Efterbörsen 

Vi är tillbaka med Efterbörsen efter sommaruppehållet. Under tiden har börsen bytt beteende på ett mycket tydligt sätt, och borta är den lugna lågvolatila marknaden vi precis hade börjat vänja oss vid innan sommaren. Istället har vi nu en mer oförutsägbar och svårbedömd börs. Dessutom gick förändringen fortare än de flesta kanske hade räknat med, inklusive oss själva. 
V.A.P (Volatility Average Points) som vi använder som avgörande "klimatindikator" har svängt ned från de höga poängnivåerna runt och över 80 som vi noterade under flera månaders tid, till att idag ligga runt 50 - dvs varken överdrivet nervöst eller stabilt. Vi har en "trading-orienterad" börs just nu, vilket när trenden börjat stabiliseras något från det brantaste fallet borde kunna innebära bra förutsättningar för flera av strategierna att leverera bra resultat. 
I diagrammet nedan ser vi några intressanta saker:
Index ligger just nu på exakt nivån för 12-månaders medelvärde, rosa trappstegsformad kurva. Den blå kurvan är månadsstängningskurserna, och vi har en definition för Bull/Bear-market som säger att när vi får en månadsstängning under årsmedelvärdet är bull-trenden slut. Det har alltså inte skett ännu, men om augusti skulle stänga under nuvarande nivå är det ett faktum i vår analys.
Mot detta talar Predictive Average, rosa streckad kurva. Notera att den vänder upp om några få dagar, vilket kan rädda augusti från att bli brytpunkten från nuvarande bull-market till en ny bear-period. 
Det var också intressant att se att nedgången påbörjades nästan på dagen då Predictive Average förutspådde det, inringat i rött. Den grå kurvan representerar alltså genomsnittsutvecklingen för OMXS30 de senaste 18 åren, och kurvan vände ner 20:e juli medan nedgången påbörjades på allvar två börsdagar innan. 
Vi ser också att genomsnittsutvecklingen kommande två veckor historiskt varit +1,2% och vi utgår från att mönstret kommer återupprepas med viss återhämtning på marknaden fram till slutet av september.


Vår egen handel
Innan sommaruppehållet gjorde vi bedömningen att den låga volatiliteten sannolikt skulle fortsätta, och behöll därför vår relativt höga hävstång. V.A.P har dock fallit rejält sedan dess och börsen har börjat visa tydlig svaghet. Eftersom vi handlar OMX till stor del korrelerar depåutvecklingen ganska mycket med index så här långt, men trots nedgången ligger vi ändå +26% plus så här långt för året och räknar med att fortsätta gå upp framöver. Det kan jämföras med OMXSPI som också innehåller utdelningar och just nu ligger blygsamma +3% upp hittills för året.
Vi har trimmat ned insatsen för Raptor något sedan början av augusti för att reducera risken något, men behåller insatsen för Coda resp Fear Greed tillsvidare. 

 
Nyheter
2020-09-05
Hög sannolikhet för fortsatt uppgång I Efterbörsen för två veckor sedan skrev vi om att vi låg i b...
2020-05-06
Onsdag 13:e maj kl 18:00 kör vi nästa NAS Access Live, öppet webinar där vi kommer gå igenom Crash P...
2020-04-08
Torsdagen 16:e april körde vi ett öppet webinar för alla som vill lära sig mer om hur minifutures oc...
2020-03-26
I dessa tider sitter många hemma och jobbar, och har kanske andra möjligheter att också utnyttja vol...
2019-12-09
Vårens utbildning NAS VT20 har startat - vi går på djupet med riskhantering, hittar statistiska edga...
2020-01-21
Vi in till robotkväll hos Nordnet i Stockholm! Du som är intresserad av automatisk handel och teknis...
2020-01-15
Handelsresultaten för standardstrategier för december är sammanställda och återfinns på den här si...
2019-12-02
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....