Autostock Forum

Autostock Forum (http://www.autostock.se/vbulletin/index.php)
-   Handelsstrategier (http://www.autostock.se/vbulletin/forumdisplay.php?f=43)
-   -   Trading-filosofi (http://www.autostock.se/vbulletin/showthread.php?t=3741)

Bertil 2015-02-21 10:44

Trading-filosofi
 
Helg igen och dags för veckans dos av filosofiska grubblerier från Bertils klump av grå celler!
Varför handlar vi på börsen? De två vanligaste svaren är troligen:
a) För att tjäna pengar.
b) För att bevara våra tillgångar.

Oftast är det en kombination av båda ovanstående och denna kombination ger ofta investerarens riskbenägenhet. Har man mindre tillgångar är riskbenägenheten ofta större enligt devisen easy come easy go, är tillgångarna större är det viktiga att inte göra förlust. Har man mindre tillgångar så har man kanske inte sysslat med börshandel så länge så då gör man ofta misstag som kan kosta pengar. Har man varit med längre och lyckats bygga upp sina tillgångar har man även lärt sig att vara försiktig.

Vad är det effektivaste sättet rent generellt att bli rik här i livet? Jo det är genom handel! Grossister och importörer kan lägga på sin kostnad vid vidareförsäljning av produkter utan att vidareförädla produkten. Deras vinstmodell är distribution och service.

På liknande sätt så bedriver ju vi börshandlare våra affärer: köpa billigt och sälja dyrare. Fast på börsen är ju konkurrensen mördande, det finns alltid någon annan aktör som är villig att sälja börsinstrumentet billigare än vi tänkt göra.

En fördel med börshandlade instrument jämfört med riktiga varor är att på börsen kan man gå in med valfritt kapital och det går fort och enkelt att sälja instrumentet. Omkostnaderna, courtaget, för detta är överkomliga.

Med vänlig hälsning
Bertil
:)

Bertil 2015-02-21 11:15

För att handla börsprodukter så måste vi ha en idé om framtida kursutveckling.

Alla kursrörelser bygger på information. Någon kanske tillägger att det även förekommer manipulation vid börshandel, men det är något vi får bortse ifrån just nu.
Nu tillägger någon annan att börskurserna visst kan röra sig utan information. Då kontrar jag med att utebliven information i sig är en form av information. Man väntar på en kvartalsrapport som blir försenad dvs ingen information och då kan ugglor anas i mossen!

Information om kommande ordrar i ett företag, kvartalsrapporter, ränteändringar, greklandsuppgörelser, amerikansk arbetslöshetsstatistik, krigsrörelser i Ukraina, politiska ledares uttalanden osv är det som påverkar börskurser.

Då vi handlar ett instrument så måste all information vägas samman för att vi skall kunna göra en kvalificerad gissning om framtida kursutveckling.
Någon invänder att börspsykologi måste tas med i beräkningen. Det är sant. På börsen råder oftast en Följa John strategi där många kortare kursrörelser ofta blir överdrivna och vänder tillbaka.

Då vi försöker att automatiserar vår handel med NAT så kan vi alltså INTE ta med den information som ju är det enda som driver kurserna. Vi är istället hänvisade till historiska kurser och volymer. Vi kan bara konstatera ATT kurserna rört sig men inte VARFÖR de rört sig.
Statistiskt kan vi konstatera månadsanomalier typ Turn of month, vi kan med kalkylforskaren ta fram statisitk på kursutveckling över året, årsanomalier. Vi kan med cmpref undersöka kopplingar, korrelationer, mellan olika instrument och index.

Med vänlig hälsning
Bertil
:)

Bertil 2015-02-21 11:37

Då vi knåpar ihop våra ordermodeller i NAT så kan vi enbart arbeta med statistik (historiska kurser) och sannolikheter.
Det gäller att hitta sambanden som statistiskt över tid visar sig vara lönsamma. Man kan försöka att hitta enkla samband som ofta är allmängiltiga eller man kan försöka att studera mer komplexa rörelser. Risken med för komplexa script är att de kan uppfattas som curvefitting dvs för hårt anpassade till historiska data. Facit på om det är curvefitting eller inte fås ju om ordermodellerna fungerar bra skarpt eller inte.

