är rätt och övriga villkor är uppfyllda görs ett köp. Både bredden på bandet och tillåtna tider för köp ändrar sig beroende på börsklimatet. Är klimatet lugnt med sjunkande volatilitet är bredden på bollingerbandet snävare och strategin tillåts att ta position tidigare direkt på morgonen. Är det oroligt klimat krävs större bredd och i praktiken att det är frågan om en halvdag eller en dag kring jul eller nyår. Modellen tar hänsyn till kalendereffekten med undantag för jul och nyår.

Bandit säljer köpt position om stoploss eller målnivå nås. Stoploss är ganska vid och target är strax under en normal dagsrörelse för DAX. För att target respektive stoploss ska aktiveras krävs dessutom att edgen som fanns vid köpet har försvunnit. Alla positioner stängs strax efter 15:35.

Bandit tillåts i teorin att göra mer en ett köp under dagen. Detta kräver att tidigare position har stängts.

Nedladdning
I nedladdningspaketet följer tre ordermodeller.

1 Bandit konfig
1 Bandit köp
1 Bandit sälj

Ladda ner genom att välja hjälp/Autostock Approved. Skriv in produktkod och lösen. Tryck på ladda ner och installera.

Sätta upp konto, ansluta order modeller och konfigurera
Skapa konto
Steg 1 är att skapa ett fiktivt testkonto på vilket DAX kan handlas. Vid skarp handel med minifutures är det viktigt att ta ställning till paritet (w/u). Det är vanligt att 1 minifuture är lika med 1/1000 index för DAX.  Då bör kontot vara 1000 gånger större tänkt position för att replikeringshandeln ska blir korrekt. Självfallet går det att skapa mindre konto, tex som blir 1/10 eller något  annat. Se också nedan om Leverage.

Efter kontot är skapat är det dags att ansluta ordermodeller och konfiguration.

Anslut ordermodeller
Se till att ditt fiktiva konto är valt i rulllisten i den övre menyraden. Högerklicka på indexet. Välj arbeta med ordermodeller och kryssa för Bandit konfig, Bandit Long och Bandit Sell. Tryck på anslut.

OBS! Konfigmodellen behöver inte anslutas om man ansluter konfigskriptet separat som larmbevakt skript.

Skarp handel
Se instruktioner om ETP-link för skarp handel. Kom ihåg att välja rätt paritet givet kontostorlek.

Konfigurera 
Finns 3 parametrar att ta ställning till
  • Kontostorlek (se ovan)
  • Leverage 
  • Spread

Leverage är hävstång och är default satt till 10. Här gäller det att en helhets bedömning görs av kontots storlek, hävstång och vilken paritet valt skarpt instrument har. Vid replikeringshandel via ETP-link är det dessa parametrar som avgör vilken skarp position som tas. Man kan också köra handel med 1 enhet och skriva in i det skarpa instrumentets indatafält (insats) vilken insats som ska göras. Handlar man Bull/Bear certifikat är det så man ska göra. 

Spread är spread och antagende om slip. Man kan sätta vad som helst där. I skarphandel är det för att göra resultat uppföljningen på det fiktiva kontot mer realistisk. I simulering är det bra att lägga in så resultatet blir realistiskt.

Viel Glück!
 
Nyheter
2021-04-02
I nästa NAS Access Live 22:a april kl 18:15 går vi igenom nya uppdateringen av Portfolio Mixer, in...
2020-12-01
Måndag 7:e dec kl 18:15 körde vi ett öppet webinar med detaljerna kring tävlingen som går ut på a...
2020-12-04
Börsuppgången har kroknat något senaste två veckorna, och vi räknar med att det kommer fortsätta var...
2020-11-30
Oslo Börs har gjort uppdateringar som innebär att aktier fått nya identifiers. För att det ska fo...
2020-11-23
Ikväll måndag 23:e nov kl 18:15 körde vi ett öppet info-webinar inför intensivkursen som är planerad...
2020-10-20
Vi lanserar en ny gratisstrategi för aktiehandel Conquest är en ny robot som handlar aktier...
2020-04-08
Torsdagen 16:e april körde vi ett öppet webinar för alla som vill lära sig mer om hur minifutures oc...
2019-12-02
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....