Installera U-Turn

Förberedelser
 • Starta AutoTrader - öppna dialogen Hjälp > Autostock Approved-produkter
 • Ange produktkod och lösen som du fått av oss efter beställning
 • Klicka på Ladda ner, därefter Installera - nu laddas U-Turn-modeller ner
  

Ansluta U-Turn ordermodeller och bestämma insats
 • Välj det Nordnetkonto du vill att insatsen ska gälla för i verktygslisten överst
 • Klicka på Starta följt av någon aktielista du vill handla på med U-Turn   
 • Markera en av aktierna och högerklicka > Diagram för enbart detta instrumentet
 • Markera diagrammet och klicka på knappen Scriptdatabas i snabbknappsfältet
 • Klicka på Visa redigering så öppnas dialogen
 • Markera en ledig plats, tex Plats 1 och fäll ned scriptlistan under "Script-databas"
 • Leta upp scriptet sl) U-Turn konfig   
 • Ange önskad insats i procent av depåvärdet som ska investeras i varje aktie som köps
 • Ange också eventuellt reservationsbelopp som U-Turn inte ska handla för
 • Tänk på att depåvärdet inkluderar eventuella öppna positioner från andra modeller
 • Klicka OK


Associera ETPer med aktier (endast om du vill handla ETPer istället för aktier)
U-Turn kan köpa utvalda ETPer som associerats med resp aktie. Detta gör att handeln kan göras inom ramen för en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto, och därmed behövs ingen deklaration. För att associera tex ett Bull-certifikat med en aktie gör man enligt följande: 
 •    
 • Markera aktien i tex en börslista. Klicka ENTER så kommer Basuppgifter upp.
 • Klicka på fliken Indata script och leta upp fältet U-Turn id och ange en unik siffra mellan 10 och 799
 • Öppna på samma sätt Basuppgifter för det Bull-certifikat du vill handla   
 • Ange samma siffra i fältet U-Turn id och Spara.
 • Gå vidare med nästa aktie och tillhörande Bull-certifikat. Tänk på att varje aktie ska ha en egen unik siffra.
  

Nästa steg är att ansluta ordermodellerna till instrumenten:
 •  Börja med att skapa ett fiktivt konto där handeln av aktierna ska ske:
  a) Klicka på Starta > Orderdialog > Testkonton > Skapa nytt testkonto
  b) Ange ett namn på kontot, tex U-Turn
  c) Bestäm belopp för testkontot, välj ungefär samma som det skarpa konto du vill handla på
 • Välj det nya testkontot i menyraden
 • Öppna Orderdialogen via Starta > Öppna orderdialog
 • Klicka på Anpassa automatisk orderläggning
 • Markera U-Turn Köp
 • Kryssa i alternativet "Anslut flera modeller i taget" i dialogen, och kryssa därefter i U-Turn Sälj  
 • Markera de aktier du vill att modellen ska kunna analysera/handla till höger
 • Klicka på Verkställ anslutning valda instrument och verifiera att rätt Nordnetkonto används
 • Stäng orderdialogen.

Om du kopplat in modellerna enligt ovan men vill handla associerade ETPer ska även modellerna för dessa anslutas, öppna i så fall Orderdialogen på nytt via Starta > Orderdialog.
 • Välj det skarpa Nordnetkonto du vill handla ETPer på i menyraden
 • Markera ordermodellen U-Turn Bull köp, kryssa därefter i alternativet "Anslut flera ordermodeller i taget"
 • Kryssa i ordermodellen U-Turn Bull sälj så att båda Bull-modellerna är förkryssade.
 • Markera de ETPer du valt ut, och därefter Verkställ anslutningarna och bekräfta valt Nordnetkonto.   
 • Klart!

Simulering av U-Turn i AutoTrader Pro
För att simulering av strategin ska fungera i Analysbänken måste även konfig-modellen anslutas. Värdena för belåning och reservationsbelopp anges i denna och kommer inte med i simuleringen i annat fall. Notera att simulering med association av Bull-instrument inte är möjlig. 


Automatisk återinvestering
Istället för ett fast belopp handlar U-Turn för en procentuell del av kontovärdet. Det fungerar så att U-Turn tilldelas tex 20% av depån per aktieposition och själv beräknar antalet aktier som handlas. På så vis kan man utnyttja automatisk återinvestering, exempel:

Ange tex siffran 20 i fältet för procentuell insats per aktie i insatsscriptet enligt ovan. Det betyder att U-Turn handlar varje aktie för motsvarande 20% av totala depåvärdet. Om reservationsbeloppet är ställt till 0 kr kan hela depåvärdet användas. Om du tex anger värdet 200000 i fältet för reservationsbelopp kommer U-Turn inte att handla för de sista 200 000 kronorna på kontot.
Om du vill låta U-Turn handla för kredit och därigenom utnyttja belåning kan man ange ett negativt värde för reservationsbelopp. -200000 (med minustecken framför) innebär då att en maximal belåning av 200 000 kr kan användas.

Signal till mobil-app
Vi har gratis mobil-appar för iPhone och Android. Om du laddar ner dessa och anger ditt device-ID i AutoTrader kan du få signal från U-Turn som push-meddelande till mobiltelefonen.


Övriga parameterinställningar för U-Turn

I scriptet där insatsen och reservationsbeloppet anges för U-Turn finns även tre andra parametrar som kan ställas in av användaren. Det kan vara användbart när man simulerar handel på olika aktier. En kortfattade beskrivning av parameterbetydelserna syns nedan:

 • para1_köpgräns:=20 
  (gränsvärde för oscillatorsignalen - ett lägre värde ställer högre krav på översåld aktie och tenderar att ge högre statistisk edge men färre signaler)
 • dagar_exit_högsta:=10
  (antal dagar bakåt som exitstrategin tittar på för att avgöra högsta stängningskurs)
 • PA_advance:=16
  (antal dagar som Predictive Average-kurvan förskjuts framåt i tid)      Har du frågor om något som är oklart är du naturligtvis välkommen att höra av dig!

Lycka till!
 
Nyheter
2021-04-02
I nästa NAS Access Live 22:a april kl 18:15 går vi igenom nya uppdateringen av Portfolio Mixer, in...
2020-12-01
Måndag 7:e dec kl 18:15 körde vi ett öppet webinar med detaljerna kring tävlingen som går ut på a...
2020-12-04
Börsuppgången har kroknat något senaste två veckorna, och vi räknar med att det kommer fortsätta var...
2020-11-30
Oslo Börs har gjort uppdateringar som innebär att aktier fått nya identifiers. För att det ska fo...
2020-11-23
Ikväll måndag 23:e nov kl 18:15 körde vi ett öppet info-webinar inför intensivkursen som är planerad...
2020-10-20
Vi lanserar en ny gratisstrategi för aktiehandel Conquest är en ny robot som handlar aktier...
2020-04-08
Torsdagen 16:e april körde vi ett öppet webinar för alla som vill lära sig mer om hur minifutures oc...
2019-12-02
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....