Alpha Shark


Alpha Shark är en differentialstrategi, dvs den uttnyttjar skillnaden mellan två olika tillgångar - i detta fall OMXS30 och DAX. Pair trading är en ofta använd metod bland traders för att hitta "obalanser" mellan tex två aktier som normalt korrelerar starkt. Ibland uppstår onormalt stora skillnader vilka kan utnyttjas för att göra vinst när obalansen normaliseras. På samma sätt använder Alpha Shark den normalt goda korrelationen mellan OMXS30 och DAX. När en relativ avvikelse uppstår från den självnormaliserande kvoten köper strategin det index som fallit och blankar det index som stigit. I princip spelar det ingen roll om båda indexen stigit eller fallit så länge den relativa rörelsen mellan dessa blir onormalt stor. En stor fördel med en pair trading-strategi som denna är att den totala positionen blir betydligt mer marknadsneutral än att bara köpa eller blanka ett enda index. Om strategin tex innehar en lika stor köpt OMXS30-position som den har blankat DAX spelar det ingen roll om vi får en stor marknadsrörelse tex över natten, så länge båda indexen stigit eller fallit ungefär lika mycket. Den ena positionen stiger lika mycket som den andra faller. I praktiken uppstår alltid skillnader, men den största delen av risken är "bort-hedgad". Därmed har Alpha Shark inte heller någon stoploss inbyggd. Vinstmöjligheten ligger då i att handla på skillnaden i den procentuella utvecklingen mellan indexen. Därav namnet Alpha som är en term för att beskriva en strategis förmåga att skapa avkastning undantaget marknadsrisken. Alpha Shark är utmärkt som en av basstrategierna i en portfölj, tex Portfolio Free som består av enbart gratisstrategier >

 
Nordnet Markets och handel med minifutures
En av anledningarna att en snabbare strategi som Alpha Shark kan fungera är avsaknaden av fast courtagekostnad enligt Nordnets Markets-koncept. 
Alpha Shark kan handla upp till 6 positioner, tre i varje index. Om en initial relativ obalans mellan indexen nås tas en första position. Om obalansen fortsätter att växa tas ytterligare en position. 
Vid mer extrema obalanser kan också en tredje position tas. Det gör att strategin kan "snitta ner" sitt relativa inköpspris för resp index och att sannolikheten ökar för att kunna ta hem totala positionen med vinst när obalansen normaliseras. Eftersom strategin är hedgad är det inget problem att positionerna ligger kvar över natten. Ofta uppstår tillfälliga obalanser tack vare det som kan utnyttjas och omsättas till vinst. 

Alpha Shark handlar index på ett fiktivt konto i Autotrader. För att omsätta positionen till en riktig skarp position i marknaden används ETP Link, vårt replikeringsverktyg som direkt speglar den fiktiva positionen till motsvarande minifuture-position. ETP Link har funktionalitet för att hantera Paritet hos minifutures (i det här fallet främst DAX-relaterade instrument) så att rätt antal alltid innehas på det skarpa kontot, en viktig sak att säkerställa för att få en korrekt hedgad total position i marknaden. Tänk på att det inte är beloppet i sig som ska vara lika för de båda positionerna utan värdet av de öppna marknadspositionerna. 

Därmed uppnås en rad fördelar: 

  Du betalar inget courtage (gäller för affärer över 1000 kr)
  Handeln fungerar även på Investeringssparkonto (ingen skattedeklaration)
  Enkelt att själv bestämma hävstång och risk
  Man kan inte förlora mer pengar än man handlar för

Analysens byggstenar
Alpha Shark har en enkel logik, att öka sin position i resp index åt det håll som obalansen detekteras. Det sker i tre steg och avståndet mellan dessa är dynamiskt baserat på marknadens volatilitet genom användningen av en flytande balanskurva som adapterar till aktuella förhållanden kontinuerligt. Alpha vänder positionen vid någon av de motsatta tre nivåerna baserat på ett beslut där vinst föreligger alternativt marknadsvolatiliteten är ogynnsam. Alpha Shark använder en modifierad version av V.A.P-indikatorn för att mäta marknadsklimatet. Det gör att systemet undviker att fastna i en position utan möjlighet att komma ur även om det ibland sker att en position behålls under längre tid. Handelsfrekvensen är i genomsnitt ca 1 affär varannan börsdag, men det varierar ganska mycket beroende på klimatet.

