Installera Vinnarpaketet

Förberedelser
 • Starta AutoTrader - öppna dialogen Hjälp > Autostock Approved-produkter
 • Ange produktkod och lösen som du fått av oss efter beställning
 • Klicka på Ladda ner, därefter Installera - nu laddas W5 Auto samt iTrend-exitmodeller ner
 • Gå vidare och klicka på Hjälp > Uppdatera standardkalkyler
 • Kryssa för Vinnarbyrån iTrend och stäng dialogen - nu är screening verktyget för iTrend installerat

Ansluta W5 Auto ordermodeller och bestämma insats (handla aktier direkt på skarpt konto)
 • Välj det konto du vill att insatsen ska gälla för i verktygslisten överst
 • Klicka på Starta följt av någon aktielista du vill handla på med W5 Auto
 • Markera en av aktierna och högerklicka > Diagram för enbart detta instrumentet
 • Markera diagrammet och klicka på knappen Scriptdatabas i snabbknappsfältet
 • Klicka på Visa redigering så öppnas dialogen
 • Markera en ledig plats, tex Plats 1 och fäll ned scriptlistan under "Script-databas"
 • Leta upp scriptet sl) W5 konfig
 • Bocka för alternativet Larmbevakat 
 • Om det är ett fiktivt konto du vill handla på, tänk på att sätta parametern "simulera:=1" annars 0
 • Ange önskad insats i procent av depåvärdet som ska investeras i varje aktie som köps
 • Ange också eventuellt reservationsbelopp som W5 Auto inte ska handla för
 • Tänk på att depåvärdet inkluderar eventuella öppna positioner från andra modeller
 • Klicka OK


Nästa steg är att ansluta ordermodellerna till instrumenten:
 • Börja med att skapa ett fiktivt konto där handeln av aktierna ska ske:
  a) Klicka på Starta > Orderdialog > Testkonton > Skapa nytt testkonto
  b) Ange ett namn på kontot
  c) Bestäm belopp för testkontot, välj ungefär samma som det skarpa konto du vill handla på
 • Välj det nya testkontot i menyraden
 • Öppna Orderdialogen via Starta > Öppna orderdialog
 • Klicka på Anpassa automatisk orderläggning
 • Markera W5 Auto Köp
 • Kryssa i alternativet "Anslut flera modeller i taget" i dialogen, och kryssa därefter i W5 Auto Sälj, samt W5 Auto Shrt och W5 Auto Cover (under förutsättning att du vill koppla in även blankningsstrategin)
 • Markera de aktier du vill att modellen ska kunna analysera/handla till höger
 • Klicka på Verkställ anslutning valda instrument och verifiera att rätt Nordnetkonto används
 • Stäng orderdialogen.


Handla ETPer istället för aktier
Det går att använda standardverktyget ETP Link för att handla tex minifutures istället för aktier, och på så vis dra nytta av Nordnets Supermarket-koncept där inget courtage debiteras. Följande behöver göras för att använda ETP Link:
 • Lägg upp de minifutures du vill använda istället för att handla aktierna direkt på ditt skarpa konto
  här visas hur man söker upp nya minifutures >
 • Associera varje aktie med sin minilong/minishrt
  a. Klicka ENTER på aktien i en börslista
  b. Välj fliken Indata
  c. Ange ett unikt ETP ID i fältet längst ned till höger (ett tal mellan 10-799)
  d. Ange samma ETP ID för aktiens båda minifutures (bokför vilka IDn du tilldelar så att det blir enkelt att följa)
 • Skapa ett virtuellt konto där aktiemodellerna kan handla sina aktier
  a. Starta > Orderdialog > Testkonton
  b. Ange namn på testkontot, tex strateginamnet
  c. Bestäm kontosaldo - det här beloppet bestämmer också vad du maximalt kan ha i marknaden
 • Anslut aktiemodellerna till aktierna på det virtuella kontot enligt samma procedur som överst på de här sidan
  OBS! Anslut även modellen ETP Link Trigger till aktierna på testkontot.
 • Nästa steg är att ladda ner senaste ETP Link: Hjälp > Uppdatera ETP Link
 • Välj det skarpa kontot som du vill handla minifutures på i menyraden
 • Gå till Starta > Orderdialog > Anpassa automatisk orderläggning
 • Markera ETP Link Minilong köp
 • Kryssa i Anslut flera modeller i taget
 • Markera ETP Link Minilong sälj
 • Kryssa nu för de minifutures (Minilong) som du har associerat till aktierna
 • Verkställ anslutning vald modell
Gå ur fliken Anpassa automatisk orderläggning, och gå därefter in igen:
 • Markera ETP Link Minishrt köp
 • Kryssa i Anslut flera modeller i taget
 • Markera ETP Link Minishrt sälj
 • Nu kan du markera alla Minishrt-instrument som du associerat med aktierna
 • Verkställ - klart!

