Next Day Forecast 

  
Next Day Forecast från Vinnarbyrån är en analysmetod som kan presentera historiskt utfall och omfattande statistik för ett stort antal instrument baserat på dagsstapelformationer, och därmed utgöra ett bra komplement till det dagliga beslutsunderlaget vid manuell eller semiautomatisk handel.
NDF finns tillgänglig som två kalkyler i Autotrader och ger därmed möjlighet att integreras i arbetsytor, uppdateras automatiskt i Autotrader Pro samt tillåta användaren att själv bestämma urvalet av instrument som kalkylen ska appliceras på. Next Day Forecast ingår i Vinnarpaketet men kan också köpas som fristående produkt.

I korthet fungerar Next Day Forecast genom att räkna antal dagar som slutkursen stigit resp fallit, samt antal dagar som kursen stängt i övre eller under halvan av dagsstapeln. Informationen läggs samman och kalkylen undersöker blixtsnabbt hur många gånger samma utseende förekommit historiskt. Utfallet till dagen efter (samt 3- resp 5 dagar efter) beräknas och presenteras tillsammans med statistik enligt följande: 
  • antal gånger som formationen konstaterats senaste 4000 dagarna
  • procentuellt antal av affärerna som gick med vinst till dagen efter
  • genomsnittlig procentuell vinst per affär
  • sammanlagd vinst i procentenheter för samtliga konstaterade affärer
Utöver formationsstatistiken och förekomsten presenterar kalkylen också positiv och negativ minidivergens (PDiv och NDiv) samt Turning 8-indikatorns status per instrument enligt Vinnarbyråns koncept.

Nedan syns två exempel där stapelformationernas parametrar CC och CS förklaras närmare.


Vi ser också ett exempel på hur kalkylen ser ut i sin helhet, integrerad i en arbetsyta. En stor finess i Autotrader är möjligheten att associera ett eller flera fönster till en börslista, tex diagram i olika samtidiga upplösningar, orderläggningsdialog osv. Det gör att man snabbt får en bra överblick i olika tidsperspektiv, lämpligen tillsammans med olika tekniska indikatorer som man brukar använda. Dessutom går det enkelt att lägga order på valfritt konto.
Exemplet nedan visar Next Day Forecast-kalkylen som arbetsyta där sortering gjorts på högsta Avg% på 5-dagars setup, dvs högsta genomsnittsvinst på dagens formationer men med viss hänsyn taget till antal träffar historiskt. Vi vill ju gärna ha en setup som förekommit tillräckligt ofta för att ge en hög statistisk säkerhet. Svaret den dagen blir SKF B vars formation CC=1 och CS=-2 förkommit 91 gånger senaste 4000 dagarna, och vars historiska genomsnittsutfall är 0,46% vinst per gång till dagen efter, men hela +1,8% 5 dagar senare, med en Hitrate% på 59%, dvs mer än hälften av affärerna har gått plus på 5 dagars sikt. 

Att söka blankningskandidater
På samma sätt som vi kan leta köpkandidater går det att söka blankningskandidater. Vi vill då ha en så starkt negativ statistisk edge som möjligt, gärna i kombination med många "hits" för att säkerställa det statistiska underlagets relevans. Vi kanske inte väljer att blanka aktien, men väl avvakta till morgondagen för att se vad vi får för statistik då, eventuellt inför köp. Tex, om en aktie visar stor sannolikhet för nedgång imorgon baserat på dagens formation, kan det vara ett extra bra tillfälle att återkomma till imorgon för ev köp, ifall formationen ser annorlunda ut då.
 
Nyheter
2020-12-01
Måndag 7:e dec kl 18:15 körde vi ett öppet webinar med detaljerna kring tävlingen som går ut på a...
2020-12-04
Börsuppgången har kroknat något senaste två veckorna, och vi räknar med att det kommer fortsätta var...
2020-11-30
Oslo Börs har gjort uppdateringar som innebär att aktier fått nya identifiers. För att det ska fo...
2020-11-23
Ikväll måndag 23:e nov kl 18:15 körde vi ett öppet info-webinar inför intensivkursen som är planerad...
2020-10-20
Vi lanserar en ny gratisstrategi för aktiehandel Conquest är en ny robot som handlar aktier...
2020-04-08
Torsdagen 16:e april körde vi ett öppet webinar för alla som vill lära sig mer om hur minifutures oc...
2019-12-02
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....
2019-06-09
Vi lanserar en ny gratisrobot som kan handla nästan vilka tillgångar som helst för att nå max...