Installera P.A.P

Förberedelser
 • Starta AutoTrader - öppna dialogen Hjälp > Autostock Approved-produkter
 • Ange produktkod och lösenord som du fått av oss efter beställning
 • Klicka på Ladda ner, därefter Installera

Ansluta ordermodeller och bestämma insats
 • Välj det Nordnetkonto du vill att insatsen ska gälla för i verktygslisten överst
 • Klicka på Starta följt av tex Index Sthlm
 • Markera tex OMXS30 och högerklicka > Diagram för enbart detta instrumentet
 • Markera diagrammet och klicka på knappen Scriptdatabas i snabbknappsfältet
 • Klicka på Visa redigering så öppnas dialogen
 • Markera en ledig plats, tex Plats 1 och fäll ned scriptlistan under "Script-databas"
 • Leta upp scriptet sl) P.A.P konfig
 • Kryssa för alternativet "Larmbevakat"  
 • Ange önskad insats i procent av depåvärdet som ska investeras i varje aktie som köps
 • Motsvarande siffra anges för blankade positioner, alternativt associerade Bear-certifikat
 • Ange eventuellt reservationsbelopp som P.A.P EJ ska handla för (0=handla för hela depån)
 • Negativt värde för reservationsbelopp betyder att motsvarande belopp i maximal belåning kan användas.
 • Tänk på att depåvärdet inkluderar eventuella öppna positioner från andra modeller
 • Klicka OK

Nästa steg är att ansluta ordermodellerna till instrumenten:
 • Välj Nordnetkonto som du vill ansluta P.A.P till i verktygsfältet överst i programfönstret
 • Öppna Orderdialogen via Starta > Öppna orderdialog
 • Klicka på Anpassa automatisk orderläggning
 • Markera P.A.P Köp
 • Kryssa i alternativet "Anslut flera modeller i taget" i dialogen, och kryssa därefter i P.A.P Sälj, samt P.A.P Shrt och P.A.P Cover (under förutsättning att du vill koppla in även blankningsstrategin)
 • Markera de aktier du vill att modellen ska kunna handla till höger
 • Klicka på Verkställ anslutning valda instrument och verifiera att rätt Nordnetkonto används
 • Stäng Orderdialogen

Handla ETPer istället för aktier
Det går att använda standardverktyget ETP Link för att handla tex minifutures istället för aktier, och på så vis dra nytta av Nordnets Supermarket-koncept där inget courtage debiteras. Följande behöver göras för att använda ETP Link:
 • Lägg upp de minifutures du vill använda istället för att handla aktierna direkt på ditt skarpa konto
  här visas hur man söker upp nya minifutures >
 • Associera varje aktie med sin minilong/minishrt
  a. Klicka ENTER på aktien i en börslista
  b. Välj fliken Indata
  c. Ange ett unikt ETP ID i fältet längst ned till höger (ett tal mellan 10-799)
  d. Ange samma ETP ID för aktiens båda minifutures (bokför vilka IDn du tilldelar så att det blir enkelt att följa)
 • Skapa ett virtuellt konto där aktiemodellerna kan handla sina aktier
  a. Starta > Orderdialog > Testkonton
  b. Ange namn på testkontot, tex strateginamnet
  c. Bestäm kontosaldo - det här beloppet bestämmer också vad du maximalt kan ha i marknaden
 • Anslut aktiemodellerna till aktierna på det virtuella kontot enligt samma procedur som överst på de här sidan
 • Nästa steg är att ladda ner senaste ETP Link: Hjälp > Uppdatera ETP Link
 • Välj det skarpa kontot som du vill handla minifutures på i menyraden
 • Gå till Starta > Orderdialog > Anpassa automatisk orderläggning
 • Markera ETP Link Minilong köp
 • Kryssa i Anslut flera modeller i taget
 • Markera ETP Link Minilong sälj
 • Kryssa nu för de minifutures (Minilong) som du har associerat till aktierna
 • Verkställ anslutning vald modell
Gå ur fliken Anpassa automatisk orderläggning, och gå därefter in igen:
 • Markera ETP Link Minishrt köp
 • Kryssa i Anslut flera modeller i taget
 • Markera ETP Link Minishrt sälj
 • Nu kan du markera alla Minishrt-instrument som du associerat med aktierna
 • Verkställ - klart!

