Efterbörsen 

Vi är nu mycket nära den statistiska toppen för OMXS30 enligt de 18 senaste årens genomsnitt. Vilken dag som helst räknar vi med att index vänder ned igen. Det mesta av nedgångarna under en bear-marknad har historiskt skett mellan maj och september, vilket gör att årets hittills svaga indexutveckling kanske bara är början. I diagrammet nedan syns genomsnittet som grå kurva, och den genomsnittliga historiska utvecklingen kommande 6 månader som rosa kurva, där lodrät markering representerar tidpunkt "nu". Kommande halvår visas i tjockare rosa och här ser vi tydligt hur det oftast har vänt ner inom några dagar. Vi ser också den statistiska återhämtningen from Midsommar till runt 22:a juli då index oftast har vänt ned igen för att bottna i början av september. Under tidigare bear-markets har dock tidpunkten då index bottnar inträffat senare, ofta i november-december, så vi håller ett öga på förutsättningarna när vi kommer så långt. Volatilitetsindikatorn vi skrivit om i tidigare nummer av Efterbörsen visar i nuläget inte någon panik på börsen, och därmed kommer vi inte få någon köpsignal från den inom överskådlig tid. Skulle paniken infinna sig igen blir det åter intressant att följa indikatorn. Tills det sker fortsätter vi positionera oss för nedgång i första hand, och ser kommande vecka som ett utmärkt tillfälle att komma in i en blankningsposition med 12-månaders medelvärde som absolut stoploss. Den här månaden ligger värdet på 1494 för OMXS30-index.


Vi tittar även den här veckan på några intressanta aktiekandidater. Med tanke på årscykeln är det mest blankningskandidater vi hittar, men vi har även studerat AZN som ju ofta går emot resten av marknaden:

AZN visar ofta ett "motvals"-beteende och även om diagrammet är relativt stökigt med brusig genomsnittsutveckling så kan vi se en klar tendens till uppgång kommande kvartal för de senaste 12 åren. Genomsnittsökningen har varit ca +7,5% och aktien har stigit 10 av de 12 föregående åren under perioden.
Klicka för större bild

BOL är i nuläget en bra blankningskandidat med en
tydlig nedtrend kommande kvartal sett till senaste 12 åren. Utdelningen skiljs av 4:e maj men förklarar bara ca 2,5% av genomsnittsfallet på hela 10% räknat från idag fram till början av juli. Statistiskt inträffar toppen om 1 vecka och då förbättras oddsen ytterligare något för nedgång. Räknat från idag har aktien fallit 10 av 12 föregående år kommande 3 månader.

Klicka för större bild

JM som vi skrev om för några veckor sedan har haft en relativt dålig utveckling trots positivt säsongsmönster fram till nu. Vi närmar oss den statistiska tidpunkten då aktien vänt ner historiskt och kommande kvartal har i genomsnitt inneburit ett fall på över 10%. JM går inte att blanka men informationen kan ju ändå vara intressant
för att tajma kommande köp istället. Botten har inträffat
i slutet av juni historiskt.

Klicka för större bild

 
Nyheter