Efterbörsen

Avgörande stödnivå utmanas
Efter en turbulent vecka där OMX30 fallit 100 punkter från en väntad motståndsnivå både i tid och pris har vi nu nått ett mycket intressant läge där den tyngsta tekniska stödnivån testas hårt. Det är alltid extra svårt med teknisk analys när extraordinära macrohändelser påverkar marknaden, i det här fallet tullkriget mellan USA och Kina (eller snarare Trumps Twitterkonto). Men vi gör självklart ändå ett försök att prognostisera en möjlig utveckling. Nivåerna runt 1600 hos OMXS30 har länge varit en vägdelare. I fredags testades stödet och börsen lyckades visserligen stänga på "rätt" sida, men det är väldigt osäkert om nivån kommer hålla nästa vecka. Man kan å ena sidan säga att index blivit kortsiktigt översålt och att en rekyl borde kunna ge en skjuts uppåt, dessutom brukar inte OMXS30 falla mer än ca 50-60 punkter över sommaren historiskt och vi har redan nu passerat säsongsmönstrets negativa inverkan räknat i pris. Å andra är säsongsmönstret fortsatt negativt fram till midsommar, och vår bedömning blir tyvärr att index fortfarande har en hög sannolikhet att fortsätta nedåt. Om stödet 1600 brister, där även 12-månaders medelvärde ligger, kan det få många större aktörer att vikta ner sina aktieinnehav. Det skulle sätta ytterligare press på kurserna. 

I diagrammet nedan ser vi genomsnittliga årsmönstret som gråstreckad kurva. Notera den perfekta rörelsen för index senaste dagarna mot säsongsmönstret. Fortsättningen (inte utritad nedan) tyder på någon dags upprekyl men därefter fortsatt fall. I nedre delen av diagrammet återfinns volatilitet och månadscykel. Vollan har ökat senaste dagarna som en följd av de snabba nedgångarna men det är för tidigt att dra några slutsatser av det ännu. Månadscykeln visar inget speciellt i skrivande stund, men inom ett par dagar når vi det statistiskt bästa köpdatumet i månaden med en förväntad chans till uppgång inom 7 börsdagar på ca 70%.Uppdatering Autotrader
Vi passar på att tipsa om senaste programuppdateringen för Autotrader som bl a innehåller ny funktionalitet i orderdialogen som kan räkna samman dagens ackumulerade vinst/förlust. Summan syns längst ned till höger. Om man vill beräkna resultat för endast valda transaktioner kan dessa markeras med Ctrl nedtryckt. Orderdialogen går numera också att siza om för att bättre kunna passas in i arbetsytor osv. Det ger också möjlighet att "krympa" ihop den till tex att visa enbart aktuella depåinnehav. 
Vidare finns stöd för notiser till mobil vid skarpa avslut. Tidigare har endast utgående order skickats som larm. I en notis för skarpt avslut skickas instrument, pris och konto inkl alias med för att man enkelt ska kunna följa sin automatiska handel.

 
Nyheter
2020-02-22
Överköpt nivå ger tillfälligt högre volatilitet Den gångna veckan har bjudit på högre volatilitet ...
2020-02-05
Enkäten stängd, vi tackar alla som deltagit och svarat. Vi har fått in ett antal intressant...
2019-12-09
Vårens utbildning NAS VT20 har startat - vi går på djupet med riskhantering, hittar statistiska edga...
2020-01-21
Vi in till robotkväll hos Nordnet i Stockholm! Du som är intresserad av automatisk handel och teknis...
2020-01-15
Handelsresultaten för standardstrategier för december är sammanställda och återfinns på den här si...
2019-12-02
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....
2019-11-25
From idag fredag och under helgen får alla som tecknar NAS Access hela första kvartalet i rabatt!...
2019-11-03
Nu är det äntligen dags för första öppna webinaret där vi presenterar NAS Access. Onsdag kväll (6:e ...