Raptor


Raptor har utvecklats för att utgöra ett bra alternativ som krydda i en större portfölj, och strategin handlar OMXS30-index i ett snabbare tempo än de övriga standardstrategierna. Iden är att skala in och ur positionen i flera steg, och använda dynamiska prisnivåer för att tillgodogöra sig marknadsbrus snarare än att försöka pricka in kortsiktiga trender. 
Raptor är en s k grid-strategi. Man kan tänka sig priset för index indelat i flera "grids", ett rutnät, där varje prisnivå betyder att en ny delposition köps eller säljs. På så vis kan Raptor gå med vinst även om priset rör sig upp och ner runt samma nivå utan specifik trend åt något håll.
Det är prisrörelsen i sig som omvandlas till vinst, och själva riktningen har mindre betydelse. 

Nordnet Markets och handel med minifutures
En av anledningarna att en snabbare strategi som Raptor kan fungera är avsaknaden av fast courtagekostnad enligt Nordnets Markets-koncept. 

Raptor har ett ställbart antal delpositioner - i grundinställningen max 10. Strategin kan alltså handla 10-delar av depåvärdet. Det fungerar så att handeln av OMXS30-index sker på ett virtuellt konto i Autotrader. För att omsätta positionen till en riktig skarp position i marknaden används ETP Link, vårt replikeringsverktyg som direkt speglar den fiktiva positionen till motsvarande minifuture-position. Därmed uppnås följande fördelar:

  Du betalar inget courtage (gäller för affärer över 1000 kr)
  Handeln fungerar även på Investeringssparkonto (ingen skattedeklaration)
  Enkelt att själv bestämma hävstång och risk
  Man kan inte förlora mer pengar än man handlar för

Analysens byggstenar
Raptor har i grunden en ganska enkel logik, i princip att köpa en andel varje gång priset sjunker motsvarande 1 grid-avstånd nedåt, och sälja en andel varje gång priset har stigit 1 grid-avstånd. Avståndet är dynamiskt och bestäms av 10-dagars volatilitet. Det behövs också vinst på totala positionen för att kunna börja sälja av delar. Undantag är om en bear-market har detekterats eller om det gått mer än x dagar sedan senaste köptransaktion. Då kan även försäljning ske med förlust, och även hela positionen kan säljas i en enda order istället för att skala ur stegvis.
För att skapa ett statistiskt övertag används månadscykeln som filter, och köp kan bara ske mellan de dagar som index har rört sig uppåt historiskt. Undantag finns om 10-dagars glidande medelvärdet ligger över 100-dagars medel. Då tolkas marknaden som bull-market och köp är tillåtet när som helst i månaden. Första positionen tas strax innan stängning om dagens Low ligger lägre än de tre föregående dagarnas Low. 

I princip används liknade villkor på blankningssidan, dvs för att spekulera i nedgång hos index. Fler filter finns för att hindra att Raptor går "kort" under stigande marknad.


I bilden ovan syns hur köp- och säljsignaler triggas på de olika prisnivåerna, gult representerar köp och blått motsvarar sälj. Den violetta trappstegsformade kurvan är ackumulerad vinst. Affärer sker ofta flera gånger per dag, men Raptor kan också stå utanför marknaden i flera dagar i sträck om inga statistiska förutsättningar finns att ta position.

Historisk avkastning
Eftersom Raptor är en helt ny handelsstrategi finns endast simulerad handel att tillgå som historiskt underlag än så länge. Vi har valt att redovisa en grundinställning för hävstång och antal grids som Raptor kan hantera. Det går att ändra hävstång enligt eget tycke och smak. Användningen av minifutures gör att man alltid har koll på hur stor position man har i marknaden. Däremot varierar beloppet som belastar depån med hävstången och hur många delpositioner Raptor har för tillfället. Handel med Bull/Bear-certifikat är något vi starkt avråder från vad gäller Raptor eftersom priset på ett certifikat med daglig hävstång inte säger något om hur stor positionen i marknaden är. Vi redovisar alltså resultatet som värdeutveckling på det fiktiva kontot som Raptor handlar index-andelar på, och som direkt speglas av ETP Link till skarpa minifuture-positioner.

Hur hög risk tar jag?
Det maximala belopp som Raptor kan handla för i marknaden ställs enkelt in på det virtuella kontot som strategin använder i Autotrader. Om du ställer in tex 400 000 kr där kommer du få en maximal position i marknaden om 400 000 kr. Beloppet som positionen kostar i form av minifutures blir lägre, tex om minifuturen har en hävstång på 10 ggr kommer en position på 400 000 kr att kosta ca 40 000 kr på det skarpa kontot. Resten av pengarna är lånade av emittenten. Den risk i kronor man har är då 40 000 kr, dvs samma belopp som man köpt minifutures för. Din position i marknaden är dock maximalt 400 000 kr under förutsättning att Raptor har exponerat sig fullt ut. Det betyder att en indexrörelse på 1% motsvarar en värdeförändring på ditt skarpa kontot av 4000 kr (1% av 400 000 kr).


