Scriptgalleriet

Beskrivning:

Close passerar enkelt medelvärde

Script mper1:=20
medel1=mov(C,mper1,S)
test=lt(L,medel1)
mult(test,10)
Kommentar 'mper1' kan sättas till valfri period Multiplikationen sist bestämmer höjden på stapeln.

Som du ser används 'L' dvs Low för testen. Detta för att stapeln varierar under sin livslängd. För att få bästa överstämmelse med verkligheten när du testar historiskt görs detta. Det är ju betalkursen som varierar under perioden och bildar Low.

När du provar ut val av period kan du använda det fasta medelvärdet som kan kopplas på i verktygslisten.

Diagram
Som det är skrivet ovan anpassar sig scriptet efter period-upplösningen i grafen. Skalning 0-100 ger markeringar 10% höjd av området tack vare multiplikationen på slutet. Den gör ju att värdet för testet blir antingen 0 eller 10, istället för 0 eller 1. Kryssa för "Visa graf som flagga" för vertikala markeringar istället för kontinuerlig graf ritad som taggar.
Bevakning Dagskurser: Precis som det är skrivet

Intraday: Omslut sista uttrycket med intradayprefix Ixx(----) där xx står för 1 eller flera siffror som anger minuter per period.

   Kommentar Blå kurva är 20 perioders medelvärde och scriptets röda markeringar undertill där Low är lägre än medelvärdet. I detta fallet med dagskurser så har ju Close varit Low någon gång under dagen och scriptet skall förståss markera detta. Detta gäller tester för under nivå.

För tester över nivå gäller det motsatta att det är High man skall testa med.

Styrka-svaghet Fördel är om man köper när kursen är över medelvärdet så har man ett hyggligt skydd mot större förluster om man säljer vid signal. Och i en del fall med viss vinst. Nackdel är att det inte är vinstoptimerat eftersom man knappast säljer vid toppar.

Beskrivning:

Studs i Bollingerband

Script i30(
b1=bolbands(20,2.0,x)
mult(b1,15)
)
Kommentar 'b1' ger sant om kursen korsar bandet. Multiplikationen sist bestämmer höjden på stapeln.

När du provar ut med en kurva kan du använda Bollingerband som slås av/på i knapplisten.

Diagram
Som det är skrivet ovan är det strikt per 30-minuters intraday.
Skalning 0-100 ger markeringar 15% höjd av området tack vare multiplikationen på slutet.
Kryssa för "Visa graf som flagga"


Bevakning Dagskurser: Ta bort intradayprefixet I30() på slutet. Intraday: Per 30-minuters perioder som det är skrivet
  Kommentar Violett linje är 20 perioders Bollingerband och scriptets röda markeringar undertill där kursen korsat bandet. Allt per 3 dagar 30-minuters intraday.
Styrka-svaghet När Bollinger ger signal är det oftast att ta på allvar.

Beskrivning:

Studs i Bollingerband + hög RSI

Script

i30(
b1=bolbands(20,2.0,x)
rs1=rsiws(14)
rs2=gt(rs1,80)
mult(and(b1,rs2),15)
)

Kommentar 'b1' ger SANT om kursen korsar bandet. 'r2' ger SANT om RSI större än 80 'and(b1,r2)' fogar ihop villkoren så att båda måste vara SANT för att scriptet skall lösa ut. När du provar ut med en kurva kan du använda Bollingerband och RSI som slås av/på i knapplisten.
Diagram
Som det är skrivet ovan är det strikt per 30-minuters intraday.
Skalning 0-100 ger markeringar 15% höjd av området tack vare multiplikationen på slutet.

Kryssa för "Visa graf som flagga".

Grön kurva i bilden är RSI(14)


Bevakning Dagskurser: Ta bort intradayprefixet I30() på slutet. Intraday: Per 30-minuters perioder som det är skrivet
   Kommentar Violett linje är 20 perioders Bollingerband och scriptets röda markeringar undertill där kursen korsat bandet plus att RSI var över 30. Grön linje är RSI 14 perioder. Allt per 3 dagar 30-minuters intraday.
Styrka-svaghet När Bollinger ger signal är det oftast att ta på allvar.

