Visa ett inlägg
  #1  
Gammal 2011-07-26, 22:36
Rikard Nilsson
 
Inlägg: n/a
Programversion NAT

Senaste programversion är 1.1.1.0000 och DLL-version är 9.1.1.0

Du kan kontrollera aktuell programversion genom att klicka på Hjälp > Om Nordnet AutoTrader, och du är varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor om aktuell version.

mvh Autostock SupportPS. Kända buggar och brister som vi rättar inom kort:

1. Automatisk ordermakulering fungerar inte alltid. Åtgärdat 110815
2. Refresh av diagramfönster fungerar inte vid dygnsskifte. Dubbelklick i diagrammet ritar om. Åtgärdat 110921
3. Ibland kan förflyttning sidled i diagram göra att diagrammet blir blankt, och ev exception som följd. Omstart av programmet löser problemet. Åtgärdat 110921
4. Snabbvalsfält vid manuell orderläggning exekveras inte alltid. Det kan leda till felkod vid orderläggning. Att byta instrument och därefter tillbaka till det instrument man vill handla löser problemet. Åtgärdat 111105
5. Zoomning i diagram kan ibland ge konstigt utseende. Åtgärdat 110921
6. Avslut får tidstämpel 2 timmar fel.
7. Databashantering har en bugg som kan orsaka programikrasch om man valt många instrument i kursinsamlingen. Åtgärdat 110826[/color]
8. Ibland kan indikatorer sluta visas i diagram. Omladdning av aktuellt instrument löser problemet. Åtgärdat 110921
9. Stora mängder realtidsdata kan få intradaydatabasen att krascha. Åtgärdat 110921
10. UAC fungerar inte. Åtgärdat 110921
11. Långa script visas utan scrollbars i editorn. Åtgärdat 110930
12. Script och ordermodeller visas inte i bokstavsordning. Åtgärdat 110930
13. Bugg i scriptdialogen som kunde orsaka problem när man sparar script för visning. Anslutning fungerar dock alltid. Åtgärdat 110921
14. Avslut gjorda på Burgundy loggades inte i NAT. Åtgärdat 110921
15. ID kan krocka på olika instrument, tex BULL OMX X4 och BEAR OMX X4. Endast det ena går att lägga upp. Åtgärdat 110930

16. Högerklick i börslista markerar instrument direkt
17. Prestandahöjande åtgärder i recoveryfunktioner
20. Fler parametrar sparas med arbetsytor
21. Kundservice-dialog breddad så att man slipper scrollbars
22. Tagit bort inaktiva knappar i ordermodelldialogen
23. Rättat ett fel som gjorde att Indata-fält 32 inte fungerade
24. Max intradayupplösning för extra objekt ökad
25. Dialogen för att spara och ändra arbetsytor förbättrad
26. Tagit bort kryssalternativ Använder Autostocks tjänster - automatiskt numera
28. Infört automatisk avkänning av databasskador. Om intradaydata saknas i diagram för en viss dag kan man komplettera från Kundservice.
29. Det långa och korta medelvärdet i MACD via indikatorlisten var omkastat, rättat.
30. Rättat refresh av anslutna papper vid klick på "Visa endast anslutna" i Anpassa automatisk orderläggning

31. På vissa datorer tenderade Dot Net-skalet att få "dead lock". Åtgärdat 111006
31. Ett problem med första cachning till disk varje dag är löst. Det kunde orsaka felaktig kurs på dagsstapeln innan skrivning till disk gjorts. Åtgärdat 111105
32. Infört alternativ via högerklick i diagram som medger Endast linje genom slutkurs. Inga staplar visas i detta läge. Kan vara användbart för att snabba upp ritning av långa intradaydiagram.
33. Problem med SSL-protokoll via Telia-anslutning och vissa routers löst. Åtgärdat 111105
34. Problem med otillräcklig minnesbuffert för licensnycklar. Åtgärdat 111105.
35. Problem med appending session keys kunde orsaka dead lock efter några dagars drift utan omstart. Åtgärdat 111105.