Trend Exit
Previous Topic  Next Topic 

Trend Exit


Titta på YouTube-klipp som visar hur Trend Entry och Exit ansluts


Att ansluta och använda Trend Exit 

Första steget är att skapa trendlinjen du vill använda för bevakning. där order ska skickas för att ta hem vinsten. För att nå scripten som Trend Exit använder göra man enligt följande: 


 • Markera det instrument du vill bevaka i börslistan 
 • Klicka ENTER så att Grunddata kommer upp 
 • Klicka på fliken Indata script 
 • Fyll i önskat antal aktier du vill ha kvar efter försäljning i fältet Trend Exit Long rest alterativt Trend Exit Short om du har en blankad position 
 • Klicka på Spara och stäng dialogen 


För att dra eller ändra en trendlinje: 

 • Markera kursdiagrammet du vill arbeta med 
 • Klicka på "triangelsymbolen" i verktygsfältet överst i programmet för att gå över i trendlinjeläge
 • Dubbelklicka vid startpunkten för din trendlinje och dra ungefär dit du vill ha den


 • Markera därefter linjen och ändra ID till 4 eller 6 (Sell alt Stop L) om du vill sälja en aktie eller ID=3 eller 9 (Cover alt Stop S) om du vill stänga en blankad position. (skriv 4 och tryck ENTER)
 • Du kan nu markera ena eller andra änden av linjen och "dra" i den för att justera läget
 • Det går också att markera mitten av linjen för att flytta hela linjen åt något håll 


Anslut ordermodellerna


 • Välj det Nordnetkonto du vill använda i verktygslisten överst 
 • Högerklicka i instrumentets diagram och välj Arbeta med instrumentets anslutna ordermodeller
 • Markera ordermodellen Trend Exit Long om du vill sälja ett köpt instrument (välj EJ LOOP-versionen om du vill att Trend Exit ska kopplas bort efter försäljning)
 • Markera ordermodellen Trend Exit Short om du vill köpa tillbaka ett blankat instrument (välj EJ LOOP-versionen om du vill att Trend Exit ska kopplas bort efter försäljning)
 • Klicka på Verkställ anslutning så skapas kopplingarna 
 • Tips! Du kan ha alla fyra ordermodellerna (Trtend Entry Long/Short och Trend Exit Long/Short) ständigt kopplade till instrumentet och välja scenario helt genom att dra eller ta bort önskade trendlinjer.
 • Klart!