Beskrivning:

Nyligen studs i Bollingerband + hög RSI+ fallande kort medelvärde

Script period:=5
tittabakåt:=10
i30(
b1=bolbands(20,2.0,x)
b2=hhv(b1,tittabakåt)
rs1=rsiws(14)
rs2=gt(rs1,80)
mnu=mov(c,period,s)
mdå=mov(ref(c,1),period,s)
mok=lt(mnu,mdå)
mult(and(and(b2,rs2),mok),15)
)
Kommentar 'b1' ger SANT om kursen korsar bandet.'b2' ger SANT om kursen korsar bandet någon gång inom 'tittabakåt' perioder. Här 10 perioder. 'r2' ger SANT om RSI större än 80 'mok' ger SANT om 5-perioders medelvärde faller 'and(and(b1,r2),mok)' fogar ihop villkoren så att alla måste vara SANT för att scriptet skall lösa ut. När du provar ut med en kurva kan du använda Bollingerband och RSI och medelävrde som slås av/på i knapplisten.
Diagram

Som det är skrivet ovan är det strikt per 30-minuters intraday.Skalning 0-100 ger markeringar (röda) 15% höjd av området tack vare multiplikationen på slutet. Grön kurva under diagrammet är RSI(14). Blå kurva i diagrammet är 5-perioders glidande medelvärde.Kryssa för "Visa graf som flagga"


Bevakning Dagskurser: Ta bort intradayprefixet I30() på slutet. Intraday: Per 30-minuters perioder som det är skrivet
  Kommentar Violetta kurvor är 20 perioders Bollingerband och scriptets röda markeringar undertill där kursen korsat bandet plus att RSI var över 30. Röd kurva nedtill är RSI 14 perioder och bland staplarna 5 perioders medelvärde. Allt per 3 dagar 30-minuters intraday.
Styrka-svaghet Bollinger ger bra signal om att något är på gång. En kontroll att det finns styrka med RSI och att kort medel börjat falla flyttar säljsignalen förbi toppen.

Beskrivning:

Vertical-Horizontal Filter

Script

period:=28
low1=llv(l,period)
high1=hhv(h,period)
s1=sum(abs(sub(c,ref(c,1))),period)
d1=sub(high1,low1)
mult(div(abs(d1),s1),100)

Kommentar Multiplikationen sist skalar till värden mellan 0-100.

Syftar till att indikera om marknaden trendar eller går sidledes. Ju högre värden ju mer trend över den angivna perioden. Om volatiliteten varit hög men slutkursen stannar ganska nära dag för dag är det sidledes marknad som gjord för trading.

Diagram


Som det är skrivet ovan anpassar sig scriptet efter period-upplösningen i grafen.

    Kommentar Blå kurva är 28 perioders VHF.
Styrka-svaghet Vid hastigt sjunkande VHF kan man likväl ta hem vinsten i långa positioner. Som en hjälp för att välja övriga indiktorer är den OK.

Beskrivning:

ADX

Script p1:=14
ema(dx(p1),p1)
Kommentar Ett exponentiellt medelvärde på DX() ger Average Directional Movement Index.

Populär trendindikator

DiagramSom det är skrivet ovan anpassar sig scriptet efter period-upplösningen i grafen.

Kommentar Blå kurva är 14 perioders ADX per 15-minuters intraday 3 dagar. Vändpunkt ned visar omslag i trend. Märk att höga ADX-värden visar på både stark trend upp eller ned. Används ofta tillsammans med PlusDI och MinusDI-indikatorn visad bland volymstaplarna. De motsvaras av scriptfunktionerna PDI() och MDI().
Styrka-svaghet ADX används främst tillsammans med andra indikatorer.

Beskrivning:

ADXR

Script p1:=13
a1=ema(dx(p1),p1)
a2=ema(aref(dx(p1),p1),p1)
ar1=div(add(a1,a2),2)
mov(ar1,p1,s)
Kommentar En slags momentum på ADX() självt i två punkter.

Nivåer på ADXR anger val av tradingsystem enligt Welles Wilder.

Diagram


Som det är skrivet ovan anpassar sig scriptet efter period-upplösningen i grafen.

 Kommentar Blå kurva är 14 perioders ADXR per dagskurser.
Styrka-svaghet ADXR används främst tillsammans med andra indikatorer i Welles Wilders Directional Movement System.

Beskrivning:

TRIX

Script period:=10
m1=mov(c,period,e)
m2=mov(m1,period,e)
m3=mov(m2,period,e)
mult(roc(m3,1,%),10)
Kommentar Tre exponentiella medelvärden på varandra och procentuella skillnaden i två senaste perioderna.