Man skall inte vara för orolig för curvefitting, för om man lär sig att få bra resultat med curvefitting så övar man upp sin förmåga att se samband och att kunna scripta dessa!

Ordermodellen skall alltså detektera början på en kursrörelse som man vet statistiskt kommer att gå åt ett visst håll med en viss minsta amplitud.

Rent statistiskt på lång sikt så har ju börsen gått upp, så att köpa kvalitetsbolag och behålla har visat sig vara en bra affärsidé.

Som bekant så tycker jag själv bäst om mycket korta affärer och att blanka.

Med vänlig hälsning
Bertil
:)

Bertil 2015-02-21 12:36

Nu tänkte jag göra en Monty Pythonövergång. "And now to something completely different".

De kurvor som man ritar upp med NAT:s verktygslåda beror helt på föregående data och ändrar sig inte då nya data tillkommer. Dvs medelvärdet kl 10.00 av de 40 föregående minutrarna ändras inte av vad som sker efter kl 10.00

Vad jag förstår så ritas alla kurvor om när så behövs så den funktion som jag efterlyser borde gå att implementera.

Om man vill anpassa ett polynom (andragradskurva eller högre) till en kurskurva så kommer hela polynomet att ändra sig för vart nytt värde som tillkommer. För att få reda på hur polynomet ritas i efterhand skulle man då kunna gå in med cursorn på en punkt och se hur polynomet var vid denna tidpunkt.

Den springande punkten är då: Skulle man kunna förbättra sin edge om man hade en sådan funktion?

Med vänlig hälsning
Bertil
:)
Edit: Man kan ju mha loopfunktionen göra ovanstående typ av beräkningar, men man kan inte tillverka en dataserie och inte rita en kurva.

Bertil 2015-02-21 15:06

Då jag sökte på minsta kvadratmetoden hittade jag en kurs i "Ekonometri"
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurse...an/?kod=NA1031
Det var ju intressant!

"Kursen täcker grundläggande verktyg för estimering, inferens och prediktion. Kursen behandlar primärt minsta kvadratmetoden. Studenterna skaffar sig kunskap och färdigheter att analysera ekonomiska samband med hjälp av ekonomisk teori och data samt ekonometrisk mjukvara."

En hel universitetskurs som behandlar minsta kvadratmetoden för ekonomisk analys. Nu är det hög tid att integrera minsta kvadratmetoden i NAT! (Edit: Linreg använder väl första ordningen av minsta kvadratmetoden)

Med vänlig hälsning
Bertil
:)

Bertil 2015-02-21 15:24

Kursen har nedanstående kurslitteratur:
Hill R. C., Griffiths, W. E. and Lim G. C.. (2011) Principles of econometrics. Wiley and sons. (792 s). ISBN 9780470873724

Här hittade jag kurslitteraturen att ladda ner som pdf
http://www.learneconometrics.com/gre...l_for_POE4.pdf

Får kolla på den, fast många sidor är det (501)...

Med vänlig hälsning
Bertil
:)

Bertil 2015-02-21 17:28

Nu har jag skummat igenom pdf boken. Den behandlar mest data typ arbetslöshet, gdp och statistiska samband. Fanns lite tidsserier på börsindex men inte direkt något om prediktering av tidsserier. Kan inte direkt användas för att öka sin edge. Det fanns ett gratisprogram med diverse matematiska funktioner som skulle kunna appliceras på börshandel, men inga exempel. :o

Med vänlig hälsning
Bertil

eric 2015-02-21 19:59

Det som skulle ge en edge är om man skulle kunna spå hur kommande börsdag går (upp eller ned)

man har ju 50% chans att gissa rätt från början men om man skulle kunna öka det till 70-80% skulle man få en edge

dels skulle man kunna ligga kvar över natten och sedan skulle man kunna välja att köra long eller short only kommande dag

eric 2015-02-21 20:09

ja 70-80% kanske är optimistiskt men om man skulle ha rätt 2 gånger av 3 (67%) har man ju kommit en bit på vägen :)

eric 2015-02-21 20:25

att "spå" är väl kanske fek ordval;)

man kan ju först och främst se till trenden och RSI, sedan vilken tid på året kanske veckodag (slutet av månaden?)

