Trend Entry
Previous Topic  Next Topic 

Trend EntryTitta på YouTube-klipp som visar hur Trend Entry och Exit ansluts


Bestäm insats 

Du kan bestämma insatsen som Trend Entry ska använda vid köp. Beloppet anges individuellt för varje instrument. Trend Entry räknar automatiskt ut det antal aktier som kan köpas för beloppet. 

 • Markera det instrument i börslistan som du vill handla 
 • Klicka ENTER för att få upp dialogen med grunddata 
 • Klicka på fliken Indata script och fyll i önskat belopp (instrumentets aktuella valuta )
  * antal beräknas som insats dividerat med aktuell kurs - vid terminshandel exempelvis 5000 kr / 1100 punkter = 4 kontrakt avrundat
 • Klicka på Spara och stäng dialogen 


För att dra eller ändra en trendlinje: 

 • Markera kursdiagrammet du vill arbeta med 
 • Klicka på "triangelsymbolen" i verktygsfältet överst i programmet för att gå över i trendlinjeläge • Dubbelklicka vid startpunkten för din trendlinje och dra ungefär dit du vill ha den


 • Markera därefter linjen och ändra ID till 7 (Long) om du vill köpa en aktie eller ID=8 (Short) om du vill blanka. (skriv 7 el 8 och tryck ENTER)
 • Du kan nu markera ena eller andra änden av linjen och "dra" i den för att justera läget
 • Det går också att markera mitten av linjen för att flytta hela linjen åt något håll 


Gå vidare med att ansluta ordermodellen till det instrument du handlar


 • Välj det Nordnetkonto du vill använda i verktygslisten överst 
 • Högerklicka i instrumentets diagram och välj Arbeta med instrumentets anslutna ordermodeller
 • Markera ordermodellen Trend Entry Long om du vill köpa ett instrument (välj EJ LOOP-versionen om du vill att Trend Entry ska kopplas bort efter försäljning)
 • Markera ordermodellen Trend Entry Short om du vill blanka ett instrument (välj EJ LOOP-versionen om du vill att Trend Entry ska kopplas bort efter försäljning)
 • Klicka på Verkställ anslutning så skapas kopplingarna 
 • Tips! Du kan ha alla fyra ordermodellerna (Trtend Entry Long/Short och Trend Exit Long/Short) ständigt kopplade till instrumentet och välja scenario helt genom att dra eller ta bort önskade trendlinjer.
 • Klart! 


Ordermodellen är ansluten och trendlinjen bevakas. Så snart kursen skär linjen och Trend Entry detekterar en stigande kort trend skickas en order till Nordnet och en position köps. OBS! Order kan alltså skickas flera gånger ifall värdet av positionen understiger inställt värde i fältet Trend Entry Long insats samtidigt som trendlinjen korsas.

För att radera en trendlinje markerar man den och klickar på det röda krysset i trendlinjeverktyget. 

Om du redan ligger blankad och en trendlinje för köp korsas kommer Trend Entry att köpa rätt antal för att hamna på den insats du angivit, och vice versa. Om du redan har ett innehav men har ändrat insatsbeloppet till ett högre belopp kommer Trend Entry att köpa på sig mer nästa gång trendlinjen korsas, för att nå målvärdet av innehavet.