Att reglera insats med ETP Link
Beloppet som aktiestrategin handlar för bestäms av det virtuella kontots storlek samt inställningen i antalscriptet. Om du tex satt kontot till 300 000 kr kommer strategin maximalt kunna handla för 300 000 kr. Varje aktieposition kan då tex vara 60 000 kr (beroende på vald inställning). För dessa 60 000 kr kommer x antal aktier att handlas, beroende på säljkursen vid ordertillfället. ETP Link replikerar det exakta antalet till minifutures, så att du får exakt lika många minifutures som du har av den aktuella aktien. Det gör att du har exakt samma position i marknaden som du har på testkontot. Priset på positionen bestäms av minifuturens aktuella hävstång. Om du tex har en aktie för 60000 kr på testkontot och istället handlar en minifuture med hävstång=3 kommer positionen att kosta 60/3= 20 000 kr på det skarpa kontot, men du har 60 000 kr i marknaden. De resterande 40 000 kronorna är alltså lånade av emittenten. För mer information om minifutures rekommenderar vi att studera ETP-Skolan >


Simulering av W5 Auto MKII i AutoTrader Pro
För att simulering av strategin ska fungera i Analysbänken måste även konfig-modellen anslutas. Värdena för belåning och reservationsbelopp anges i denna och kommer inte med i simuleringen i annat fall. Det finns en variabel "simulera" i konfigscriptet som ska ha värde = 0 när man kör skarp drift, men värde = 1 när man simulerar modellen, detta för att belåningsvärde ska beräknas korrekt. Notera att simulering med association av Bull/Bear-instrument inte är möjlig. Vid simulering används istället aktierna både för köp och blankning. Man behöver ej ha blankningsavtal för att simulera blankning av aktier i Analyser, det sker helt lokalt.


Automatisk återinvestering
Istället för ett fast belopp handlar W5 Auto för en procentuell del av kontovärdet. Det fungerar så att W5 Auto tilldelas tex 20% av depån per aktieposition och själv beräknar antalet aktier som handlas. På så vis kan man utnyttja automatisk återinvestering, exempel:

Ange tex siffran 20 i fältet för procentuell insats per aktie i insatsscriptet enligt ovan. Det betyder att W5 Auto handlar varje aktie för motsvarande 20% av totala depåvärdet. Om reservationsbeloppet är ställt till 0 kr kan hela depåvärdet användas. Om du tex anger värdet 200000 i fältet för reservationsbelopp kommer W5 Auto inte att handla för de sista 200 000 kronorna på kontot.
Om du vill låta W5 Auto handla för kredit och därigenom utnyttja belåning kan man ange ett negativt värde för reservationsbelopp. -200000 (med minustecken framför) innebär då att en maximal belåning av 200 000 kr kan användas.

   
Signal till mobil-app
Vi har gratis mobil-appar för iPhone och Android. Om du laddar ner dessa och anger ditt device-ID i AutoTrader kan du få signal från W5 Auto som push-meddelande till mobiltelefonen.


Installera Next Day Forecast
Kalkylerna laddas ner via Hjälp > Uppdatera standardkalkyler. Bocka för de som är grönfärgade och som du vill hämta senaste versionen av. Stäng dialogen. 
Du kan komma åt kalkylerna via Kalkylforskaren i menyn.


Bar by Bar exitstrategi
Det här är en enkel exitstrategi som säljer halva innehavet vid målkursen som angivits. Resten av innehavet säljs strax innan stängning om senast betalt ligger under gårdagens Low.

