Fast stoploss
Previous Topic  Next Topic 

Fast stoploss - förinställ en fast stoploss i kronor eller procent


Fast stoploss är mycket enkel att använda och kan hjälpa till att skydda mot onödigt stora förluster samtidigt som du låter en vinnande position löpa. Du kan preparera ordermodellerna i förväg så att du endast behöver lägga dit nivåerna i Indata script för att blixtsnabbt aktivera automatisk bevakning. Det går lika snabbt att inaktivera bevakningen genom att helt enkelt ta bort stoplossvärdet i fältet i Indata script.

Fast stoploss fungerar för både köpta och blankade positioner, och kan användas för såväl aktier som minifutures och certifikat eller terminskontrakt eftersom det är köpkursen som bevakas. Det fungerar också direkt på index kopplade till virtuella konton. 

Att ställa in och ansluta ordermodellen


Det är enkelt att ställa in nivåerna för Standardmodell Fast stoploss

  • Markera instrumentets diagram och klicka ENTER
  • Välj fliken Indata script
  • I fältet Fast stoploss fyller du i hur många kronor från köp/blankningsnivån stoploss-gränsen ska ligga. Tänk på att det är instrumentets köpkurs som bevakas. Du kan också ange ett minustecken före siffran, vilket tolkas som en procentsats. Tex -2 tolkas som 2%.
  • För att aktivera automatisk orderläggning kan det vara praktiskt att ansluta ett större antal instrument samtidigt där man vet att man kommar använda Fast stoploss-modellen vid något tillfälle. Den blir inte aktiverad förrän man lagt in sina nivåer i diagrammet.
  • Öppna Orderdialogen via Starta > Orderdialog.
  • Välj Nordnetkonto i verktygsfältet
  • Markera ordermodellen Standardmodell Fast stoploss, och kryssa för de instrument till höger du vill ansluta.
  • Klicka Verkställ och bekräfta så är modellerna förberedda när du lägger in bevakningsnivåerna i Indata script
  • Notera att du alltid kan inaktivera den automatiska bevakningen genom att ta bort nivån i Indata script.