Crescendo

Crescendo är en långsiktig placeringsstrategi snarare än en trading-modell. Tanken är att Crescendo ska kunna utgöra en grundplacering i en långsiktig portfölj, även som pensionssparande. Strategin ingår nu som standard i AutoTrader Bas och Pro. 
Den fungerar naturligtvis också utmärkt som långsam handelsstrategi för manuell orderläggning även om den fungerar helt automatiskt också.

Crescendo utnyttjar bl a Predictive Average- indikatorn och försöker med hjälp av den tidsbestämma lämpliga köp- och säljtillfällen för att utnyttja de statistiskt kraftfulla årscyklerna på olika marknader. För redovisning har vi valt OMXS30-index som är den marknad Crescendo är utvecklad för i grunden. Det finns också ett mycket brett urval av lämpliga instrument att handla i samband med en signal från Crescendo. 

Övriga indikatorer som används är 12-månaders glidande medelvärde, dvs genomsnittsvärdet av de tolv senaste månadsstängningskurserna, samt vår egenutvecklade "börspanik"-indikator som effektivt larmar vid överdrivet hög volatilitet. Just nervositeten på börsen är en bra indikator för att se i vilken fas marknaden befinner sig i. Grundteorin som vi kommit fram till via vår egen forskning är att låg volatilitet oftast ses i samband med stabila uppgångsfaser, medan ökad volatilitet kännetecknar nedgångsperioder. En nedgång brukar oftast avslutas med en kraftig men relativt kortvarig ökning av volatiliteten, något som vi kan använda som en signal att det är dags att gå in i marknaden. Panikindikatorn vi använder finns som standard i AutoTrader Bas och har signalerat korrekt vid samtliga mer signifikanta vändpunkter sedan 1987. Crescendo använder en kombination av Predictive Average-indikatorn, 12-månaders medelvärde samt panikindikatorn för att bestämma vilken positionering som är statistiskt lämplig.


Nedan illustreras hur överdriven volatilitet historiskt har prickat tidpunkterna där börsen vänder upp efter en nedgångsperiod. Beteendet kännetecknas av flockbeteende och mycket hög nervositet där många aktörer säljer av sina innehav i panik, med stora kursrörelser som följd. När de sista säljarna har gått ur marknaden avtar säljtrycket och köpare är vad som återstår. Då vänder kursen upp igen, och en av anledningarna att en sådan återhämtningsfas ofta blir relativt kraftfull är att aktörer som har blankade positioner i marknaden tvingas köpa tillbaka dessa för att undvika förlust, vilket spär på köptrycket ännu mer.


Analysens byggstenar
Crescendo använder enkla regler för att ta position. För att Crescendo ska generera en köpsignal behöver något av följande kriterier vara uppfyllda:
 • Predictive Average-kurvan är på väg att svänga upp i positivt territorium
 • Panikindikatorn larmar för överdriven volatilitet

Positionen behålls tills något av följande inträffar:
 • Predictive Average börjar falla - då säljs den köpta positionen och Crescendo lägger sig likvid
 • Vi får två raka månadsstängningar under årsmedelvärdet - i det läget positionerar sig Crescendo "kort"
För att generera blanksignal behöver något av följande ske:
 • Vi får två raka månadsstängningar under årsmedelvärdet
 • Predictive Average-kurvan är på väg att vända till negativ derivata samtidigt som senaste månadsstängningen skett under årsmedelvärde
För att stänga en blankad position behöver något av följande ske:
 • Panikindikatorn larmar för överdriven volatilitet
 • Vi får en månadsstängning över årsmedelvärdet

Crescendo kan fungera som hedge-strategi
Ett annat användningsområde för strategin kan vara att hjälpa dig skapa en hedge-position, eller skydd, för din aktieportfölj. Många bekymras över risken för större nedgångar samtidigt som man kanske inte gärna vill sälja sina aktier. Tack vare det starka och breda utbudet av s k ETPer, Exchange Traded Products, kan vi idag relativt enkelt positionera oss för att skydda en aktiemodell mot stora värdefall i samband med en börsnedgång. En hedge-position fungerar som "motvikt" och innebär i praktiken att man köper lämpliga ETPer som ökar i värde när börsen faller. Tricket är att veta när det är dags att börja "hedga" sin portfölj. Crescendo kan hjälpa dig genom att signalera på ett fiktivt konto i AutoTrader och därmed visa när strategin anser att börsen sannolikt kommer falla. När man får en sådan blankningssignal kan man överväga att börja bygga upp en position med tex lämpliga minifutures som ökar i värde när index faller. På motsvarande sätt kan positionen börja avvecklas om Crescendo signalerar att en vändning kan vara nära förestående. Vill man så går det fint att låta ETP Link replikera Crescendos handel på det fiktiva kontot till motsvarande skarpa positioner i anslutna minifutures >

Simulerad handel på historiskt data
I AutoTrader Pro kan man simulera handel på historiskt data, och nedan syns resultat med en startportfölj med värdet 100 000 kr 1987. Vi har simulerat handel med full återinvestering och handlat index utan hävstång. Dvs, motsvarande minifutures med hävstång=1 vid varje signal. Två diagram syns, det vänstra är handel med positioner både för uppgång och blankning enligt signalerna från strategin. Det högra diagrammet visar endast handel med blankningssignalerna. På så vis kan man studera hur Crescendo handlat under börsens nedgångsperioder.
I diagrammen nedan indikeras köpsignaler med gult och säljsignaler som blått (kan även vara blanksignal).