Att reglera insats med ETP Link
Beloppet som aktiestrategin handlar för bestäms av det virtuella kontots storlek samt inställningen i antalscriptet. Om du tex satt kontot till 300 000 kr kommer strategin maximalt kunna handla för 300 000 kr. Varje aktieposition kan då tex vara 60 000 kr (beroende på vald inställning). För dessa 60 000 kr kommer x antal aktier att handlas, beroende på säljkursen vid ordertillfället. ETP Link replikerar det exakta antalet till minifutures, så att du får exakt lika många minifutures som du har av den aktuella aktien. Det gör att du har exakt samma position i marknaden som du har på testkontot. Priset på positionen bestäms av minifuturens aktuella hävstång. Om du tex har en aktie för 60000 kr på testkontot och istället handlar en minifuture med hävstång=3 kommer positionen att kosta 60/3= 20 000 kr på det skarpa kontot, men du har 60 000 kr i marknaden. De resterande 40 000 kronorna är alltså lånade av emittenten. För mer information om minifutures rekommenderar vi att studera ETP-Skolan >


Simulering av P.A.P i AutoTrader Pro
För att simulering av strategin ska bli korrekt i Analysbänken måste även konfig-modellen anslutas. Värdena för belåning och reservationsbelopp anges i denna och kommer inte med i simuleringen i annat fall. Det finns en variabel "simulera" i konfigscriptet som ska ha värde = 0 när man kör skarp drift, men värde = 1 när man simulerar modellen, detta för att belåningsvärde ska beräknas korrekt.

Automatisk återinvestering
P.A.P är konfigurerad att handla det inställda procentuella depåvärdet för varje position. I takt med att depåvärdet ökar kan fler positioner tas. På så vis kan man utnyttja automatisk återinvestering.

Använda belåning
Om reservationsbeloppet är ställt till 0 kr kan hela depåvärdet användas. Om du tex anger värdet 200000 i fältet för reservationsbelopp kommer P.A.P inte att handla för de sista 200 000 kronorna på kontot.
Om du vill låta P.A.P handla för kredit och därigenom utnyttja belåning kan man ange ett negativt värde för reservationsbelopp. -200000 (med minustecken framför) innebär då att en maximal belåning av 200 000 kr kan användas.


Signal till mobil-app
Vi har gratis mobil-appar för iPhone och Android. Om du laddar ner dessa och anger ditt device-ID i AutoTrader kan du få signal från P.A.P som push-meddelande till mobiltelefonen.

Har du frågor om något som är oklart är du naturligtvis välkommen att höra av dig!

Lycka till!

   

 
Nyheter
2020-10-20
Vi lanserar en ny gratisstrategi för aktiehandel Conquest är en ny robot som handlar aktier...
2020-10-17
Oroligt för USA-index Vi har sett en anmärkningsvärt stark återhämtning hos många ledande aktieind...
2020-05-06
Onsdag 13:e maj kl 18:00 kör vi nästa NAS Access Live, öppet webinar där vi kommer gå igenom Crash P...
2020-04-08
Torsdagen 16:e april körde vi ett öppet webinar för alla som vill lära sig mer om hur minifutures oc...
2020-03-26
I dessa tider sitter många hemma och jobbar, och har kanske andra möjligheter att också utnyttja vol...
2019-12-09
Vårens utbildning NAS VT20 har startat - vi går på djupet med riskhantering, hittar statistiska edga...
2019-12-02
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....
2019-06-09
Vi lanserar en ny gratisrobot som kan handla nästan vilka tillgångar som helst för att nå max...