kanske hur handeln ser ut sista 15-30 min av dagen m,m m,m

put and call ratio?

fler förslag :cool:

petpee 2015-02-22 08:11

Alltså, lönsam trading handlar INTE om att prediktera något alls. Det finns metoder som träffar rätt 20-30% av tiden, och de är lönsamma ändå (edge). Krångla inte till det i onödan.

petpee 2015-02-22 08:14

" Man skall inte vara för orolig för curvefitting, för om man lär sig att få bra resultat med curvefitting så övar man upp sin förmåga att se samband och att kunna scripta dessa! "

Men Bertil, har du rökt på? Curve fitting innebär att framtiden måste bli mer exakt som den data du har estimerat på, för att det ska bli vinst. Dvs du ökar enbart sannolikheten för förluster.

Rikard Nilsson 2015-02-22 09:09

petpee, istället för att klanka ner på andras sätt att hitta statistiska edgar föreslår jag att du visar åtminstone 1 sätt som du anser vara korrekt.

petpee 2015-02-22 10:26

re
 
Citat:

Ursprungligen postat av Rikard Nilsson (Inlägg 34150)
petpee, istället för att klanka ner på andras sätt att hitta statistiska edgar föreslår jag att du visar åtminstone 1 sätt som du anser vara korrekt.

Jag klankar inte ned, utan det är vedertagen konstruktiv kritik. Du vet ju också att ett av de vanligaste fällorna (jag har också vart där) är att man letar efter hög sannolikhet som nybörjare. Det är inga problem att öka sannolikheten för vinst, bara att öka stoppen och minska target, så ökar sannolikheten för vinst. Detta betyder dock inte att den förväntade vinsten blir högre. Om nästa affär vet jag inget, och man behöver inte heller veta det, utan det är i långa loppet edgen utspelar sig. Dessutom anser jag att bra edgar kommer utifrån ett beteende de som kan förklaras, ofta psykologiskt. Och det har i sin tur ingenting att göra med curve fitting till diverse geometriska mönster.

Det finns idag hur mycket gratis information som helst på internet om bra edgar. Eller böcker, så det är knappast där problemet med bra trading ligger. Men du kanske anser att det är bättre att inget säga, när jag ser direkt tokiga resonemang, som vilseleder? Ska tänka på det.

Bertil 2015-02-22 10:46

Citat:

Ursprungligen postat av petpee (Inlägg 34148)
Alltså, lönsam trading handlar INTE om att prediktera något alls. Det finns metoder som träffar rätt 20-30% av tiden, och de är lönsamma ändå (edge). Krångla inte till det i onödan.

Vi skiljer ju på fundamental analys och teknisk analys. En korrekt utförd fundamental analys är ofta mycket lönsam.
Med NAT kan vi ju bara scripta teknisk analys dvs vi ser hur kursrörelserna varit men vet inte varför.
a) Vi kan ju få idéer om olika typer av edge och testa dem på historiska data i NAT.
b) Då vi betraktar historiska data i NAT kan vi få idéer om andra typer av edge, som vi också kan testa på historiska data i NAT.

Det viktiga är ju inte hur vi fått fram idén till vår edge, det viktiga är ju om den fungerar eller inte. Facit finns ju i skarpa körningar över tid.
Denna tråd handlar ju just om detta, skarpa affärer ibland med lite inslag av simuleringar.
På helgen då börsen är stängd så förekommer ju lite filosoferande. Du är välkommen att beskriva lite mer i ord hur du ser på börshandel. Vi har uppenbarligen lite olika angreppssätt, jag har ju utförligt beskrivit mina tankegångar, du tänker på ett annat sätt.

Visst psykologiska effekter är viktiga för trading, men hur scriptar man dem?
En psykologisk effekt är ju att många rörelser blir överdrivna pga följa Johneffekten. Då är ju bollingerbanden ett användbart verktyg.

Sedan har ju olika NAT användare olika mål för hur NAT skall användas.
Mitt mål är att få till ett helt automatiskt system som handlar terminen där den enda manuella interveneringen är att byta termin varje månad.
Att jag håller koll på avsluten och ibland handlar manuellt beror bara på att jag inte till 100% litar på mina ordermodeller.

Med vänlig hälsning
Bertil
:)


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 08:39.

Programvara från: vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson