NAS HT20 kodningskurs

Hösten 2020 höll vi en kodningskurs i Autotrader Script. Kursen fokuserar mer på själva kodspråket och mindre på teknisk analys jämfört med tidigare kurser. Under 8 lektioner plus en bonuslektion går vi igenom allt från enklare villkor och uttryck i kodspråket, till mer avancerad kodning med loopar och aktieranking. Kursen kan nu köpas i inspelat format, och du som deltagare får då tillgång till alla lektioner, forumåtkomst till HT20-kodkursdelen samt biblioteket med script, samt aktiestrategin som byggs i kursen.

Nedan ser du lite av vad NAS HT20 kodningskurs innehåller:

     Enklare syntax - vi går igenom logiska beslut, tester och konstanter
 
 Arbeta med flera olika tidsupplösningar samtidigt
 
 Avancerad kodning med loopar och dataserier
 
 BackTrack - självadapterande script

   Ranking-motor som kan bygga topplistor av tex aktiekandiater "on the fly"
     Tips och tricks för Autotrader - speciella egenskaper i scriptspråket

 Vi bygger upp ett bibliotek av kodsnuttar som kan klippas in i egna script och modeller

 Avancerad backtestning i Autotrader Pro
     Vi bygger en robot från scratch

Kursen avslutas med att vi bygger en robot som använder en del av innehållet i utbildningen. 

Utbildningens målsättning
Vår målsättning med kursen är att man som deltagare ska få bästa tänkbara förutsättningar att kunna koda script och robotar på egen hand. Autotrader har en mycket kraftfull scriptmotor och möjliggör avancerad analys. Kodningskursen går igenom flera moment som maximerar utnyttjandet av möjligheterna och ökar förståelsen för vad som är möjligt.

Vilka förkunskaper behöver jag?
Kursen fokuserar på kod och förutsätter att deltagaren är någorlunda bekant med teknisk analys, gärna med praktisk erfarenhet från handel eller tidigare NAS-kurser. Vi går inte igenom money management, riskhantering, ETPer och andra delar som ingår tex i tidigare NAS-kurser. 

Aktiestrategin SISO HT20
Under utbildningen byggs en avancerad automatisk handelsstrategi för aktier. Den innehåller många av de olika moment vi går igenom, och har öppen källkod så att kursdeltagare har alla möjligheter att optimera, modifiera och vidareutveckla roboten efter hand.
Här kan du se exempel på hur prestanda ser ut i simulerad handel med två olika urval av aktier, en lista med svenska storbolagsaktier samt en lista med ett 40-tal amerikanska aktier.

Simuleringsförutsättningar i exempel nedan:
Portföljvärde vid start: 250 000 kr
Courtageklass: Nordnet Liten - 39 kr/minimicourtage samt 0,15% procentuellt 
Max belåning: 50% (motsvarar 1,5 ggr konto)
Återinvestering har använts.
Orange graf: exponeringsgrad (öppna positioner/depåvärde)
Blå graf: Ackumulerat depåvärdeutveckling

     
Svenska aktier på OMXS30-listan
Urval av amerikanska aktier från Nasdaq100-listan


Jag vill beställa den inspelade kodningskursen HT20

Betalning NAS HT20 kodkurs i inspelat format
Disclaimer
Utbildningsmaterialet som deltagarna i Nordic Autotrading Society tar del av får under inga omständigheter spridas eller användas som rekommendationer i rådgivningssyfte. Nordic Autotrading Society tar inget som helst ekonomiskt ansvar för placeringar eller affärer gjorda av deltagare baserat på utbildningsinnehållet. All användning av informationen sker på egen risk .
 
Nyheter