Efterbörsen 

Snabbt accelererande volatilitet 
Veckans Efterbörs börjar med en kort uppföljning av volatilitetsanalysen förra veckan. Vi börjar få ett intressant och spännande läge där volatiliteten ökat senaste dagarna och de båda indikatorbanden snabbt kryper närmare varandra. Vi kan få se en korsning när som helst, men som vi också nämnde förra veckan är "nära" ingen signal. Först om banden verkligen korsar varandra har vi en köpsignal enligt analysen. Om vi skulle få en korsning inom närmaste tiden indikerar det goda chanser till en vändning uppåt för index, åtminstone fram till nästa statistiskt intressanta tidpunkt, slutet av april och början av maj. En "shake-out" brukar ge nytt stöd till marknaden eftersom en större del säljare paniksäljer, och när de är klara finns fler köpare än säljare kvar med uppgång som logisk följd. Till det ska läggas alla blankade positioner som behöver täckas för att dels låsa in vinster, och dels undvika nya förluster. Det spär på köptrycket ännu mer, och till sist brukar en del av säljarna som gjort dåliga affärer nära botten vilja haka på uppgången igen. Det kan bli en snabb återhämtning när den väl kommer, men vi ska vara uppmärksamma på att den inte nödvändigtvis blir så långvarig. 
En kort re-cap hur panikindikatorn fungerar:
Diagrammet till höger visar OMXS330 samt vår "panik"-indikator. De gröna lodräta banden är köpsignaler baserade på korsande kurvor i volatilitetsfältet längst ned. Röd och grön kurva mäter volatiliteten i olika tidsperspektiv för att få ett mått på accelerationen av volatilitet.
Marknadspanik börjar alltid med långsamt ökad volatilitet, för att därefter accelerera till en mycket stökig period, ofta kortvarig. Där har vi vår köpsignal. 


Genomsnittliga veckocykler
Vi har ju tidigare skrivit spaltmeter om årscykler och på senare tid även månadscykler. Årscykler används i handelsstrategin P.A.P som analyserar och lägger order för aktier medan månadscykler används som huvudsaklig metod i Legato och TOM. Den här veckan tar vi ett steg ned i placeringshorisonten och lanserar Coda OMX, en nygammal strategi baserad på ett statistiskt fenomen som tydligt visar att det finns en veckocykel. Coda har utökats med en blankningsfunktion så att strategin också kan gå med vinst i börsens nedgångsfaser. 

Nedan visas två diagram, det ena i intradayupplösning där den genomsnittliga utvecklingen för de föregående fem veckorna ritats ut tillsammans med OMXS30-utvecklingen. Veckoskiften markeras som blå lodräta linjer så att man enkelt kan känna igen mönstret vecka från vecka. Man kan se en tendens till att en botten ofta bildas i början av veckan, mån-ons, och en motsvarande topp ofta syns under andra halvan av veckan med en klar överrepresentation av fredagar. Det här kan vi utnyttja och skapa villkor i AutoTrader som letar efter en tillräckligt tydlig botten för att generera en köpsignal. From mitten av veckan letar vi istället efter en ny högsta dagsstängning och låter fredagar utgöra en definitiv säljdag för alla köpta positioner. Det fungerar därmed också som en tidsstoploss. 
Under nedgångsperioder används även logik för att hitta toppformationer där vi kan "korta" index. Naturligtvis kan vi då samtidigt skapa en ETP-koppling så att AutoTrader analyserar index men lägger order i de Bull/Bear-certifikat eller minifutures man valt ut med lämplig hävstång efter tycke och smak.
Diagrammet till höger visar genererade signaler i ett dagsdiagram för de senaste två månaderna. Gula markeringar indikerar köpaffärer och blått indikerar sälj- eller blanksignaler. Den violetta kurvan är ackumulerad avkastning, så att man enklare kan följa vinstutvecklingen vid resp signal.

Coda OMX är gratis och går att ladda ner i AutoTrader direkt via Hjälp-menyn. Läs mer om Coda >


Läs tidigare utgåvor av Efterbörsen
Vi börjar from januari spara varje utgåva i ett arkiv så att du kan läsa de senaste 3 månadernas analyser. Flera läsare har hört av sig och önskat den här möjligheten. Vi tycker naturligtvis det är väldigt roligt att så många läser Efterbörsen varje vecka. Förra veckans nummer finns nu i arkivet på den här sidan >
 
Nyheter
2021-04-02
I nästa NAS Access Live 22:a april kl 18:15 går vi igenom nya uppdateringen av Portfolio Mixer, in...
2020-12-01
Måndag 7:e dec kl 18:15 körde vi ett öppet webinar med detaljerna kring tävlingen som går ut på a...
2020-12-04
Börsuppgången har kroknat något senaste två veckorna, och vi räknar med att det kommer fortsätta var...
2020-11-30
Oslo Börs har gjort uppdateringar som innebär att aktier fått nya identifiers. För att det ska fo...
2020-11-23
Ikväll måndag 23:e nov kl 18:15 körde vi ett öppet info-webinar inför intensivkursen som är planerad...
2020-10-20
Vi lanserar en ny gratisstrategi för aktiehandel Conquest är en ny robot som handlar aktier...
2020-04-08
Torsdagen 16:e april körde vi ett öppet webinar för alla som vill lära sig mer om hur minifutures oc...
2019-12-02
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....