Efterbörsen 

Fallande volatilitet - halvtid i nedgångsfasen?
Vi har tidigare skrivit om volatiliteten och dess utseende vid olika börsklimat. Just nu ser vi en fallande volatilitet, och tolkar det som att marknadens nervositet avtar. Historiskt har det inneburit uppgång. Samtidigt kan vi inte bortse ifrån den fallande trenden sedan ett år tillbaka. Senaste tiden har index gjort ett bra försök att klättra uppåt för att tappa luften mot slutet av veckan. Under tidigare bear-trender har vi sett samma fenomen, ofta runt "halvtid" då index rekylerar upp samtidigt som volatiliteten avtar, för att därefter öka igen i samband med nytt säljtryck som driver index nedåt. Vi är fortfarande klart under 12-månaders medelvärde och räknar med fortsatt fallande trend inom kort. Bilden nedan visar hur volatiliteten ökat gradvis under tidigare nedgångar för att toppa dramatiskt i samband med vändpunkten. Vi skulle kunna tolka det som att vi nått halvvägs i nuvarande bear-trend, men det är en ren gissning baserat på hur det sett ut tidigare gånger.


Intressant läge inför månadsskiftet
Vi har tidigare undersökt månadsskifteseffekten i Efterbörsen. En snabb uppföljning i nuvarande börsklimat kan vara på sin plats, och vi har gjort en enkel simulering av var någonstans i månaden avkastningen legat historiskt under olika börsklimat. Om vi tex köper mitt i månaden och säljer vid månadsskiftet har avkastningen varit enligt diagrammet till vänster nedan sedan 1987.
Om vi istället köper första börsdagen varje månad och säljer i mitten av månaden får vi avkastning enligt diagrammet till höger. Det är en enorm skillnad, och även om avkastningsgrafen följer index till viss del visar det tydligt att första halvan av månaden i princip gett nollavkastning sedan 1987. I princip all avkastning finns alltså under andra halvan av månaden.
Det intressanta med avkastningsgraferna nedan är också att merparten av negativ avkastning ligger samlad i höger diagram under "bear-market"-perioder, dvs de största kursnedgångarna har skett under första halvan av månaden. 
Vi kan alltså dra slutsatsen att man under en bear market kan göra den största vinsten på blankade positioner under första halvan av månaden, och vice versa för bull market - den största vinsten för köpta positioner ligger under då i andra halvan av månaden.


Fusion MultiStrategy - beta
Betaversionen av den nya algoritmen finns nu att ladda ner via Hjälp-menyn i Autotrader. 
Om du inte har menyn till höger kan det bero på att du kör en tidigare programversion. Uppdatera i så fall programversionen, starta om och vänta minst 5 minuter. Starta därefter om Autotrader igen så syns menyn till höger.
Läs mer om Fusion och hur installationen görs på produktsidan > 
Nyheter