Efterbörsen 

Bear-trenden tuffar på 
Ingen speciellt nytt har egentligen hänt senaste veckan, bear-trenden tickar på som vanligt. Vi har ju passerat månadsskiftet mars/april och därmed fått uppdaterat värde för årsmedelvärdet. Det syns som violett graf i diagrammet nedan och ligger just nu på ca 1490. Det är en av våra viktigaste indikatorer för att tolka den långsiktiga trenden. Tills vi får en månadsstängning över årsmedelvärdet (12-månaders medelvärde) definierar vi trenden som nedåt. Vi har alltså i skrivande stund ca 10% från nuvarande indexnivå upp till årsmedelvärdet, en tydlig bear-market alltså men i sig inte så långt bort att det är helt omöjligt att nå under årets lopp. Däremot är det osannolikt att det skulle ske i ett kort perspektiv med tanke på hur börsen brukar gå närmaste halvåret. 

En titt på Predictive Average i samma diagram visar den grå kurvan som är de 18 föregående årens genomsnittliga utveckling, och den tunnare violetta kurvan som är förskjuten 3 månader åt vänster. Därmed får vi kommande kvartals historiska genomsnitt längst till höger i diagrammet, och här ser vi tydligt att index är mycket nära den statistiska toppen rent datummässigt. Predictive Average toppar strax innan mitten av april för att därefter vända klart nedåt. Historiskt har alltså index i genomsnitt vänt ned inom ca 2 veckor. Effekten har varit ännu kraftigare de år då index befunnit sig under årsmedelvärdet, och många gånger har nedgången blivit kraftig under sommaren. Inget säger att det inte skulle kunna ske igen. Det finns många fler faktorer som talar för fortsatt nedgång än tvärtom i nuläget. Men vi har vår årsmedelkurva som "stoploss" för blankpositioner, parkerar sig index över 1494 kan man börja tolka trenden som uppåt igen. 


Med anledning av det intressanta börsläget där vi närmar oss en avgörande tid på året har vi skannat fram några aktiekandidater i Kalkylforskaren som kan vara intressanta att titta närmare på. Vi har hittat två blankningskandidater men också en köpkandidat. Vi har använt Predictive Average som analysmetod för att få fram nedanstående analyser. I Kalkylforskaren kan man enkelt sortera enligt olika kolumner och snabbt få fram relevant information utan att själv behöva gå igenom stora mängder diagram osv.

NCC-B visar ett tydligt genomsnittligt fall historiskt from börja av april till mitten av månaden, men som också brukar fortsätta tom åtminstone slutet av april. Kommande månad har varit fallande under inte mindre än 11 av de 12 föregående åren. Genomsnittet ligger på -7,2%. Man kan inte heller skylla på den höga utdelningen, den skiljs av under hösten. Aktien blir därmed intressant både som blankningskandidat på våren och köpkandidat på sensommaren då den oftast vänder upp igen.
Klicka för större bild

SCA-B är ännu en blankningskandidat, som tidsmässigt ligger precis innan sin genomsnittliga tid på året för en topp. Kommande 2 veckor har varit fallande 10 av 12 år, men här måste vi ta hänsyn till utdelningen som skiljs av i mitten av april. Därefter hämtar sig aktien något för att åter börja falla på allvar from maj fram till början av juli. Genomsnittstappet är drygt 6% räknat från dagens kurs, och även om vi räknar av utdelningen på ca 2,2% får vi ändå runt 4% potentiell genomsnittsvinst på en blankning.
Klicka för större bild

INDU-C
blir vår köpkandidat den här gången, och har historiskt fortsatt stiga kommande månad med i snitt drygt 5%. Därefter har aktien fallit rejält nästa 2 månader, och når räknat från idag en nivå på i snitt -2,7%. Det gör aktien väldigt spännande, dels finns goda förutsättning för ett snabbt klipp på uppsidan i april, och dels som blankningskandidat maj/juni. Det kniviga är att veta om man ska behålla över utdelning 10:e maj eller ej, aktien faller oftast mer än utdelningen men inte alltid.
 
Klicka för större bild

Vill du läsa tidigare nummer av Efterbörsen? I Arkivet finns alla utgåvor sedan 29:e januari >
 
Nyheter