Efterbörsen 

Uppgång resten av maj? 
Förra veckan var så kort att vi inte tyckte det var lönt att uppdatera Efterbörsen, situationen hade ändå inte ändrats nämnvärt och vårt scenario med fortsatt bear market är också intakt. Den här veckan har inte heller bjudit på några överraskningar. Vi ligger i en mindre konsolidering vilket vi också kan se i Predictive Average-kurvan som är platt även nästa vecka. Vi räknar alltså inte med några större händelser för index såvida inte makro-nyheter eller annat påverkar utvecklingen. 
Andra halvan av månaden är statistiskt den starka halvan. Faktum är att i princip all börsavkastning de senaste 30 åren ligger i andra halvan av månaden. När vi nu haft nedgång under första halvan av maj är det en gissning så bra som någon att kurserna kan hämta sig något under resten av månaden. 

Det syns också tydligt i den violetta PA-kurvan i diagrammet nedan, den lodräta markeringen representerar "nutid" och den tjockare delen till höger är förväntad utveckling kommande 2 månader. Närmaste två veckorna har historiskt bjudit på viss uppgång i genomsnitt men det är ganska dålig statistisk edge för att ta position. Vi har ringat in OMXS30 i tabellen för Predictive Average, och här syns tydligt att det endast är marginella procentsatser kommande kvartal, sämst ser det ut om ca 3 månader då index i genomsnitt stått ca 1,75% lägre än idag historiskt. Till höger ser vi Rating-kolumnerna som visar hur många procent av de föregående 18 åren som varit stigande för resp period. Alla håller sig rung 50% just nu så det finns ingen tydlig riktning att räkna med, möjligen botten om 3 månader.
Den blå grafen som uppdateras varje månad visar månadsstängningskurserna. Den har rört sig mycket lite senaste kvartalet. Just nu ligger kursen klart under mars stängningskurs och vi skulle kunna tolka det som att index är något översålt på kort sikt. Det är en bidragande orsak att vi räknar med att index kan klättra något under resten av maj.

Även volatiliteten som syns längst ned i diagrammet är avtagande sedan ett par månader. Den röda kurvan kryper allt närmare mitten igen och avståndet till den gröna längst ned ökar. Det kan naturligtvis ändras igen, men just nu är marknaden ändå relativt lugn för att vara i en bear-period. 


Fusion MultiStrategy - ny indexstrategi
Vi lanserar Fusion, en hybridmodell där Coda och Legato ingår och kopplats samman på ett sätt som gör att vi drar fördelarna av båda algoritmerna vid rätt tillfällen. En volatilitetsswitch används för att avgöra om viktningen ska vara 50% för vardera algoritm, alternativt 100% Legato i lugnare börsperioder. Fusion MultiStrategy är gratis i Autotrader Bas/Pro och har öppen källkod så att vem som helst kan modifiera strategin och simulera med andra parameterinställningar osv. Fusion är klar att ladda ner i Hjälp-menyn och kommer med färdiga ordermodeller för att handla ETPer. Läs mer och ladda ner >ETP-skola hos Autostock
Många tycker det verkar krångligt att handla med börshandlade instrument som tex Bull och Bear eller Minifutures. Det är det inte! Vi försöker på ett enkelt sätt förklara hur det fungerar i ETP-skolan. 
Nu när vi har möjligheterna att handla courtagefritt i ETPer ökar vikten av förstå hur instrumenten fungerar, inte minst att välja rätt instrument för rätt uppgift. 

Här kan du läsa hur börshandlade instr fungerar >
ETP-skolan Minifutures >
ETP-skolan Bull och Bear >

 
Nyheter