Efterbörsen

Sannolik nedrekyl fram till midsommar
Veckan som gick bjöd på en ganska stark men volymmässigt ihålig uppgång. Det stämde inte så bra med det historiska genomsnittet för perioden under året. En titt kommande två veckor visar på fortsatt hög sannolikhet för nedgång, och i det korta perspektivet förstärks det scenariot om nedgången från i fredags fortsätter kommande vecka då OMXS30 nådde årsmedelvärdet och studsade nedåt. Vi ser tydligt i diagrammet nedan hur Fishnet-strukturen bjuder på tufft motstånd runt 1650. 

Volatiliteten ligger kvar på en förhöjd nivå och visar därmed att marknaden fortfarande inte skakat av sig nervositeten. Det borde betyda att risken för nedgångar är överhängande, åtminstone tills vi ser tecken på att volatiliteten avtar. När det sker räknar vi med mer hållbart stigande kurser igen.

Årscykelns genomsnittliga historik senaste 18 åren visar att kommande vecka endast varit stigande för 27% av åren.

 
Nyheter
2020-09-05
Hög sannolikhet för fortsatt uppgång I Efterbörsen för två veckor sedan skrev vi om att vi låg i b...
2020-05-06
Onsdag 13:e maj kl 18:00 kör vi nästa NAS Access Live, öppet webinar där vi kommer gå igenom Crash P...
2020-04-08
Torsdagen 16:e april körde vi ett öppet webinar för alla som vill lära sig mer om hur minifutures oc...
2020-03-26
I dessa tider sitter många hemma och jobbar, och har kanske andra möjligheter att också utnyttja vol...
2019-12-09
Vårens utbildning NAS VT20 har startat - vi går på djupet med riskhantering, hittar statistiska edga...
2020-01-21
Vi in till robotkväll hos Nordnet i Stockholm! Du som är intresserad av automatisk handel och teknis...
2020-01-15
Handelsresultaten för standardstrategier för december är sammanställda och återfinns på den här si...
2019-12-02
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....