Att installera Viper

Förberedelser
 • Starta AutoTrader - öppna dialogen Hjälp > Autostock Approved-produkter
 • Ange produktkod och lösenord som du fått av oss efter beställning
 • Klicka på Ladda ner, därefter Installera

Ansluta ordermodeller och bestämma insats
 • Välj det Nordnetkonto du vill att insatsen ska gälla för i verktygslisten överst
 • Klicka på Starta följt av någon aktielista du vill handla på med Viper
 • Markera en av aktierna och högerklicka > Diagram för enbart detta instrumentet
 • Markera diagrammet och klicka på knappen Scriptdatabas i snabbknappsfältet
 • Klicka på Visa redigering så öppnas dialogen
 • Markera en ledig plats, tex Plats 1 och fäll ned scriptlistan under "Script-databas"
 • Leta upp scriptet va) TradeNex insats
 • Ange önskad insats i procent av depåvärdet som ska investeras i varje aktie som köps
 • Ange eventuellt reservationsbelopp som Viper EJ ska handla för
 • Tänk på att depåvärdet inkluderar eventuella öppna positioner från andra modeller
 • Klicka OK

Nästa steg är att ansluta ordermodellerna till instrumenten:
 • Välj Nordnetkonto som du vill ansluta Viper till i verktygsfältet överst i programfönstret
 • Öppna Orderdialogen via Starta > Öppna orderdialog
 • Klicka på Anpassa automatisk orderläggning
 • Markera TradeNex Viper köp och bocka för de aktier du vill ansluta 
 • Kryssa i alternativet "Anslut flera modeller i taget" i dialogen, och kryssa därefter i TradeNex Viper sälj
 • Klicka på Verkställ anslutning valda instrument och verifiera att rätt Nordnetkonto används
 • Klart!

Automatisk återinvestering
Istället för ett fast belopp handlar Viper för en procentuell del av kontovärdet. Det fungerar så att Viper tilldelas tex 20% av depån per aktieposition och själv beräknar antalet aktier som handlas. På så vis kan man utnyttja automatisk återinvestering, exempel:

Ange tex siffran 20 i fältet för procentuell insats per aktie i insatsscriptet enligt ovan. Det betyder att Viper handlar varje aktie för motsvarande max 20% av totala depåvärdet. Observera att den initiala positionen som tas är 10% av det tilldelade maxvärdet (20% i exemplet) vilkte motsvarar ca 2% av depån. 
Om reservationsbeloppet är ställt till 0 kr kan hela depåvärdet användas. Om du tex anger värdet 200000 i fältet för reservationsbelopp kommer Viper inte att handla för de sista 200 000 kronorna på kontot.
Om du vill låta Viper handla för kredit och därigenom utnyttja belåning kan man ange ett negativt värde för reservationsbelopp. -200000 (med minustecken framför) innebär då att en maximal belåning av 200 000 kr kan användas.

Handla ETPer istället för aktier
Det går att använda standardverktyget ETP Link för att handla tex minifutures istället för aktier, och på så vis dra nytta av Nordnets Supermarket-koncept där inget courtage debiteras. Följande behöver göras för att använda ETP Link:
 • Lägg upp de minifutures du vill använda istället för att handla aktierna direkt på ditt skarpa konto
  här visas hur man söker upp nya minifutures >
 • Associera varje aktie med sin minilong/minishrt
  a. Klicka ENTER på aktien i en börslista
  b. Välj fliken Indata
  c. Ange ett unikt ETP ID i fältet längst ned till höger (ett tal mellan 10-799)
  d. Ange samma ETP ID för aktiens båda minifutures (bokför vilka IDn du tilldelar så att det blir enkelt att följa)
 • Skapa ett virtuellt konto där aktiemodellerna kan handla sina aktier
  a. Starta > Orderdialog > Testkonton
  b. Ange namn på testkontot, tex strateginamnet
  c. Bestäm kontosaldo - det här beloppet bestämmer också vad du maximalt kan ha i marknaden
 • Anslut aktiemodellerna till aktierna på det virtuella kontot enligt samma procedur som överst på de här sidan
 • Nästa steg är att ladda ner senaste ETP Link: Hjälp > Uppdatera ETP Link
 • Välj det skarpa kontot som du vill handla minifutures på i menyraden
 • Gå till Starta > Orderdialog > Anpassa automatisk orderläggning
 • Markera ETP Link Minilong köp
 • Kryssa i Anslut flera modeller i taget
 • Markera ETP Link Minilong sälj
 • Kryssa nu för de minifutures (Minilong) som du har associerat till aktierna
 • Verkställ anslutning vald modell
Gå ur fliken Anpassa automatisk orderläggning, och gå därefter in igen:
 • Markera ETP Link Minishrt köp
 • Kryssa i Anslut flera modeller i taget
 • Markera ETP Link Minishrt sälj
 • Nu kan du markera alla Minishrt-instrument som du associerat med aktierna
 • Verkställ - klart!

Att reglera insats med ETP Link
Beloppet som aktiestrategin handlar för bestäms av det virtuella kontots storlek samt inställningen i antalscriptet. Om du tex satt kontot till 300 000 kr kommer strategin maximalt kunna handla för 300 000 kr. Varje aktieposition kan då tex vara 60 000 kr (beroende på vald inställning). För dessa 60 000 kr kommer x antal aktier att handlas, beroende på säljkursen vid ordertillfället. ETP Link replikerar det exakta antalet till minifutures, så att du får exakt lika många minifutures som du har av den aktuella aktien. Det gör att du har exakt samma position i marknaden som du har på testkontot. Priset på positionen bestäms av minifuturens aktuella hävstång. Om du tex har en aktie för 60000 kr på testkontot och istället handlar en minifuture med hävstång=3 kommer positionen att kosta 60/3= 20 000 kr på det skarpa kontot, men du har 60 000 kr i marknaden. De resterande 40 000 kronorna är alltså lånade av emittenten. För mer information om minifutures rekommenderar vi att studera ETP-Skolan >


Signal till mobil-app
Vi har gratis mobil-appar för iPhone och Android. Om du laddar ner dessa och anger ditt device-ID i AutoTrader kan du få signal från Viper som push-meddelande till mobiltelefonen.

Har du frågor om något som är oklart är du naturligtvis välkommen att höra av dig!

Lycka till!


 
Nyheter
2021-04-02
I nästa NAS Access Live 22:a april kl 18:15 går vi igenom nya uppdateringen av Portfolio Mixer, in...
2020-12-01
Måndag 7:e dec kl 18:15 körde vi ett öppet webinar med detaljerna kring tävlingen som går ut på a...
2020-12-04
Börsuppgången har kroknat något senaste två veckorna, och vi räknar med att det kommer fortsätta var...
2020-11-30
Oslo Börs har gjort uppdateringar som innebär att aktier fått nya identifiers. För att det ska fo...
2020-11-23
Ikväll måndag 23:e nov kl 18:15 körde vi ett öppet info-webinar inför intensivkursen som är planerad...
2020-10-20
Vi lanserar en ny gratisstrategi för aktiehandel Conquest är en ny robot som handlar aktier...
2020-04-08
Torsdagen 16:e april körde vi ett öppet webinar för alla som vill lära sig mer om hur minifutures oc...
2019-12-02
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....