Anslut Bar by Bar exit
 • Klicka ENTER på aktien du vill ansluta - välj fliken Indata script
 • I fältet Bar by Bar long anges målkursen i kronor eller den valuta som instrumentet handlas i
 • Om du har en blankad position anges målkursen istället i Bar by Bar shrt
 • Spara och stäng dialogen
 • Klicka på det konto du vill handla på i menyraden
 • Högerklicka på den aktie du vill ansluta till Bar by Bar exit
 • Kryssa för Vinnarbyrån Bar by Bar sell (för blankad position välj Bar by Bar cover)
 • Verkställ anslutningen
 • Klart!
Tips: Om du vill ansluta flera aktier samtidigt, ange först målkursen för resp aktie enligt ovan - använd därefter Starta > Orderdialog > Anpassa automatisk orderläggning för att massansluta.Använda iTrend kalkyl för att snabbt hitta lämpliga köp- och blankkandidater
 • Klicka på Kalkyler > Kalkylforskaren
 • Välj Vinnarbyrån iTrend i listan och klicka på Visa redigering
 • Bocka för de börslistor du vill att iTrend ska scanna igenom, tex Aktier LargeCap Sthlm
 • Kryssa för Visa denna kalkylen i Kalkyl-menyn så blir det lättare att snabbt köra samma kalkyl igen nästa gång
 • Klicka Kör på x instrument - det tar några sekunder beroende på hur många instrument du valt innan svarslistan visas
I exemplet nedan syns hur de olika delvillkoren för iTrend markeras med 1 eller 0 beroende på om de är uppfyllda eller ej. Längst till höger finns två kolumner med den kompletta köp- eller blanksignalen. Du kan integrera kalkylen i en arbetsyta för att snabbt få bästa tänkbara överblick över marknaden. Dessutom kan du aktivera automatisk körning av kalkylen med jämna mellanrum.
Övriga parameterinställningar för W5 Auto

I scriptet där insatsen och reservationsbeloppet anges för W5 Auto finns även fyra andra parametrar som kan ställas in av användaren. Det kan vara användbart när man simulerar handel på olika aktier. För att förstå innebörden av dessa parametrar rekommenderar vi att man studerar handelsvillkoren i boken Autobahn till lönsam trading där W5 Auto beskrivs mer i detalj.

 • Volatilitetsfilter:=1.1 
  (minsta procentuellt avstånd mellan de båda frekvensbanden för att tillåta köp -
   default-värdet 1.1 motsvarar 10% avstånd)
 • Mfi_gräns:=15
  (högsta nivå för MFI-indikatorn där köp tillåts)
 • dagar_frekvensanalys:=21
  (antal dagar som frekvensfördelningsanalysen omfattar - denna används för att beräkna stöd- och motståndsbanden och i förlängningen för att mäta volatilitet)
 • dagar_exit_högsta:=6
  (antal dagar som används för att mäta högsta stängning, ett av delvillkoren för att sälja)
 • simulera:=0
  (sätt til simulera:=1 för att simulera i Analysbänken i AutoTrader Pro. Simulera:=0 för skarp handel)Har du frågor om något som är oklart är du naturligtvis välkommen att höra av dig!

Lycka till!
 
Nyheter
2021-04-02
I nästa NAS Access Live 22:a april kl 18:15 går vi igenom nya uppdateringen av Portfolio Mixer, in...
2020-12-01
Måndag 7:e dec kl 18:15 körde vi ett öppet webinar med detaljerna kring tävlingen som går ut på a...
2020-12-04
Börsuppgången har kroknat något senaste två veckorna, och vi räknar med att det kommer fortsätta var...
2020-11-30
Oslo Börs har gjort uppdateringar som innebär att aktier fått nya identifiers. För att det ska fo...
2020-11-23
Ikväll måndag 23:e nov kl 18:15 körde vi ett öppet info-webinar inför intensivkursen som är planerad...
2020-10-20
Vi lanserar en ny gratisstrategi för aktiehandel Conquest är en ny robot som handlar aktier...
2020-04-08
Torsdagen 16:e april körde vi ett öppet webinar för alla som vill lära sig mer om hur minifutures oc...
2019-12-02
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....