Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

Nordic Autotrading Society HT21 Infinity

Infinity är en ständigt pågående strategikurs där fokus ligger på konstruktionen av Infinity Multi Edge för OMXS30. Det är nu några år sedan vi byggde Galaxy för DAX, och med det ökande intresset erbjuder vi nu en utbildning på liknande tema - den här gången för OMXS30. 

Namnet Infinity kommer från att vi inte satt något definitivt slutdatum för utbildningen, och iden är att vi kan fortsätta bygga ut strategin med fler bonuslektioner under så lång tid som intresset finns kvar. Infinity-strategin i sig baseras på multipla "edgar", dvs mikro-strategier som samkörs i MultiTrader X-plattformen i Autotrader. Det gör att de exekveras helt individuellt, men viktas samman till en gemensam summasignal som handlas skarpt.

Tekniken ger flera fördelar - bl a kan vi blanda olika tidshorisonter och upplösningar. Dessutom kan vi använda många olika analysmetoder för att skapa diversifiering och robusthet. Det enda som är gemensamt är tillgången vi handlar - OMXS30.

De planerade lektionerna i HT21 sträcker sig från september fram till maj 2022. Därefter tänker vi oss bonuslektioner i mån av intresse. Det finns alltså i dagsläget ingen planerad gräns för vare sig antal lektioner eller antal edgar som Infinity kan byggas ut till. Målet var inledningsvis att Infinity-strategin skulle bestå av minst 20 edgar för Long och lika många för Short (blankning). Det har vi uppnått med marginal och är nu uppe i över 25 edgar per sida.

Vi vet att våra kursdeltagare värdesätter interaktiviteten väldigt högt, och därför vill vi med HT21 maximera just deltagarnas möjligheter att vara med och påverka. Det blir också ett fantastiskt bibliotek av kortsiktiga trading-setuper som kan användas i andra sammanhang, tex om man som deltagare vill bygga egna strategier och använda i andra sammanhang. 
Alla edgar har öppen källkod, men själva MTX-plattformen är krypterad. Det gör att man som deltagare ändå har fullständigt insyn i hur varje edge fungerar, och kan själv modifiera och optimera parametrar vidare så långt man känner för.

I sedvanlig ordning kommuniceras datum och tidpunkter för lektioner via den slutna forumdelen där NAS HT21-deltagare har åtkomst. På samma sätt läggs edgar, scriptkod och annat som hör till utbildningen i samma forumdel för bra överskådlighet. 

Vi hoppas och tror att du kommer få mycket nytta och nöje av Infinity-utbildningen!
     


Nedan ser du lite av innehållet i NAS HT21 strategikurs:
Grunder i marknadsanalys - olika tidshorisonter

Arbeta med olika tidsupplösningar samtidigt

Allokering och money management

Hävstång - olika typer som vi använder i systemet

Att hitta ideer till nya trading-setuper (edgar)

Användning av datamining-tekniker för att utveckla nya edgar

Användning av filter baserade på sektor-ETFer

Vi skapar grund-setupen av edgar till Infinity

Vi bygger ett bibliotek av korta kodexempel för edgar

Backtestning i Autotrader Pro 64

Klimatfilter och out of sample-tester


Vilka förkunskaper behöver jag?
För att tillgodogöra sig materialet i NAS HT21 på bästa sätt är det bra om du har viss kännedom om programmiljön i Autotrader sedan tidigare, men du behöver absolut inte vara någon "hacker" för att kunna förstå kodexemplen vi använder. Vi använder MTX-plattformen för Infinity vilket gör det betydligt enklare att förstå och koncentrera sig på de vitala delarna. Man kan i stora delar bortse från många andra moment som allokering, innehavskontroller etc eftersom allt finns inbyggt i MTX. Kvar blir kortare kodavsnitt som beskriver trading-setuperna. 
Om du känner att du vill få bättre koll på kodspråket för att enklare komma vidare och kunna koda egna edgar är HT20 Kodkurs det självklara valet. Där går vi igenom allt från basic syntax till ganska avancerad kodning, och du får tillgång till ett starkt bibliotek av kodexempel - perfekt när du ska koda egna edgar och strategier. 


Vad behöver jag för att komma igång med NAS HT21?
Autotrader Bas-licens

Vi rekommenderar starkt Pro-uppgradering så att du kan backtesta edgar och strategier

Godkända kunskapstester hos Nordnet för att handla minifutures

Hur gör jag för att anmäla mig till utbildningen?
Nedan hittar du beställningsknappen för NAS HT21.

Rabatt för tidigare kursdeltagare
Du som gått någon av följande utbildningar får 50% rabatt på kursavgiften för HT21:
(kontakta oss för faktura)
  • NAS HT17
  • NAS VT18
  • NAS HT18
  • NAS Pro
  • Köpt Utbildningspaketet (HT18 + VT20 + Kodkursen)


Jag vill köpa den inspelade utbildningen Infinity och vara med live på kommande bonuslektioner så länge intresse finns.

;