Efterbörsen 

Tillfällig återhämtning i bear-market 
Vi har haft en stigande börs senaste veckorna. I förra veckans Efterbörs tittade vi på historiska nedgångar och den tid de varat jämfört med föregående upptrend. Vi kom fram till att vi bör få se åtminstone något halvår eller år av ytterligare nedgång innan marknaden är mogen att vända upp igen. Den här veckan tittar vi i ett kortare perspektiv och har undesökt volymprofilens utseende årsvis. I diagrammet nedan har vi OMXS30 tillsammans med vår vanliga volatilitetsindikator längst ned. Vi ser en stadigt ökande volatilitet senaste halvåret, men en minskning de senaste två veckorna. Det är sannolikt en tillfällig minskning, och vi räknar med att oron kan tillta inom kort igen, där mer nedgång kommer som ett brev på posten.

De gröna lodräta fälten är panikköpsignaler tidigare år då volatiliteten accelererat dramatiskt under några få veckor för att kulminera just när börsen bottnar. Vi väntar fortfarande på en sådan signal. Tills den uppenbarar sig nöjer vi oss med att analysera den långa trenden i form av 12-månaders medelvärde. Det är också intressant att titta på vilka prisnivåer som haft stor respektive mindre omsättning. Det är precis vad volymprofilen gör. Varje profil i diagrammet nedan omfattar ett år. De senaste två veckorna har OMXS30 noterats i det lägre intervallet av vår nuvarande årsprofil, och ju längre ned priset har varit desto mindre volym har omsatts. Uppgången senaste tiden visar att köpare och säljare haft svårigheter att komma överens på dessa låga prisnivåer. Profilen visar att nivåer runt 1500 och 1620 haft den högsta omsättningen. Där har flest affärer gjorts, dvs köpare och säljare har haft lätt att komma överens. Dessa nivåer fungerar som "magneter" och tenderar att dra priset mot sig. Vi räknar därför med att priset mycket väl kan komma att återgå till nära 1500 inom rimlig tid. Samtidigt har vi en konstaterad bear market så länge månadsstängningarna sker under 12-månaders medelvärde, nedan visad som violett kurva. 

Det är inte troligt att motståndet som medelvärdet utgör bryts inom kort. Med tanke på förra veckans genomgång av de genomsnittliga bear market-varaktigheterna bör sannolikheten för åtminstone 6-18 månaders ytterligare nedgång vara högre. Det innebär också att en uppgång som den vi ser nu utgör ett intressant blankningstillfälle. Tidsmässigt brukar index toppa runt slutet av april/början på maj. Om vi fortfarande inte har en månadstängning över årsmedel ser vi det som ett utmärkt tillfälle att gå kort mot index. Stoploss får utgöras av 12-månaders medelvärde. Därmed blir risken begränsad, men uppsidan på en blankposition stor eftersom den sista halvan av en nedgångsfas oftast är den mest kraftfulla (visas tydligt av panikindikatorn längst ned i diagrammet). Spännande tider väntar runt hörnet!

 


Några intressanta aktier just nu
Förra veckan tittade vi på två kortsiktiga köpkandidater. Den här veckan har vi valt att leta två blankningskandidater istället, mycket tack vare att vi närmar oss en tidpunkt på året då många aktier ofta vänt ner historiskt. Vi har använt Predictive Average i årsperspektiv och fått fram de två aktier som haft högst respektive lägst andel stigande år kommande månad. I diagrammen nedan kan man se kommande kvartals genomsnittliga utveckling som tjockare violett kurva.

NCC-B har historiskt noterat en topp runt 10:e april baserat på de 12 senaste årens utveckling. From nu fram tills dess har den genomsnittliga kursutvecklingen varit ca 4% upp. Här hittar vi ett intressant beteende, aktien har fallit i de allra flesta fall efter den 10:e april och kommande kvartal. Genomsnittstappet är då ca 10%, och kan inte förklaras med utdelningen efter som x-dagen brukar vara på hösten. Redan from skrivande stund har aktien fallit 2/3 av senaste 12 åren kommande kvartal, och den statistiska edgen förbättras ytterligare om vi väntar 2 veckor.
 Klicka för större bild
 
TIEN är också en intressant blankningskandidat om ca 2 veckor då kursen i genomsnitt brukar toppa ut. Därefter är genomsnittsfallet ca 7% kommande kvartal. Räknat redan from idag har aktien fallit 9 av 12 år kommande månad, kvartal och halvår vilket är en mycket tydlig statistisk edge. Utdelningen är bara ca 1% av nuvarande kursnivå så det finns fortsatt en god blankningspotential i aktien. En strategi i år skulle kunna vara att äga aktien över utdelning den 23:e mars och därefter blanka med placeringshorisont 3 månader för att få ut det mesta av den statistiskt förekommande nedgången.
 Klicka för större bild
 
  För er som kanske vill veta mer om Predictive Average-analysen ovan och hur den kan tillämpas hänvisar vi till webinariet från tidigare i veckan tillsammans med Nordnet. Det spelades in och ligger på YouTube.


ETP Link

Förra veckan släpptes ett nytt gratisverktyg för ETP-handel, närmare bestämt aktiereplikering med minifutures (nämns också i webinaret ovan). Det här är en väldigt enkel funktion att använda - koppla ihop varje aktie med en minilong och en minishrt. Köp eller blanka aktien på ett virtuellt konto (automatiskt eller manuellt) så tas en skarp motsvarande position i dina utvalda minifutures. Det du gör med aktien på testkontot görs också skarpt med minifutures.


Fördelen är att du minskar risken med hjälp av hävstången, frigör kapital och handlar courtagefritt inom ramen för Nordnet Supermarket. ETP Link är väldigt användbar för alla som bygger egna aktiestrategier och vill få hjälp att istället lägga order på minifutures. Man kan låta sin egen strategi handla aktien på testkonto och låta ETP Link lägga motsvarande skarpa order i minifutures.

 
Nyheter