Klicka för större diagram                                                                    Klicka för större diagram


Val av lämpliga instrument Som användare väljer man ju själv vilket instrument som ska handlas, och det finns flera aspekter att ta hänsyn till. Dels om man vill använda hävstång, och i så fall hur hög, och vilken typ av instrument. Rent tekniskt är tex minifutures ett mycket lämpligt instrument pga avsaknaden av urholkningseffekt över tid. Det är värt mödan att undersöka instrument noga. Vår tanke är att man vid signal från Crescendo väljer ut ett lämpligt instrument, tex en minifuture med lämplig hävstång som man lägger order på manuellt.
  

Resultatredovisning
Redovisningen nedan baseras på den procentuella absolutavkastningen dels för index utan utväxling, man väljer själv vilka instrument som ska handlas och därmed sin egen risk som en funktion av vald hävstång. Nordnet Markets erbjuder ett brett utbud av lämpliga courtagefria instrument - minifutures i det här fallet.

Vi använder följande mall:

 • Insatsen för hela depån sattes till 100 000 kr i januari 2000 
 • Resultat är baserade på simulerad indexhandel utan hävstång. För att uppnå liknande resultat i verkligheten kan man tex handla minifutures med hjälp av ETP Link som replikerar positionen till ett skarpt konto
 • Gul kurva representerar Crescendo medan grön kurva visar OMXS30   
 • Courtage, skatt samt avgift för Autotrader är ej inkluderat

Crescendo (senaste uppdatering 140310) hävstång=1
 
År och månad
Procentuell absolutavkastning

Ackumulerat depåvärde

Jan 2021  +3,0% 842 kSEK
Dec 2020  -2,73% 818 kSEK
Nov 2020  +11,7% 841 kSEK
Okt 2020  -6,69% 753 kSEK
Sep 2020  +0% 807 kSEK
Aug 2020  +0% 807 kSEK
Jul 2020  +0% 807 kSEK
Jun 2020 -2,18% 807 kSEK
Maj 2020 +2,61% 825 kSEK
Apr 2020 +8,36% 804 kSEK
Mar 2020 -16,1% 742 kSEK
Feb 2020 -4,94% 885 kSEK
Jan 2020 -0,21% 931 kSEK
Dec 2019 +3,67% 933 kSEK
Nov 2019 +0,89% 900 kSEK
Okt 2019 +6,44% 892 kSEK
Sep 2019 +0% 838 kSEK
Aug 2019 +0% 838 kSEK
Jul 2019 +0% 838 kSEK
Jun 2019 +0% 838 kSEK
Maj 2019 +0% 838 kSEK
Apr 2019 +0% 838 kSEK
Mar 2019 +0,84% 838 kSEK
Feb 2019 -4,15% 831 kSEK
Jan 2019 -7,37% 867 kSEK
Dec 2018 +12,5% 936 kSEK
Nov 2018 -0,12% 832 kSEK
Okt 2018 -0,60% 833 kSEK
Sep 2018 +0% 838 kSEK
Aug 2018 +0% 838 kSEK
Jul 2018 -5,09% 838 kSEK
Jun 218 +1,73% 883 kSEK
Maj 2018 +6,37% 868 kSEK
Apr 2018
+4,48%
816 kSEK
Mar 2018
+4,97%
781 kSEK
Feb 2018
+0,13%
744 kSEK
Jan 2018
+0,95%
743 kSEK
Dec 2017
-1,87%
736 kSEK
Nov 2017
-2,59%
750 kSEK
Okt 2017
+1,45%
770 kSEK
Sep 2017
+0%
759 kSEK
Aug 2017 +0% 759 kSEK
Jul 2017 +0% 759 kSEK
Jun 2017 +0% 759 kSEK
Maj 2017 +0% 759 kSEK
Apr 2017 +2,15% 759 kSEK
Mar 2017 +0,95% 743 kSEk
Feb 2017 +2,51% 736 kSEK
Jan 2017 +0,70% 718 kSEk
2016   +5,94% 713 kSEK
2015 +7,85% 673 kSEK
2014   +11,0% 624 kSEK
2013    +13,5% 562 kSEK
2012   +13,8% 495 kSEK
2011   +5,33% 435 kSEK
2010   +23,6% 413 kSEK
2009   +29,5% 334 kSEK
2008   +22,9% 258 kSEK
2007   +3,96% 210 kSEK
2006 +36,5% 202 kSEK
2005 +13,8% 148 kSEK
2004 +11,1% 130 kSEK
2003 +16,8% 117 kSEK
 
Nyheter
2021-04-02
I nästa NAS Access Live 22:a april kl 18:15 går vi igenom nya uppdateringen av Portfolio Mixer, in...
2020-12-01
Måndag 7:e dec kl 18:15 körde vi ett öppet webinar med detaljerna kring tävlingen som går ut på a...
2020-12-04
Börsuppgången har kroknat något senaste två veckorna, och vi räknar med att det kommer fortsätta var...
2020-11-30
Oslo Börs har gjort uppdateringar som innebär att aktier fått nya identifiers. För att det ska fo...
2020-11-23
Ikväll måndag 23:e nov kl 18:15 körde vi ett öppet info-webinar inför intensivkursen som är planerad...
2020-10-20
Vi lanserar en ny gratisstrategi för aktiehandel Conquest är en ny robot som handlar aktier...
2020-04-08
Torsdagen 16:e april körde vi ett öppet webinar för alla som vill lära sig mer om hur minifutures oc...
2019-12-02
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....