Historisk avkastning
Eftersom Alpha Shark är en helt ny handelsstrategi finns endast simulerad handel att tillgå som historiskt underlag. Användningen av minifutures gör att man alltid har koll på hur stor position man har i marknaden. Däremot varierar beloppet som belastar depån med hävstången och hur många delpositioner Alpha har för tillfället. Handel med Bull/Bear-certifikat är något vi starkt avråder från vad gäller Alpha eftersom priset på ett certifikat med daglig hävstång inte säger något om hur stor positionen i marknaden är. Vi redovisar alltså resultatet som värdeutveckling på det fiktiva kontot som Alpha handlar index-andelar på, och som direkt speglas av ETP Link till skarpa minifuture-positioner. 

Hur hög risk tar jag?
Det maximala belopp som Alpha kan handla för i marknaden ställs enkelt in på det virtuella kontot som strategin använder i Autotrader. Om du ställer in tex 400 000 kr där kommer du få en maximal position i marknaden om 400 000 kr i respektive index (vid inställd hävstång 1). Dvs, sammanlagt 800 000 kr varav 400 000 kr i ena riktning i ena indexet, samt 400 000 kr i andra riktningen i andra indexet.
Beloppet som positionen kostar i form av minifutures blir lägre, tex om minifuturen har en hävstång på 10 ggr kommer en position på 400 000 kr att kosta ca 40 000 kr på det skarpa kontot per index, dvs sammanlagt ca 80 000 kr. Resten av pengarna är lånade av emittenten. Den risk i kronor man har är då 80 000 kr, dvs samma belopp som man köpt minifutures för. Din position i marknaden är dock maximalt 400 000 kr under förutsättning att Alpha Shark har exponerat sig fullt ut. Det betyder att en rörelse på 1% mellan indexen motsvarar en värdeförändring på ditt skarpa konto av 4000 kr (1% av 400 000 kr), exempelvis, DAX stiger 1,5% medan OMX endast stiger 0,5%.

Alpha Shark har utrustats med en inställningsparameter för hedge offset, dvs hur högt ska OMXS30 viktas mot DAX vid varje position. Anledningen är att den största delen av vinsten kommer från DAX-indexet vid historiska simuleringar. OMX-sidan agerar mer som hedge och genererar inte alltid vinst, ibland tom förlust. Hedge offset-parametern gör att man själv kan bestämma hur mycket OMX som ska handlas för att på så vis avgöra hur mycket hedge-positionens försäkring får kosta i förhållande till hur hög vinsten blir. I simuleringen nedan har vi använt en hedge offset på 0,75. Det betyder i klartext att Alpha Shark handlar 75% OMX och 100% DAX. Det gör att vinsten ökar något men samtidigt att hedge-positionen inte blir "perfekt" ur risksynpunkt. Alpha Shark kan också gå ur position helt om vinsten är hög samtidigt som kvoten befinner sig mellan de inre banden.

Andra risker vid hedgad handel
Det är inte bara själva marknadsrisken man behöver tänka på vid hedgad handel. Exempel på andra risker att ta ställning till är:
a) Risken att inte få köpt båda indexpositionerna - leder till o-hedgad exponering och full risk i ena indexet
(köp ALDRIG minifutures för hela skarpa kontot eftersom risken då är hög att man inte kan köpa ena positionen)
b) Knockout-nivåer för instrument - om ena instrumentet blir knockat gäller det att ha fler alternativ incheckade med ETP Link så att ny kandidat kan selekteras automatiskt för att undvika o-hedgad position
c) Valutaeffekten för DAX-index - i praktiken får vi alltid en "Long EURSEK"-exponering för DAX-delen av positionen

Simulerat resultat
Redovisningen nedan baseras på den procentuella absolutavkastningen för index med angiven utväxling, man väljer själv vilka instrument som ska handlas och därmed sin egen risk som en funktion av vald hävstång. 