Multiplikation med 10 ger skalan tiondels procent.

Diagram


Som det är skrivet ovan anpassar sig scriptet efter period-upplösningen i grafen.
Skalning = Automatisk

Kommentar Blå kurva är 10 perioders TRIX per dagskurser.
Styrka-svaghet Reagerar mycket snabbt på omslag i trend.

Beskrivning:

CCI

Script period:=14
tp=div(add(c,add(h,l)),3)
mt1=mov(tp,period,s)
adif=mov(abs(sub(tp,mt1)),period,s)
cci=mult(adif,0.015)
div(sub(tp,mt1),cci)
Kommentar Commodity Channel Index jämför prisets avvikelse mot det statistiska medelvärdet.
Diagram


Som det är skrivet ovan anpassar sig scriptet efter period-upplösningen i grafen.

 Kommentar Röd kurva är 14 perioders CCI per 15-minuters intraday 3 dagar.
Styrka-svaghet Reagerar mycket snabbt på omslag i trend.Alternativ till Close-kursen
Per intraday så har ju Close-kursen inte samma psykologiska betydelsesom i dagskurs-sammanhang. För dagskurser handlar det ju om att marknaden stänger och öppnar först imorgon. Per intraday betyder just slutet på en 15-minuters stapel inget särskilt ur psykologiskt perspektiv. Här följer några alternativ som ofta används. Det går utmärkt att använda dessa script som komponenter och göra medelvärden och allt annat baserat på dessa istället.

Beskrivning:

Typical Price

Script div(add(c,add(l,h)),3)
Kommentar Typiska Priset förekommer i en mängd analysmetoder. Det är ett medelvärde mellan Close, High och Low helt enkelt.
Diagram


Som det är skrivet ovan anpassar sig scriptet efter period-upplösningen i grafen.

Kommentar Violett kurva är Typical Price 
Styrka-svaghetFlytande stoploss
Vi ger här exempel på ett antal enklare principer på flytande stoploss.
Gemensamt för alla är att de har förmågan att anpassa en stoppgräns och följa med kursen upp. När kursen vänder ned och bryter stoppgränsen har man säljsignal.


Beskrivning:

Stopreversal baserat på första topp hos medelvärde

Script mperiod:=5
maxbakåt:=20
data=mov(c,mperiod,s)
t1=topbars(data,maxbakåt,1)
b1=bottombars(data,maxbakåt,1)
mult(lt(t1,b1),15)
Kommentar Scriptet ger SANT om en topp ligger närmare i tiden är en botten i dataserie som är medelvärde på Close om man tittar 20 perioder bakåt.

't1' ger antal perioder bakåt till första toppen bakåt baserat på dataserien 5-perioders medel på Close. 'b1' gör på motsvarande sätt för närmaste botten baserat på samma dataserie.

Diagram


Scriptet anpassar sig efter period-upplösningen i grafen.
Skala 0-100

Bevakning Som det är skrivet nu fungerar det i dagsupplösning. 
   Kommentar Blå kurva är 5-perioders medelvärde på Close. Röda flaggor nedtill är larm när topp ligger närmast i tiden och det är sälj-läge. Här 4 dagar intraday 60-minuters.
Styrka-svaghet Lätt att anpassa trögheten med ett medelvärde på olika många perioder och val av periodupplösning. Utmärkt bra säljsignal.

Beskrivning:

Stopreversal baserat linjär regression

Script

maxbakåt:=20
data=add(0,c)
LinReg(data,maxbakåt)
Kommentar Scriptet ger en kurva baserat på ett försök att lägga bästa trendlinje rakt genom kurserna i dataserien 'data' i perspektivet 'maxbakåt'. Detta sker i varje punkt och det blir därför en kurva och inte räta linjer.

'data' kan ges en annan dataserie än Close som här.

Diagram


Scriptet anpassar sig efter period-upplösningen i grafen.
Skala 'Enligt kurser'.

Kommentar Brun kurva visar bästa trendlinjen genom varje punkt. Här per 60 minuters intradaykurser 8 dagar bakåt. Som du ser blir det som en reversal. När kurserna går under linjen är det sälj. När Low ligger ovanför är det en klar köpsignal.
Styrka-svaghet Visar mycket bra trendbrott och punkter för Entry och Exit. Lätt att anpassa på vilken sikt man vill handla.
 
Nyheter