Redovisningen nedan baseras på den procentuella absolutavkastningen för index med angiven utväxling, man väljer själv vilka instrument som ska handlas och därmed sin egen risk som en funktion av vald hävstång. 
Mer information om hur handel med minifutures används för Raptor >

 

Vi använder följande mall:


  • Insatsen för hela depån sattes till 100 000 kr i januari 2003   
  • Resultat är baserade på simulerad handel i minutupplösning
  • Resultat är baserade på indexhandel med hävstång=1, dvs det virtuella kontot som Raptor använder är inställt på samma värde som det skarpa kontot. 
  • Redovisning endast av realiserade avslut  
  • Återinvestering har använts  
  • Gul kurva nedan representerar Raptors simulerade avkastning, grön visar OMXS30
  • Slippage 0,30 punkter i vardera riktning har använts i simuleringen
  • Courtage är ej inkluderat ej heller skatt eller avgift för AutoTrader. Notera att handel i ETPer inom ramen för Nordnet Markets är courtagefritt. 

  Raptor (senaste uppdatering 200607) med hävstång = 1

  Change Log:
  200601 - byte parameter MA10 mot kort bollingerband

  År och månad
  Procentuell absolutavkastning

  Ackumulerat depåvärde

  Jan 2021  +1,12% 899 kSEK
  Dec 2020  +0,57% 889 kSEK
  Nov 2020  -12,9% 884 kSEK
  Okt 2020  +1,39% 1016 kSEK
  Sep 2020  -0,59% 1002 kSEK
  Aug 2020  +2,23% 1008 kSEK
  Jul 2020  +0,61% 986 kSEK
  Jun 2010  +1,87% 980 kSEK
  Maj 2020  +4,23% 962 kSEK
  Apr 2020  +0,22% 923 kSEK
  Mar 2020  +8,61% 921 kSEK
  Feb 2020  -2,19% 848 kSEK
  Jan 2020  -1,03% 867 kSEK
  Dec 2019  +1,51% 876 kSEK
  Nov 2019  +0,35% 863 kSEK
  Okt 2019  +0,04% 860 kSEK
  Sep 2019  -0,81% 860 kSEK
  Aug 2019  +3,83% 867 kSEK
  Jul 2019  +2,20% 835 kSEK
  Jun 2019  -4,11% 817 kSEK
  Maj 2019  +0,47% 852 kSEK
  Apr 2019  -2,75% 848 kSEK
  Mar 2019  +3,07% 872 kSEK
  Feb 2019  +2,42% 846 kSEK
  Jan 2019  +2,22% 826 kSEK
  2018
  -3,46% 808 kSEK
  2017
  +8,84%
  837 kSEK
  2016 +17,2% 769 kSEK
  2015 +11,8% 656 kSEk
  2014   +10,9% 587 kSEK
  2013    +8,40% 529 kSEK
  2012   +14,3% 488 kSEK
  2011   +23,4% 427 kSEK
  2010   +9,49% 346 kSEK
  2009   +36,2% 316 kSEK
  2008   +28,9% 232 kSEK
  2007   +7,78% 180 kSEK
  2006 +16,7% 167 kSEK
  2005 +3,62% 143 kSEK
  2004 +14,1% 138 kSEK
  2003 +21% 121 kSEK
   
  Nyheter
  2021-04-02
  I nästa NAS Access Live 22:a april kl 18:15 går vi igenom nya uppdateringen av Portfolio Mixer, in...
  2020-12-01
  Måndag 7:e dec kl 18:15 körde vi ett öppet webinar med detaljerna kring tävlingen som går ut på a...
  2020-12-04
  Börsuppgången har kroknat något senaste två veckorna, och vi räknar med att det kommer fortsätta var...
  2020-11-30
  Oslo Börs har gjort uppdateringar som innebär att aktier fått nya identifiers. För att det ska fo...
  2020-11-23
  Ikväll måndag 23:e nov kl 18:15 körde vi ett öppet info-webinar inför intensivkursen som är planerad...
  2020-10-20
  Vi lanserar en ny gratisstrategi för aktiehandel Conquest är en ny robot som handlar aktier...
  2020-04-08
  Torsdagen 16:e april körde vi ett öppet webinar för alla som vill lära sig mer om hur minifutures oc...
  2019-12-02
  Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....