Vi använder följande mall: 
Nedanstående simulerade resultat baseras på index. För att nå liknande resultat i verklig handel är minifutures bästa valet av instrument. Saker som kan orsaka skillnad mellan simulerat och verklig resultat är tex:
a) Minifutures är terminsbaserade medan index är matematiskt beräknat på aktierna som ingår.
b) Valutaeffekten för DAX är inte inkluderad nedan - i verklig handel har vi alltid en påverkan från EURSEK-kursen för DAX-delen av innehavet.
c) Utdelningsperioden påverkar index men inte terminen. Effekterna av det är inte inkluderade i resultaten nedan. 
d) Minifutures har en räntekostnad på finansieringsnivån, i dagsläget runt 3% per år. Vi har gjort en approximation av effekterna i simuleringen nedan. Vi har räknat så här:

Antal signaler som simuleringen genererar divideras med två eftersom det är två index som ingår. Antal signaler divideras därefter med antal år som simuleringen omfattar. Årsräntan divideras med genomsnittliga antalet signaler per år per index. Kvoten motsvarar det courtage vi använder i simulationen. Observera att det är ett genomsnittligt antal signaler per år som används, och att effekterna av räntekostnaden kan variera från år till år, men det viktiga är att den inkluderas för att vi ska få en uppfattning om effekterna i stort.


 • Insatsen för hela depån sattes till 400 000 kr i januari 2012     
 • Resultat är baserade på indexhandel med hävstång = 1, dvs det virtuella kontot som Alpha använder är inställt på värdet som det skarpa kontot.  
 • Redovisning endast av realiserade avslut  
 • Återinvestering har använts
 • Gul kurva nedan representerar Alpha Sharks simulerade avkastning, grön kurva visar OMXS30
 • Simulering har gjorts på tickupplöst data i 5-sekundersintervall
 • Parameterinställning enligt aktuell version av Alpha
 • Slippage 0,30 punkter i vardera riktning för OMXS30 samt 1,5 punkter för DAX har använts i simuleringen
 • Simulering tar inte hänsyn till skillnaden mellan index och termin, ej heller effekterna av priset hos EURSEK som påverkar hävstångsprodukter för DAX
 • Courtage och finansieringskostnad är inkluderat enligt uträkningen ovan, dock ej skatt eller avgift för AutoTrader. Notera att handel i ETPer inom ramen för Nordnet Markets är courtagefri. 
       
   
Alpha Shark (senaste uppdatering 200607) med hävstång = 1/index 


År och månad
Procentuell absolutavkastning

Ackumulerat depåvärde (hävstång = 2)

Jan 2021 -4,23% 1018 kSEK
Dec 2020 -7,57% 1063 kSEK
Nov 2020 -0,43% 1150 kSEK
Okt 2020 -3,59% 1155 kSEK
Sep 2020 -3,85% 1198 kSEK
Aug 2020 +3,40% 1246 kSEK
Jul 2020 +2,73% 1205 kSEK
Jun 2020 +2,00% 1173 kSEK
Maj 2020 +1,77% 1150 kSEK
Apr 2020 -2,75% 1130 kSEK
Mar 2020 -0,94% 1162 kSEK
Feb 2020 +6,83% 1173 kSEK
Jan 2020 -0,45% 1098 kSEK
Dec 2019 +0,36% 1103 kSEK
2018 +8,81% 1043 kSEK
2017 -1,91% 926 kSEK
2016
+6,78%
944 kSEK
2015 +13,0% 884 kSEk
2014   -3,34% 782 kSEK
2013    +10,9% 809 kSEK
2012   +82,2% 729 kSEK

 
Nyheter
2021-04-02
I nästa NAS Access Live 22:a april kl 18:15 går vi igenom nya uppdateringen av Portfolio Mixer, in...
2020-12-01
Måndag 7:e dec kl 18:15 körde vi ett öppet webinar med detaljerna kring tävlingen som går ut på a...
2020-12-04
Börsuppgången har kroknat något senaste två veckorna, och vi räknar med att det kommer fortsätta var...
2020-11-30
Oslo Börs har gjort uppdateringar som innebär att aktier fått nya identifiers. För att det ska fo...
2020-11-23
Ikväll måndag 23:e nov kl 18:15 körde vi ett öppet info-webinar inför intensivkursen som är planerad...
2020-10-20
Vi lanserar en ny gratisstrategi för aktiehandel Conquest är en ny robot som handlar aktier...
2020-04-08
Torsdagen 16:e april körde vi ett öppet webinar för alla som vill lära sig mer om hur minifutures oc...
2019-12-02
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....