Nordic Autotrading Society VT20


NAS VT20 (vårterminen 2020) är en halvårsutbildning där den första lektionen är helt gratis och vem som helst kan följa med. Du har möjlighet att beställa resterande 10 lektioner enligt nedan och vi går igenom hur teknisk analys kan användas för att skapa statistiska edgar, riskhantering, nettopositioner med fokus att öka den riskjusterade avkastningen med automatiska handelsstrategier. I utbildningen ingår också bygget av en effektiv automatisk börsrobot för handel med multipla tillgångar som tex index, aktier, råvaror och valutor.
En lifetime-licens för Scale In Scale Out-roboten ingår efter avslutad utbildning. Alla analysmetoder, screeningverktyg och automatiska modeller är skrivna i Autotrader.

Utbildningens målsättning
Vårt mål med utbildningen är att man ska få bästa möjliga förutsättningar att lyckas med sin automatiska handel, och lära sig känna igen olika marknadsfaser för att vara beredd på alla tänkbara olika scenarior som kan inträffa på marknaden. NAS VT20 är utmärkt lämpad för alla som vill veta mer om hur man automatiserar sin handel och har vissa grundkunskaper i teknisk analys och börshandel.

Utbildningen är uppdelad på 10 kvällslektioner á ca 1 timme förutom första introduktionstillfället som är gratis. De 10 efterföljande lektionerna har endast betalande NAS-medlemmar tillgång till. Lektionerna sänds live i webinarformat våren 2020  och spelas in för att deltagare ska kunna se avsnitten när som helst i efterhand.  


Nedan är lite av vad vi kommer gå igenom i NAS VT20
   Introduktion (öppet webinar)
   Olika tekniska analysmetoder för att avgöra börsklimat och hitta statistiska övertag 

 Hur kan man tjäna pengar med teknisk analys?

 Screening - lär dig att snabbt hitta intressanta aktier 

 Exchange Traded Products - replikering och nettopositionering 

   Riskhantering - risk är viktigt och nödvändigt men måste hanteras klokt
   Välj rätt instrument till rätt strategi - maximera förhållandet mellan avkastning och risk 
   Psykologiska aspekter vid automatisk handel

 Under utbildning kommer du få vara med om utvecklingen av SISO-roboten


För dig som vill gå vidare
NAS VT20 avslutas med att vi bygger Scale In Scale Out (Multi Asset-strategin) med tillägg för att hantera variabel insats för olika tillgångar. Det möjliggör en skräddarsydd riskprofil utifrån dina egna önskemål. Utbildningen kostar 7 500 kr i inspelat format. Du har tillgång till alla inspelade lektioner även i efterhand för att alltid ha möjlighet att gå tillbaka och repetera etc. Dessutom får du access till en sluten forumavdelning för VT20-deltagare. 

Det här ingår för betalande medlemmar:


 Vi går igenom hur man omsätter edgar till vinnande handel
   Lifetime-licens på SISO-roboten
   Delta i forumgrupper med andra NAS VT20-deltagare


Kursplan
Lektionerna är inspelade så att man har möjlighet att titta när man vill.

Introduktion/gratislektion - 23:e januari (genomgång utbildningen, syftet med multi-robot-
                                                           portföljer, öka riskjusterad avkastning)

       https://attendee.gotowebinar.com/recording/8015115814058671367

* genom att titta på lektionen accepterar du att få info via epost


Lektion 1 - Olika marknadsfaser (30:e januari)
     
Lektion 2 - Från edge till handels-setup (13:e feb)  
Lektion 3 - Effektiv marknadsexponering genom ETPer (27:e feb)  
Lektion 4 - Vinnande systematisk handel (12:a mars)  
Lektion 5 - Utvärdera handelsstrategier (26:e mars)  
Lektion 6 - Robotverkstad - vi börjar bygga SISO (9:e april)  
Lektion 7 - Robotverkstad - vi bygger klart SISO (23:a april)
Lektion 8 - Samkörning flera robotar - nettopositionering (7:e maj)
Lektion 9 - Ta fram strategiportföljer (28:e maj)
Lektion 10 - Vägledning kring algohandel, avslutning (4:e juni)  Disclaimer
Utbildningsmaterialet som deltagarna i Nordic Autotrading Society tar del av får under inga omständigheter spridas eller användas som rekommendationer i rådgivningssyfte. Nordic Autotrading Society tar inget som helst ekonomiskt ansvar för placeringar eller affärer gjorda av deltagare baserat på utbildningsinnehållet. All användning av informationen sker på egen risk .
 
Nyheter