3 / 5 dagars exit
Previous Topic  Next Topic 


3 / 5 - dagars exit


En populär metod att sälja en position köpt med någon modell för kortsiktiga positioner, kanske köpt baserad på ett översålt börsläge, är 3 eller 5-dagars hålltid där man helt enkelt väntar 3 eller 5 dagar efter köp och säljer strax innan stängning.

3 / 5-dagars exitmodellen fungerar endast för köpta positioner, och kan användas för såväl aktier som minifutures och certifikat eller terminskontrakt. När man närmar sig börsstängning på 3:e respektive 5:e dagen efter köp skickar ordermodellen säljorder direkt till Nordnet.

Att ställa in och ansluta ordermodellen


Det är enkelt att ansluta 3 / 5-dagars exit: 

  • Öppna Orderdialogen via Starta > Orderdialog.
  • Välj Nordnetkonto i verktygsfältet
  • Markera tex ordermodellen Standardmodell sälj efter 3 dagar, och kryssa för de instrument till höger du vill ansluta.
  • Klicka Verkställ och bekräfta så är modellerna aktiva och inväntar nästa position.